Kunnen wij u helpen?

Ja graag Nu niet

Hoe kunnen wij u helpen?

De chat is offline

Rendement per looptijdgroep

Evi Doelbeleggen belegt met acht looptijdgroepen. Elke volgende looptijdgroep kent een lager beleggingsrisico, maar ook een kleinere kans op een hoog rendement. De rendementen die wij u tonen zijn altijd netto, dus na aftrek van kosten.

Open nu een rekening

Dit zijn fictieve, in het verleden behaalde resultaten.
In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Historisch rendement

Evi houdt haar rendementen goed bij. Omdat Evi nog niet zo lang belegt met looptijdgroepen, wordt in onderstaande grafiek gebruik gemaakt van fictieve rendementen. Deze rendementen zijn gebaseerd op daadwerkelijke behaalde historische rendementen. De rendementen die u ziet zijn netto, dus na aftrek van kosten.

Dit zijn fictieve, in het verleden behaalde resultaten. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De performancecijfers van de verschillende looptijdgroepen kunnen verschillen van de performancecijfers van individuele portefeuilles. Dit kan komen door het aantal dagen dat het vermogen was belegd, rekening houdend met eventueel gedane stortingen en/of onttrekkingen binnen individuele portefeuilles. In de performancecijfers is rekening gehouden met de in rekening gebrachte beheervergoeding en de verschuldigde btw.

Hoe is de grafiek opgebouwd?

Evi heeft nog onvoldoende historische rendementen van het beleggen met looptijdgroepen.  Daarom wordt in bovenstaande grafiek gebruik gemaakt van netto fictieve rendementen op jaarbasis. Deze netto fictieve rendementen van het beleggen met looptijdgroepen worden bepaald door middel van een simulatie, op basis van de werkelijk behaalde netto historische rendementen van Kempen Profielfonds 2, Kempen Profielfonds 5 en indien van toepassing het JP Morgan Liquidity Fund. Voor een overzicht van alle actuele informatie van de fondsen verwijzen we u naar de website van de Kempen Profielfondsen.

Lees meer

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.