De rente staat al tijden laag. Wat verwacht Evi van de rentemarkt?

Evi van Lanschot informeert u graag over de ontwikkelingen en trends op de financiële markten. Een stijging van de rente. Dat is over het algemeen geen fijn gegeven voor obligaties. Evi heeft als vermogensbeheerder de taak om haar modelportefeuilles zorgvuldig in te richten en zo goed mogelijk te beschermen tegen een eventuele stijging van de rente. In deze themapublicatie bespreekt Evi de huidige uitzonderlijke renteomgeving en geeft haar visie hierop.

1. Wat gebeurde er met de rente?

In april daalde de Duitse tienjaarsrente tot een niveau van 0,05% en daarmee accepteerden beleggers dat zij tien jaar lang nagenoeg geen (rente)opbrengst ontvangen. Een bizarre situatie die economisch nauwelijks uit te leggen is. De inflatieverwachting voor de eurozone voor de komende tien jaar ligt rond de 1,2% op jaarbasis – en ligt daarmee aanzienlijk hoger dan de jaarlijkse rentevergoeding. Een belegging in een tienjaars Duitse staatslening betekent op voorhand al dat de koopkracht van het vermogen fors afneemt. Een erg ongebruikelijk fenomeen.

2. Wordt de rente weer ‘normaal’?

In een ‘normale renteomgeving’ is de rente op een obligatie opgebouwd uit de compensatie voor de verwachte inflatie plus een reële rente (vergoeding voor het beschikbaar stellen van vermogen). In het recente verleden lag de reële rente rond de +2,0% maar nu is deze zelfs negatief. De Europese Centrale Bank (ECB) voorziet voor 2017 een normalisatie van de economische omstandigheden in de eurozone; een economische groei van 2,1% en – nog belangrijker – een inflatiepercentage van 1,8%. Bij deze ‘normalisering’ voorziet Evi een tienjaars Duitse rente van tussen de 2% tot 3% in 2016 – 2017. Deze verwachte rentebeweging kan grote (negatieve) gevolgen hebben voor de koerswaarde van normale obligaties. Zo kan een stijging van tienjaars rente van 1% als gevolg hebben dat de koers van de tienjaars obligaties daalt met 9,4% (indicatief)!

3. Hoe gaat Evi om met de verwachte rentebeweging?

Evi heeft als vermogensbeheerder de taak om haar modelportefeuilles zorgvuldig in te richten en zo goed mogelijk te beschermen tegen een eventuele stijging van de rente. Binnen onze risicoprofielen heeft ze de beschikking over verschillende vermogenscategorieën, zoals aandelen, obligaties, vastgoed en bijvoorbeeld grondstoffen. Evi heeft binnen de risicoprofielen ook de ruimte, bandbreedtes, om hierin te schuiven. Veel mogelijkheden dus om haar beleggingsvisie te vertalen naar de modelportefeuilles. Evi belegt al langer minder in obligaties waardoor een stijging van de rente minder invloed heeft. Dat scheelt in de gevoeligheid van de modelportefeuilles voor een verandering van de rente. Daarnaast heeft Evi voor een deel bedrijfs-obligaties opgenomen in plaats van staatsobligaties.Bedrijfsobligaties hebben gemiddeld genomen een kortere looptijd en zijn daardoor minder gevoelig voor een rentestijging. Ook geven bedrijfsobligaties een wat hogere rente dan staatsobligaties. Op termijn kan Evi het risico van een stijgende rente nog verder afbouwen door bijvoorbeeld een geldmarktfonds in de modelportefeuilles op te nemen.

4. Wat verwacht Evi voor de komende periode?

Voor de middellange termijn verwacht Evi dat de rente zich binnen een bandbreedte gaat bewegen tussen de 0,3% en 1%. Evi gaat die periode gebruiken om extra renterisico uit de modelportefeuilles te halen. Wellicht gaat ze die stap wel twee keer uitvoeren, maar dat hangt af van hoe de markt zich ontwikkelt. Evi houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten! Tot nu toe heeft ze een behoorlijk deel van het renterisico afgebouwd. Hier voelt ze zich op dit moment comfortabel bij.

Tot slot...

Evi vindt het belangrijk om koers te houden. Zolang er geen andere redenen zijn om het risicoprofiel te wijzigen, houdt u hier dan aan vast en laat het vermogensbeheer van Evi haar werk doen. Evi laat zich niet verleiden tot het zoeken van extra rendement wanneer dit tegelijkertijd meer risico betekent. De beloning voor risico moet wel aantrekkelijk zijn! Veel van de beleggingen die extra rendement bieden zijn op dit moment namelijk erg duur. Of je iets koopt wanneer het duur of goedkoop is, bepaalt of je als belegger een goed rendement gaat maken. Een goed rendement blijft het doel, maar in sommige tijden is kapitaalbehoud de belangrijkste doelstelling.

Groet,
Evi

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

Wilt u sparen of beleggen met Evi?

Direct klant worden

Evi maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over Evi cookies. Sluiten