Kunnen wij je helpen?

Ja graag Nu niet

Hoe kunnen wij u helpen?

De chat is offline
  • Whatsapp 06 - 19 25 23 39
  • Bel ons 0800 - 290 29 00
  • Maandag t/m vrijdag 08:30 - 21:00 uur Zaterdag 10:00 - 17:00 uur

Evi Verantwoord Beleggen

Vind je het belangrijk dat jouw geld op een verantwoorde wijze belegd wordt? Zodat rekening gehouden wordt met bijvoorbeeld het milieu, maar ook sociaal-ethische aspecten? In het verleden werd het beleggen in dergelijke fondsen fiscaal ondersteund. Echter tegenwoordig zijn de belastingvoordelen beperkt. De belastingvoordelen van sociaal-ethische fondsen en cultuurfondsen zijn per 1 januari 2013 vervallen. Alleen wanneer een beleggingsfonds aangewezen is als zogenaamd ‘groenfonds’ zijn er fiscale voordelen. Op de website van de Belastingdienst kun je vinden of een fonds als een dergelijk groenfonds kwalificeert.

Wanneer je graag verantwoord wilt beleggen, maar niet beperkt wilt zijn in de door de Belastingdienst aangewezen groenfondsen, kan beleggen via Evi een optie voor je zijn. Wanneer je via Evi belegt maak je gebruik van de kennis van de private bank Van Lanschot en van de ervaring en deskundigheid van haar volle dochteronderneming Kempen & Co.

Ik zal je in vijf punten uitleggen waarom je in Evi verantwoord kunt beleggen:

1.    Wij screenen bedrijven en fondsen waar we in beleggen continu op hun verantwoorde beleggingsbeleid. Dus ook fondsen van derden. Deze screening vindt ieder kwartaal plaats door een onafhankelijk bureau GES Investment Services.

2.    Wij onderschrijven de normen van de United Nations Global Compact. Dat zijn tien principes met betrekking tot mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en corruptie. Deze principes hanteren wij in ons beleggingsbeleid en bij de screening van beleggingsfondsen.

3.    Binnen ons beleggingsbeleid hanteren wij de zogenaamde ‘engagement’-aanpak. Wanneer er iets moet verbeteren bij een onderneming waar we voor jou via Evi Beheer in beleggen, dan gaan we in gesprek met deze onderneming en ook met de fondsbeheerders. Ook wanneer er een fonds geselecteerd is voor het fondsuniversum van Evi Advies geldt dit. We gaan de dialoog aan om bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden of milieu kwesties te verbeteren.

4.    Het principe uitsluiting hanteren wij alleen voor ondernemingen waarvoor dit wettelijk verplicht is. Hiervan is sprake als ze betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens. Daarnaast kunnen bedrijven of fondsen worden uitgesloten als de engagement-aanpak niets oplevert en zij dus geen adequate verbeteringen doorvoeren.

5.    Voor ons verantwoorde beleggingsbeleid krijgen wij ook externe waardering. Recent hebben wij wederom het Forum Ethibel Certificaat ontvangen. Forum Ethibel is een Belgisch onderzoeksbureau dat bevestigt dat wij ons beleggingsbeleid en –proces verantwoord hebben ingericht. Daarnaast worden wij extern beoordeeld door Nederlandse organisaties. Zo zien wij bijvoorbeeld onze scores op de Transparantiebenchmark en de Eerlijke Bankwijzer de laatste jaren aanzienlijk verbeteren.

Een goed voorbeeld van de ‘engagement’ aanpak is de dialoog die met Nestlé gevoerd wordt. Als wij voor jou via Evi Beheer of jijzelf via Evi Advies belegt in het Kempen European High Dividend Fund, beleg je indirect ook in Nestlé. Nestlé is bezig om kinderarbeid aan te pakken binnen haar productieketen. Via deze link kun je hier meer over lezen.

Dus vind je het belangrijk om beleggen op verantwoorde wijze te doen, dan kan dat via Evi Advies of Evi Beheer!

Groet,
Evi

Geschreven naar de stand van zaken augustus 2014

Meer blogs