Evi's maandupdate oktober 2019

Lees alles over onze visie voor oktober en de hoogtepunten van september. We kijken vooruit, blikken terug en delen de belangrijkste zaken over uw beleggingen bij Evi.

Evi's maandupdate
oktober 2019

Lees alles over onze visie voor oktober en de hoogtepunten van september. We kijken vooruit, blikken terug en delen de belangrijkste zaken over uw beleggingen bij Evi.

Terug- en vooruitblik

De groei in de VS ligt tot iets onder 2% eind 2019 / begin 2020. Het vertrouwen bij de burger wordt grilliger en de arbeidsmarkt raakt meer vermoeid.

Er is weinig herstel bij order-instroom en de burger blijft voldoende optimistisch. De groei en inflatie in de eurozone is aanhoudend licht onder druk. Er is fiscale stimulering onderweg.

De lagere Chinese munt geeft steun. Er zijn extra fiscale prikkels. De groei van 2020 zwakt af tot iets onder de 6% (in 2019 6,2%).

De groei in Japan zakt verder weg tot 0,5% in 2019 / 2020. De handelsonrust duwt de Japanse yen hoger ten opzichte van de dollar, wat druk op de export geeft.

 

We verwachten in 2020 een redelijk stabiele economische groei van opkomende markten rond de 4,5%. Er is druk op lokale valuta door kapitaaluitstroom.

Aandelen

  • Over de hele maand september lieten wereldwijde aandelenmarkten een groei van ongeveer 3% zien.
  • De rendementen van ontwikkelde en opkomende landen ontliepen elkaar nauwelijks.
  • De eurozone deed het met +3,8% beter dan de VS (2,6%). Japan presteerde beter dan de eurozone. 
  • Nadat de centrale banken Fed en ECB hun rentekruit verschoten, liep vooral in de VS, opkomende landen en Japan, de vaart uit de aandelenmarkt

Obligaties

  • In september deden obligaties een stapje terug doordat de rentes op kapitaalmarkten stegen. De hoge rendementen dit jaar vormen een dilemma voor beleggers.
  • Staatsobligaties EMU daalden 0,4% die van de kernlanden met gemiddeld 1,1%.
  • Bedrijfsobligaties werden 0,8% minder waard terwijl de opkomende landen obligaties 0,6% moesten prijsgeven.

Overig

  • Ondanks de rentestijging was het een mooie maand voor vastgoedfondsen. Wereldwijd stegen deze gemiddeld 4,5%. Het hoge te verwachten dividendrendement spreekt beleggers aan.
  • Goud moest onder het optimisme van beleggers een veer laten. Na de sterke opmars van goud gedurende dit jaar moest het edelmetaal 2,1% terug in waarde (in euro's gemeten).

Levert verantwoord beleggen meer risico op?

Wilt u verantwoord beleggen maar vraagt u zich wel eens af of dit meer risico oplevert? Het is een van de vele misverstanden die is ontstaan. Er zijn bijvoorbeeld aanwijzingen dat wanneer er verantwoord wordt belegd, het risico van de portefeuille wordt verminderd. Evi helpt nog 2 misverstanden rondom verantwoord beleggen uit de wereld.

Stel uzelf 3 vragen in een volatiele markt

Beleggers gaan verschillend om met hun beleggingen in volatiele tijden. Sommige gaan meer beleggen, andere stappen uit of veranderen van risicoprofiel. Hoe gaat u om met beweeglijke markten? Vindt u het lastig om daar antwoord op te geven? Evi heeft 3 vragen opgesteld die u uzelf kunt stellen. Zo krijgt u inzicht in wat u kunt doen en wat bij u past.

Bekijk de vragen

Rendement in 2019

De grafiek toont de waardeontwikkeling van de 5 beleggingsprofielen die Evi hanteert. U ziet hoe een inleg van € 100 zich van 1 januari t/m 30 september 2019 – na aftrek van kosten – ontwikkeld heeft. Uw eigen waardeontwikkeling ziet u uiteraard terug in de Evi App of online rekeningomgeving.

Zeer Defensief

Minste risico

Defensief

Minder risico

Neutraal

Gemiddeld risico

Offensief

Meer risico

Zeer Offensief

Meeste risico

Rendement

Na aftrek directe kosten

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Vraag aan Evi: Hoe gaat Evi om met de Brexit?

De EU en het Verenigd Koninkrijk hebben een Brexit akkoord bereikt. Op zaterdag 19 oktober wordt hierover gestemd in het Lagerhuis. Bij een kans op een deal kan de exitdatum van 31 oktober verschuiven. Uiteraard houden wij alles nauwlettend voor u in de gaten. Evi houdt u op de hoogte op de momenten dat er beslissingen worden genomen die gevolgen hebben voor uw beleggingen. Dan vertellen wij u hoe wij daar in de portefeuille mee omgaan. Heeft u voor die tijd al vragen? U kunt altijd met ons bellen.

Zo schenkt u voordelig aan uw kind(eren)

Wilt u schenken aan uw kind(eren)? Er zijn verschillende manieren waarop u dit voordelig kunt doen. Maak bijvoorbeeld gebruik van de jaarlijkse vrijstelling. Dit bedrag kunt u ook direct schenken op een beleggingsrekening. Op de lange termijn is de kans groter dat het meer oplevert dan schenken op een spaarrekening. Benieuwd naar de andere mogelijkheden?

Weet u wat u krijgt als u met pensioen bent?

Wanneer u in loondienst bent kunt u uw UPO checken om een globaal beeld te krijgen van uw pensioen. Maar wat geeft uw UPO precies weer? U ziet de huidige waarde van uw pensioen en hoeveel het wordt wanneer u dit blijft opbouwen als u bij dezelfde werkgever blijft. Weten wat uw UPO nog meer vertelt?

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.