Kunnen wij je helpen?

Ja graag Nu niet

Hoe kunnen wij u helpen?

De chat is offline
  • Whatsapp 06 - 19 25 23 39
  • Bel ons 0800 - 290 29 00
  • Maandag t/m vrijdag 08:30 - 21:00 uur Zaterdag 10:00 - 17:00 uur

De vier beleggingsprofielen bij Evi4Kids

Een beleggingsprofiel legt vast in welke mate u bereid bent meer risico te nemen om een hoger rendement te kunnen behalen. Wanneer belegt met het profiel dat bij u past, verkleint dat de kans dat eventuele tegenvallende resultaten onaanvaardbare gevolgen hebben voor u.

Direct klant worden

Niet iedere belegger is gelijk, dat weet Evi. De ene belegger houdt van risico’s nemen en de andere belegger gaat risico’s het liefst zo veel mogelijk uit de weg. Daarom gebruikt Evi verschillende beleggingsprofielen, ook wel risicoprofielen genaamd. Voordat uw beleggingsportefeuille wordt ingevuld, bepaalt Evi samen met u het risicoprofiel dat het beste bij u past.

Inkomensgericht
Defensief
Neutraal
Groeigericht

Inkomensgericht

U vindt een vast inkomen uit uw vermogen belangrijk, vermogensgroei komt op de tweede plaats. In een slecht beleggingsjaar vindt u een klein negatief rendement op uw belegbaar vermogen acceptabel.

Defensief

U vindt een stabiele stroom aan inkomsten belangrijk, maar u wilt op lange termijn ook graag enige vermogensgroei. In een slecht beleggingsjaar vindt u een klein negatief rendement op uw belegbaar vermogen acceptabel.

Neutraal

U vindt zowel inkomsten uit uw vermogen als vermogensgroei op langere termijn belangrijk. In een slecht beleggingsjaar vindt u een negatief rendement op uw belegbaar vermogen acceptabel.

Groeigericht

U vindt vooral vermogensgroei op de lange termijn belangrijk, inkomen uit vermogen veel minder. In een slecht beleggingsjaar vindt u een flink negatief rendement op uw belegbaar vermogen acceptabel.

 

Aan elk beleggingsprofiel is een risicometer toegevoegd, zodat u het beleggingsrisico objectief kunt vergelijken met profielen van andere aanbieders. Meer informatie over de Risicometer leest u hier.

Is Evi4Kids iets voor u?

Mail me een informatiepakket
Start nu!

Toetsen van afspraken

In de loop van de tijd kunnen uw beleggingsdoelstellingen en -uitgangspunten wijzigen. Bijvoorbeeld omdat uw financiële situatie is veranderd. Als er wijzigingen zijn in uw persoonlijke omstandigheden of uw beleggingsdoelstellingen, neem dan zelf contact op met Evi om te beoordelen of uw risicoprofiel nog past bij uw gewijzigde uitgangspunten.

Financiële markten zijn voortdurend in beweging. Omdat dit invloed kan hebben op het risicoprofiel van uw beleggingsportefeuille, zorgt Evi voor regelmatige toetsing en eventuele aanpassing van de samenstelling van uw portefeuille.

Wat gebeurt er als uw kind 18 jaar wordt?

De Evi4Kids beleggingsrekening is een Evi Beheer rekening, maar dan voor minderjarigen. Als uw minderjarige kind meerderjarig wordt, verandert er niets behalve dat het risicoprofiel opnieuw moet worden bepaald.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.