Kunnen wij u helpen?

Ja graag Nu niet

Hoe kunnen wij u helpen?

De chat is offline

Scherpe tarieven bij Evi Beheer

Voor Evi Beheer betaalt u Evi een vaste beheervergoeding. Ook rekenen de beleggingsfondsen waarin u belegt kosten. Die kunnen variëren, we geven daarom de gemiddeld verwachte kosten weer. We zijn er trots op dat Beleggingsmatch de tarieven van Evi waardeert met maar liefst 5 sterren, op onder andere transparantie, hoogte van de tarieven en begrijpelijkheid van de kostenstructuur.

Open nu een rekening
Risicoprofiel Direct: beheervergoeding Evi (incl btw) Indirect: gemiddelde kosten fondsen Gemiddelde totale kosten Evi Beheer (incl btw)
Inkomensgericht 0,60% 0,22%
0,82%
Defensief 0,70% 0,30%
1,00%
Neutraal 0,75% 0,34%
1,09%
Groeigericht 0,80% 0,38%
1,18%
Offensief 0,85% 0,43%
1,28%

Per 1 juli 2015 gelden bovenstaande tarieven, uitgedrukt in een percentage van het beheerd vermogen. 

Hoe zou Evi Beheer voor u beleggen?

Start met onze vragenlijst om uw beleggingsprofiel te bepalen. Ontvang direct en vrijblijvend een gedetailleerd voorstel in welke fondsen Evi Beheer voor u zou beleggen.

Kosten nader toegelicht

Directe kosten

Voor Beheer betaalt u Evi een beheervergoeding. Deze vergoeding wordt berekend over het gemiddeld belegd vermogen en wordt ieder kwartaal achteraf in rekening gebracht. Het gemiddeld belegd vermogen berekenen we door de waarde van uw vermogen van de laatste vier maanden bij elkaar op te tellen en te delen door vier. In ruil daarvoor neemt Evi het volledige beheer op zich. Wij bepalen de gewenste vermogensverdeling en sturen die zo nodig bij.

Indirecte kosten

De beleggingsfondsen brengen ook kosten in rekening. De kosten voor toe- en uittreden zijn meestal al in de aan- of verkoopkoers van het beleggingsfonds verwerkt. Beleggingsfondsen brengen ook kosten voor hun beheer in rekening. De hoogte van deze beheervergoeding verschilt per fonds. Deze beheervergoeding is meestal een percentage van het fondsvermogen en wordt van het fondsvermogen afgetrokken. Welke kosten er precies in rekening worden gebracht door de beleggingsfondsen staat in de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) van de fondsen. Deze kunt u vinden in het persoonlijk beleggingsvoorstel van Evi en uw online account. Meer informatie over de verschillende soorten kosten is te vinden in de Afspraken voor Evi Beheer.

Voorbeeldberekening

Voor een goede inschatting van de kosten maakt Evi gebruik van rekenvoorbeelden die representatief zijn voor haar klanten. Zo hebben wij voor de gemiddelde Evi Beheer klant een berekening van de totaal te verwachten kosten gemaakt. Deze berekening kunt u hieronder downloaden.

Download: voorbeeldberekening Evi Beheer

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

Wat vinden onze klanten?
Klantvriendelijkheid tegen concurrerende kosten.
Wat vinden onze klanten?
Goede resultaten , duidelijk inzicht in alles, prima website /app.
Wat vinden onze klanten?
Omdat ik Evi prettig vind, als beheerklant heb ik er geen omkijken naar en de informatie voorziening is goed en volledig. Je voelt je betrokken bij het beleggen, alles is overzichtelijk.