Beleggingsfilosofie

Evi is consequent in het uitvoeren van haar beleggingsbeleid. Daarbij hanteert ze de lange termijn als horizon waardoor er minder ruimte is voor emoties en de hype van de dag. Ze laat zich niet van de wijs brengen.

Evi kiest voor gespecialiseerde fondsen, de zogenaamde ‘niche spelers’ omdat Evi meer gelooft in de sterkste atleet op één nummer dan in een tienkamper. Evi is daarmee dus echt een cherry picker. En niet, zoals veel andere partijen, een volledig computergestuurd model.

Evi doet research om wereldwijd de beste fondsen te selecteren. Daarbij gaat Evi verder dan veel andere aanbieders. Evi wil namelijk weten wélke fondsmanagers achter een fonds zitten. Ze kent ze goed en ze neemt alleen díe fondsen op waar de fondsmanagers zélf ook in deelnemen. Dat maakt de kans groter dat zij het beste uit het fonds halen en dus het beste resultaat voor klanten gaan bereiken.

Evi volgt hierin de beleggingsfilosofie van Van Lanschot: een gespecialiseerde vermogensbeheerder die werkt met een sterke focus en een consistent toegepaste en transparante beleggingsfilosofie. Met deze filosofie wordt al jaren belegd voor de klanten van Van Lanschot, en nu ook voor Evi.

We zijn selectief

We selecteren alleen specialistische beleggingsfondsen waarvan we de fondsmanagers persoonlijk kennen en die zelf ook in het fonds investeren.

We spreiden

Door spreiding in de portefeuille ontstaat de grootste kans dat wij de doelen van onze klanten bereiken, zelfs in onrustige tijden.

We zijn proactief

Een beleggings-portefeuille heeft continu aandacht nodig. We gaan actief om met markt-omstandigheden en de wensen van klanten om doelen te bereiken.

We houden koers

We laten ons niet leiden door de waan van de dag. Een langetermijnhorizon voegt waarde toe in een wereld die wordt gedomineerd door spelers die op de korte termijn gericht zijn.

Verantwoord ondernemen

De fondsen van Evi voldoen aan de ESG-criteria. Als fondsen of de onderliggende bedrijven niet meer aan onze eisen voldoen, dan spreken we ze hierop aan. Wanneer ze niet veranderen sluiten we ze uit.

Beleggen in fondsen

Via Evi belegt u in beleggingsfondsen. Op deze wijze kunnen er schaalvoordelen worden behaald. Je kunt zo met een relatief klein vermogen een spreiding van uw beleggingsportefeuille bereiken die anders alleen haalbaar is met een groot vermogen.

Fondsen werken vaak met thema’s. Ze beleggen in sectoren, landen of onderwerpen die ze belangrijk vinden of waarmee ze veel geld denken te verdienen. Door daarvan weer een fondsselectie te maken zorgt Van Lanschot voor een breed assortiment en spreiding. Hierbij houden we rekening met de doelstellingen van het fonds en het verwachte rendement. Immers voor meer risico lopen wilt u beloond worden door een hoger rendement, en bij het nemen van minder risico wilt u niet voor onaangename verrassingen komen te staan.

Vanuit deze filosofie werken onze specialisten dagelijks aan het beheren en evalueren van de meest geschikte beleggingsfondsen. Zo wordt de voorkeurslijst met fondsen actueel gehouden. Na diepgaande analyse wordt in een continu proces besloten of een fonds in de lijst blijft, wordt toegevoegd of verwijderd.

Fondsselectie

Er wordt door onze specialisten beoordeeld hoe een fonds kwalitatief en kwantitatief scoort en in hoeverre een fonds kan bijdragen aan het bereiken van de gestelde doelstellingen in een bepaalde beleggingscategorie, sector of regio. Heeft een fonds een heldere beleggingsstrategie en een gestructureerd proces? Is het team dat in het fonds belegt stabiel en van hoge (bewezen) kwaliteit? Is de fondsbeheerder in staat het hoofd koel te houden in moeilijke marktomstandigheden en ook dan goed te presteren? Werken de beheerders volgens het principe van verantwoord beleggen en reageren ze goed op onze kritische vragen daarover? Pas als al deze seinen op groen staan en blijven staan zit een fonds in onze selectie.

Voor alle fondsen zijn researchrapporten beschikbaar gesteld. Deze kunt u online raadplegen en worden dagelijks bijgewerkt. Deze rapporten geven inzicht in behaalde resultaten, beleggingsbeleid, de portefeuillesamenstelling en de kosten en risico’s van desbetreffend fonds. Ook wordt online direct toegang geboden tot de prospectussen en essentiële beleggingsinformatie van alle beleggingsfondsen.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

Evi maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over Evi cookies. Sluiten