Duurzaam vermogensbeheer bij Evi van Lanschot

  • Beleggen met oog voor mens, milieu en maatschappij
  • Evi gaat voor financieel én maatschappelijk rendement
  • Vanzelfsprekend zijn alle Evi Fondsen duurzaam

Duurzaam beleggen met oog voor mens, milieu en maatschappij

Een goed en stabiel rendement voor de lange termijn vereist aandacht voor de ESG-principes milieu, maatschappij en goed bestuur. Daarom houdt Evi hier altijd rekening mee!

Financieel en maatschappelijk rendement

Met Evi investeert u in uw eigen toekomst en in die van toekomstige generaties. En dat betekent dat we onze fondsen zorgvuldig selecteren op financieel en maatschappelijk rendement.

Alle Evi Fondsen beleggen duurzaam

Waar andere partijen één specifiek duurzaam product aanbieden, hebben we er bij Evi voor gekozen om alle beleggingen duurzaam te maken. Dus als u belegt bij Evi, belegt u altijd duurzaam.

Wat is duurzaam beleggen bij Evi?

Duurzaam beleggen en een beter rendement gaan bij Evi hand in hand. Hoe dat precies werkt, leggen wij u graag uit in deze video.

Evi draagt bij aan een leefbare wereld door alleen te investeren in bedrijven die rekening houden met mens, milieu en goed bestuur. Zodat ook volgende generaties van het vermogen kunnen profiteren.

Selectiecriteria duurzaam investeren Evi

Alle fondsen waarin Evi belegt, beoordelen we vooraf zorgvuldig op een aantal onderdelen. In de eerste plaats kijken we of de ESG-principes: Environment, Social, Governance, ofwel milieu, mens en bestuur ook echt geïntegreerd zijn in het beleggingsbeleid.

Daarnaast hebben we ook een aantal uitsluitingscriteria bij Evi. Naast wapens, kinderarbeid en tabak sluiten we bedrijven uit met een ‘falen’ classificatie van de Global Compact van de Verenigde Naties. Dit zijn bedrijven die betrokken zijn bij controversiële zaken zoals het schenden van mensenrechten, slechte arbeidsomstandigheden, vervuiling van het milieu en corruptie. Ook goed om te weten: De Europese verordening over informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector eist dat financiële partijen hun duurzaamheidsbeleid openbaar maken. Dat doen we graag. Hier leest u hoe Van Lanschot Kempen als organisatie omgaat met duurzaamheid.

Op naar een betere wereld

Door deze duurzaamheidscriteria strikt na te leven, kunnen we met alle beleggers samen de wereld een beetje verbeteren. Zo belonen we de goede dingen en geven we aandacht aan zaken die beter kunnen. Met het gezamenlijk vermogen van onze klanten kunnen we zo best veel positieve invloed uitoefenen op fondsen en de bedrijven waarin zij beleggen.”
En omdat wij bepalen in welke fondsen we investeren, kunnen wij als organisatie ook eisen stellen. Als u belegt met Evi belegt weet u dat u altijd bijdraagt aan een meer duurzame maatschappij.

We toetsen op ESG criteria

Onze fondsbeheerders analyseren milieu-, sociale en bestuurlijke informatie grondig voordat ze een belegging in de Evi Fondsen opnemen. Hierbij kijken ze naar ESG-scores per bedrijf. Deze bedrijfsscores lopen van CCC voor achterblijvers tot AAA voor de voorlopers. Ook nemen ze ESG-criteria mee bij het beoordelen van lange termijnrisico's en de rendementsverwachtingen.

In gesprek met bedrijven

Voortdurend monitoren we de beleggingen die in de Evi Fondsen zijn opgenomen. We beoordelen hoe bedrijven omgaan met milieu, arbeidsrechten, anti-corruptie en goed bestuur. Ook kijken we of bedrijven betrokken zijn bij de productie, distributie en verkoop van controversiële wapens. Als naar voren komt dat bedrijven zijn opgenomen die niet passen binnen onze ESG-criteria, gaan we in gesprek. En als dat niet voldoet aan onze eisen, nemen we afscheid.

Actief stembeleid

Wij vinden het belangrijk om beleggingsfondsen te selecteren die een stembeleid hanteren op aandeelhoudersvergaderingen en die actief aandeelhouderschap stimuleren om verbeteringen op het gebied van ESG -milieu, mens en bestuur- te realiseren. Doordat fondsbeheerders vaak veel aandelen bezitten van een bedrijf, hebben zij op aandeelhoudersvergaderingen meer stemrecht. Door een actief stembeleid hebben zij meer invloed op het doorvoeren van verbeteringen dan individuele beleggers.

We hanteren een best in class benadering

Een best-in-class benadering houdt in dat de beheerder van actieve beleggingsfondsen in haar beleggingsbeleid heeft opgenomen dat zij juist die bedrijven selecteren die behoren tot de beste in de sector behoren. Door deze methode te hanteren vallen de slechts presterende bedrijven automatisch af.

Actieve uitsluitingen

Wij beleggen niet in bedrijven waarvan het product of de dienst schadelijk is voor mensen of voor het milieu. Alle door ons uitgekozen actieve aandelen- en bedrijfsobligatiefondsen sluiten controversiële wapens en kinderarbeid uit. Maar ook bedrijven die de 'falen classificatie' van de Global Compact van de Verenigde Naties hebben sluiten we uit. We hebben restricties op bedrijven die hun omzet halen uit conventionele wapens, gokken, alcohol, tabak, kolen, adult entertainment, genetische manipulatie van gewassen of kernenergie.

Wat is duurzaam beleggen?


Door duurzaam te beleggen investeert u in een toekomstbestendige wereld. Door niet te beleggen in bedrijven die schade aanbrengen aan milieu of de maatschappij. Of juist in bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan een leefbare wereld. En doordat we bedrijven ook actief benaderen om hun beleid te verbeteren voor mens, milieu en maatschappij. Zo maakt u impact met uw geld. Voor uzelf en voor de toekomstige generaties.

Hoe duurzaam is Evi van Lanschot?
All Evi fondsen hebben een artikel 8-fondsclassificatie. Dat wil zeggen dat de Evi fondsen een positieve bijdrage leveren op ecologische of sociale gebied. En dat we investeren in bedrijven die principes van goed bestuur volgen.
Wat doet Evi aan uitsluiting?

Alle door ons uitgekozen fondsen sluiten controversiële wapens uit. Maar ook bedrijven die de 'falen'-classificatie van de Global Compact van de Verenigde Naties hebben. En we hebben restricties op bedrijven die hun omzet halen uit conventionele wapens, gokken, alcohol, tabak, kolen, adult entertainment, genetische manipulatie van gewassen of kernenergie.

Heeft Evi een apart duurzaam product?
Nee, Evi heeft er voor gekozen al haar producten duurzaam te maken zodat we de meeste bijdrage kunnen leveren aan een leefbare wereld in de toekomst.
Welke ambities heeft Evi met duurzaam voor de toekomst?

Onze ambities staan niet stil. Wij gaan de komende periode verdere stappen zetten waarbij we oog blijven houden voor een verantwoord rendement op de lange termijn.


Meest gekozen

Evi Vermogensbeheer

Evi van Lanschot gaat voor een aantrekkelijk rendement op de lange termijn, met een goed gespreide portefeuille. Vanaf €10.000 kunt u al instappen.

 

  • Aantrekkelijk rendement
  • Persoonlijke aandacht
  • Focus op duurzaam
Remment Jan Bakker

"Door goede spreiding een verantwoord rendement", Remment-Jan Bakker Product Manager Beleggen Evi van Lanschot

0800 - 290 29 00

Beleggen voor uw kind

Zorgvuldig en verantwoord beleggen voor uw kind of kleinkind. Evi informeert u graag over de mogelijkheden!

> Meer over Evi4Kids

Beleggen voor uw pensioen

Met de producten binnen Evi Pensioenbeleggen bouwt u door middel van beleggen vermogen op voor een aanvullend inkomen na uw pensioen.

> Meer over Evi Pensioenbeleggen

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. Maak een afspraak met een van onze beleggingscoaches.

Second opinion?

Een frisse blik op uw beleggingen? Ontvang vrijblijvend een second opinion op uw vermogen

Overstappen naar Evi?

Wilt u uw beleggingen overboeken naar Evi? Dan is dat zo geregeld met de Evi Overstapservice.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

35.175.107.185