Tarieven Evi Beheer

Voor Evi Beheer betaalt u Evi een vaste beheervergoeding. Daarnaast rekenen de fondsen waarin u belegt ook kosten, die zijn verwerkt in het rendement of de koers van het deze fondsen. De kosten van beleggingsfondsen kunnen variëren, we geven daarom de gemiddelde verwachte kosten weer.

Per 1 juli 2015 gelden de volgende tarieven, uitgedrukt in een percentage van het beheerd vermogen.

RisicoprofielDirect: beheervergoeding Evi (incl btw)Indirect: gemiddelde kosten fondsenGemiddelde totale kosten Evi Beheer (incl btw)
Inkomensgericht0,60%0,22%0,82%
Defensief0,70%0,30%1,00%
Neutraal0,75%0,34%1,09%
Groeigericht0,80%0,38%1,18%
Offensief0,85%0,43%1,28%

Beleg al vanaf € 1.000,-

Start nu!

Directe kosten: beheervergoeding voor Evi

Voor Beheer betaalt u Evi een beheervergoeding. In ruil daarvoor neemt Evi het volledige beheer op zich. Wij bepalen de gewenste vermogensverdeling en sturen die zo nodig bij. Wij selecteren beleggingsfondsen die voldoen aan onze hoogste eisen en monitoren die continu. Via rapportages en publicaties blijft u voortdurend op de hoogte van uw portefeuille en van onze beleggingsvisie. Deze informatie verstrekken wij digitaal of is via de website van Evi in te zien.

Indirecte kosten: fondsen

De kosten van de fondsen waarin u belegt bestaan onder meer uit een management fee, administratiekosten, accountantskosten, vergunningen, belastingen en bewaarvergoeding. Niet inbegrepen zijn de toe- en uittredingskosten van participanten, transactiekosten van beleggingen, eventuele prestatievergoeding en interestkosten op de bankrekening. Hoeveel de indirecte kosten over het afgelopen boekjaar waren en welke kosten er precies in rekening kunnen worden gebracht staat vermeld in de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) van het fonds onder het kopje ‘Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken’. Deze documentatie vindt u terug op de website van Evi.

Voorbeeldberekening

Voor een goede inschatting van de kosten maakt Evi gebruik van rekenvoorbeelden die representatief zijn voor de klanten van de bank. Zo hebben wij voor de gemiddelde Evi Beheer en Evi Adviesklant een berekening van de totaal te verwachten kosten gemaakt. Deze berekening en een toelichting daarop treft u in het document wat u hieronder kunt downloaden.

> Download: verwachte kosten Evi Beheer

Toon meer informatie

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

Evi maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over Evi cookies. Sluiten