Kunnen wij je helpen?

Ja graag Nu niet

Hoe kunnen wij u helpen?

De chat is offline
  • Whatsapp 06 - 19 25 23 39
  • Bel ons 0800 - 290 29 00
  • Maandag t/m vrijdag 08:30 - 21:00 uur

Rendement per looptijdgroep

Evi Doelbeleggen belegt met acht looptijdgroepen. Elke volgende looptijdgroep kent een lager beleggingsrisico, maar ook een kleinere kans op een hoog rendement. De rendementen die wij u laten zien zijn altijd netto, dus na aftrek van directe kosten.

Open nu een rekening

De waarde van uw belegging kan fluctueren. De rendementen van oktober 2013 t/m november 2016 zijn fictief. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Historisch rendement

Evi houdt haar rendementen goed bij. Omdat Evi nog niet zo lang belegt met looptijdgroepen, wordt in onderstaande grafiek gebruik gemaakt van fictieve rendementen (oktober 2013 t/m november 2016). De rendementen (december 2016 t/m heden) zijn gebaseerd op daadwerkelijke behaalde historische rendementen. De rendementen die u ziet zijn netto, dus na aftrek van de directe kosten.

Portefeuillewaarde geïndexeerd (startwaarde = 100, oktober 2013). De waarde van uw belegging kan fluctueren. De rendementen van oktober 2013 t/m november 2016 zijn fictief. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De performancecijfers van de verschillende looptijdgroepen kunnen verschillen van de performancecijfers van individuele portefeuilles. Dit kan komen door het aantal dagen dat het vermogen was belegd, rekening houdend met eventueel gedane stortingen en/of onttrekkingen binnen individuele portefeuilles. In de performancecijfers is rekening gehouden met de in rekening gebrachte beheervergoeding en de verschuldigde btw.

Hoe is de grafiek opgebouwd?

Evi heeft nog onvoldoende historische rendementen van het beleggen met looptijdgroepen.  Daarom wordt in bovenstaande grafiek gebruik gemaakt van netto fictieve rendementen op jaarbasis. Deze netto fictieve rendementen van het beleggen met looptijdgroepen worden bepaald door middel van een simulatie, op basis van de werkelijk behaalde netto historische rendementen van Kempen Profielfonds 2, Kempen Profielfonds 5 en indien van toepassing het JP Morgan Liquidity Fund. Voor een overzicht van alle actuele informatie van de fondsen verwijzen we u naar de website van de Kempen Profielfondsen.

Lees meer

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.