Evi’s maandupdate januari 2019

Lees alles over onze visie voor januari en de hoogtepunten van december. We kijken vooruit, we blikken terug en delen de belangrijkste zaken over uw beleggingen bij Evi.

Evi’s maandupdate
januari 2019

Lees alles over onze visie voor januari en de hoogtepunten van december. We kijken vooruit, we blikken terug en delen de belangrijkste zaken over uw beleggingen bij Evi.

Terug- en vooruitblik

De Amerikaanse economie blijft sterk, al is afnemende groei zichtbaar. Het consumentenvertrouwen daalt, maar is nog goed genoeg. De Fed lijkt ook gematigder te worden over renteverhogingen in 2019, maar de inflatie blijft oplopen.

In Brazilië groeit het consumentenvertrouwen. De werkloosheid wordt ook gestaag lager en daalde tot het laagste niveau sinds juni 2016.

Ook in de eurozone is afnemende groei te verwachten. De inflatie neemt licht toe en de ECB blijft stimuleringen afbouwen. De samengestelde vertrouwensindex daalt, maar duidt nog op expansie van de economie.

In China nam de groei af tot circa 6,5%. De bestedingen aan luxegoederen en auto’s namen in Azië af. Producenten zien dit ook, en kredietverlening neemt af. In de 70 grootste steden namen de huizenprijzen opnieuw toe.

Aandelen

 • Forse daling wereldwijde aandelenkoersen in december (-8% in euro’s)
 • VS aandelen grootste daler met 10%, smallcap-aandelen uit de gratie (-12%)
 • Opkomende landen (-4%) en Europa (-6%) houden zich relatief beter staande
 • Zo ook aandelen VK binnen Europa (-5%)

Obligaties

 • Duitse rente daalt onder invloed van afnemende economische groei
 • Italiaanse rente komt tot rust nu regering tegemoet komt aan EU
 • EMU staatsobligaties daardoor een mooie plus in december (0,9%)
 • Investment grade bedrijfsobligaties herstellen, maar niet overtuigend

Overig

 • Beursgenoteerd vastgoed daalt in slipstream van aandelenmarkten mee (-6,9%)
 • Forse daling grondstoffenmandje, vooral door lagere olieprijs
 • Goud bewijst zich als ‘veilige haven’ in onrustige tijden (+4,1%)

Omgaan met emoties bij beleggen

Emoties horen bij beleggen, maar hoe voorkomt u dat die emoties uw beleggingsbeslissingen beïnvloeden? Evi geeft u drie tips met deze drie tips kunt u direct uw beleggingsresultaat verbeteren. Benieuwd naar hoe dit precies werkt?

 • Zorg voor een logische kijk op geld

 • Voorkom overoptimisme

 • Focus niet te veel op het nu

Rendement in 2018

De grafiek toont de waardeontwikkeling van de vijf beleggingsprofielen die Evi hanteert. U ziet hoe een inleg van 100 euro zich van 1 januari t/m 31 december 2018 – na aftrek van kosten – ontwikkeld heeft. Uw eigen waardeontwikkeling ziet u uiteraard terug in de Evi App of online rekeningomgeving.

Zeer Defensief

Minste risico

Defensief

Minder risico

Neutraal

Gemiddeld risico

Offensief

Meer risico

Zeer Offensief

Meeste risico

Rendement

Na aftrek directe kosten

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Vraag aan Evi: Hoe belegt Evi binnen mijn beleggingsprofiel?

Welke beleggingsbeslissingen maakt Evi binnen de bandbreedte van uw risicoprofiel waarin u belegt? En hoe gaat Evi hiermee om in rustige en onrustige periodes? Graag geeft Evi antwoord op bovenstaande vragen.

Lees het antwoord

Evi's beleggingsvisie op 2019

Wat voor beursjaar wordt 2019? Evi’s visie is dat we beleggen boven sparen blijven kiezen. Onze hoofdeconoom Luc Aben onderbouwt dit in de Beleggingsvisie 2019. In deze visie blikken we eerst terug op 2018, daarna vertellen we meer over waar u als belegger in 2019 op moet letten. Tot slot leest u op welke pijlers de visie is gebaseerd.

Brexit: onduidelijkheid duurt langer

Evi geeft de voorkeur aan een Brexit met deal, in plaats van een harde exit. Onze hoofdeconoom Luc Aben legt namelijk uit dat een Brexit mét deal veel minder economische onzekerheid met zich meebrengt. Evi ziet daarom vooralsnog geen reden om af te wijken van het huidige beleggingsbeleid. Wel houden we de Brexit scherp in de gaten. Het moment waarop we meer helderheid over het Brexit-proces krijgen, duurt helaas langer, maar de onduidelijkheid wordt niet groter.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.