Pensioen uitgelegd

De pensioenpijlers

Er zijn verschillende mogelijkheden om pensioen op te bouwen. We noemen dat de pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel. We leggen ze hieronder kort uit:

 

A Screenshot Of A Computer Description Automatically Generated

 

 

Pijler 1: AOW (Algemene Ouderdoms Wet)

Als u de AOW-leeftijd bereikt dan krijgt u een AOW-uitkering van de overheid. De AOW-leeftijd is nu 67 jaar (2024) en stijgt in de toekomst. De verwachting voor 2050 is 68 jaar en 9 maanden (Bron: CBS). De AOW-uitkering is gebaseerd op het minimumloon en hangt af van uw gezinssituatie. Als alleenstaande krijgt u ongeveer € 19.400 per jaar. Met een partner is dat ongeveer € 13.200 per jaar. Hebt u in het buitenland gewerkt, dan wordt de AOW-uitkering gekort met 2% per jaar dat u in het buitenland werkte. Voor veel mensen is de AOW-uitkering niet genoeg om dezelfde levensstijl voort te zetten.

Hoeveel heb ik nodig?

 

Pijler 2: Werkgeverspensioen

Als uw werkgever voor het personeel een pensioenregeling heeft afgesloten, bouwt u daarmee pensioenvermogen op. Dat kan bij een pensioenfonds of verzekeraar. U kunt tot een salaris van € 137.800 (2024) belastingvrij pensioen opbouwen. Pas bij uitkering van dit pensioen betaalt u jaarlijks inkomstenbelasting. U bepaalt zelf wanneer u met pensioen gaat, maar de hoogte van de uitkering hangt af van uw pensioenregeling. Als u eerder stopt met werken, krijgt u minder pensioen. Volgens een vuistregel is dat 6% tot 8% per jaar dat u uw pensioen eerder in laat gaan. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hoeveel AOW en werkgeverspensioen u hebt opgebouwd.

 

Pijler 3: Zelf pensioen opbouwen

U kunt ook zelf een eigen pensioenpotje opbouwen. Dit heet de 3e pijler. Dit is vooral belangrijk voor zelfstandigen want zij bouwen meestal geen pensioen op via de 2e pijler. Maar ook werknemers die te weinig pensioen opbouwen via hun werkgever kunnen hier gebruik van maken. Dit extra pensioen heet een lijfrente. Een lijfrente kan afgesloten worden bij een verzekeraar, bank of beleggingsinstelling.

Een lijfrente is een geblokkeerde rekening waarop u geld inlegt om zelf pensioen op te bouwen. U profiteert dan van belastingvoordeel. U kunt jaarlijks uw inleg aftrekken van de belasting: afhankelijk van uw inkomen mag u 37,0% tot 49,5% van uw inleg terugvragen. Daarnaast betaalt u over het geld op uw pensioenrekening geen vermogensrendementsheffing in box 3. De Belastingdienst heeft wel een aantal spelregels bedacht.

 

Pensioen uit vrij vermogen of bezittingen

De "4e pijler" is niet officieel een pensioenpijler. Maar veel mensen gebruiken het geld dat ze vrij opbouwen door te sparen of beleggen voor hun pensioen. Een goed gevulde spaar- en beleggingsrekening is handig voor onverwachte uitgaven. En het is fijn dat u er altijd bij kunt.

Deze flexibiliteit kan ook een risico zijn. Het vraagt discipline om consequent te sparen voor uw pensioenpotje, zodat u later genoeg heeft. Ook mist u het belastingvoordeel van de 3e pijler omdat vermogen wordt belast in box 3. De belastingdienst gaat er dan vanuit dat u een bepaald rendement haalt met dat vermogen, ongeacht of u dat rendement ook echt heeft behaald.

U kunt ook vermogen opbouwen door een huis te kopen en uw hypotheek af te lossen. Of een tweede huis te kopen en te verhuren. Of dit slim is, hangt af van veel factoren. Zo kan overwaarde een mooi extra potje opleveren, maar uw geld zit wel vast in 'stenen' en u bent afhankelijk van de huizenmarkt. Ook belastingregels spelen een rol. Uw huis als pensioen gebruiken is complex en persoonlijk. Het is verstandig om financieel advies in te winnen.

 

Maak kennis met Evi Pensioenbeleggen

Wilt u zelf uw pensioenpotje opbouwen? Ontdek wat Evi Pensioenbeleggen voor u kan betekenen.

Ontdek Evi Pensioenbeleggen

Man Beker (1)

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

3.238.121.7