Wat gebeurt er bij...

Echtscheiding

Bij een scheiding komt er veel op u af, ook op financieel gebied. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verdeling van het opgebouwde pensioen. Afhankelijk van hoe u getrouwd bent en in welke pijler het pensioen wordt opgebouwd, kan scheiden flinke gevolgen hebben voor uw pensioen.  

Vrouw Met Tablet

 

 

AOW valt buiten een scheiding

De AOW, of Algemene Ouderdomswet, is een basispensioen dat iedereen in Nederland ontvangt vanaf een bepaalde leeftijd. Bij een scheiding hoeft uw AOW niet te worden verdeeld. Sterker nog, als u al AOW ontvangt en u gaat scheiden, dan krijgt u als alleenstaande zelfs een hogere AOW-uitkering. Dit komt omdat u niet langer de kosten van een gemeenschappelijke huishouding hoeft te delen.

 

Werknemerspensioen wordt in principe verdeeld

Bij het werknemerspensioen is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van belang. Volgens deze wet hebben beide partners recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Dit is het basisprincipe, maar met afspraken kan hiervan worden afgeweken. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.  

Het is belangrijk om binnen twee jaar na de scheiding de pensioenuitvoerder te informeren over de scheiding en de gekozen pensioenverdeling. Als dit niet gebeurt, wordt het volledige ouderdomspensioen uitbetaald aan de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd. Deze partner moet dan een deel doorbetalen aan de andere ex-partner, wat complicaties kan veroorzaken.

 

Lijfrente: verdelen of verrekenen

Scheiden heeft invloed op bancaire lijfrenten en lijfrenteverzekeringen. In Nederland worden de meeste huwelijken gesloten in gemeenschap van goederen. Als zo’n huwelijk eindigt door een scheiding dan moet de gemeenschap worden verdeeld inclusief eventuele lijfrenteverzekeringen. Normaal gesproken leidt verdeling tot belastingheffing, maar bij scheiding is dit niet het geval. De wet heeft namelijk bepaald dat er geen belasting hoeft te worden betaald wanneer er een verdeling plaatsvindt tijdens een scheiding.

Als de lijfrenten niet worden verdeeld, maar verrekend, kunnen er wel belastinggevolgen zijn. In dat geval blijft de lijfrenteverzekering vaak bij de oorspronkelijke verzekeringsnemer, maar ontvangt de andere ex-partner de helft van de waarde van de verzekering in een andere vorm.

 

Scheiden en Evi Pensioenbeleggen 

Evi Pensioenbeleggen is een bancaire lijfrente. In het geval van een scheiding kan het tegoed verdeeld worden tussen de rekeninghouder en de ex-partner. Dit heeft geen fiscale gevolgen. Wel brengen we €150 aan opnamekosten in rekening. Het deel dat naar de rekeninghouder gaat wordt overgeschreven naar een nieuw te openen Evi Pensioenbeleggen-rekening. De ex-partner moet zelf een lijfrenterekening openen bij een aanbieder naar keuze.

Maak kennis met Evi Pensioenbeleggen

Wilt u zelf uw pensioenpotje opbouwen? Ontdek wat Evi Pensioenbeleggen voor u kan betekenen.

Ontdek Evi Pensioenbeleggen

Man Beker (1)

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

3.238.121.7