Kunnen wij je helpen?

Ja graag Nu niet

Hoe kunnen wij u helpen?

De chat is offline
 • Whatsapp +31203544545
 • Bel ons 0800 - 290 29 00
 • Maandag t/m vrijdag 08:30 - 21:00 uur

Duurzaam beleggen bij Evi van Lanschot

 • Beleggen met oog voor mens, milieu en maatschappij
 • Financieel en maatschappelijk rendement
 • Alle Evi Fondsen beleggen duurzaam

Beleggen met oog voor mens, milieu en maatschappij

Een goed en stabiel rendement voor de lange termijn vereist aandacht voor milieu, maatschappij en goed bestuur. Daarom belegt Evi duurzaam.

Financieel en maatschappelijk rendement

Met Evi investeert u in uw toekomst en in de wereld van toekomstige generaties. Want wat is uw vermogen waard zonder leefbare wereld?

Alle Evi Fondsen beleggen duurzaam

Alle Evi Fondsen leveren een positieve ecologische, sociale bijdrage en investeren in bedrijven die principes van goed bestuur volgen.

Evi kijkt verder dan financiële criteria bij beleggingen

Met ons duurzame beleggingsbeleid toetsen wij onze beleggingen naast financiële ook op niet-financiële criteria. We kijken bij duurzaam beleggen dus verder dan alleen het rendement. Duurzaamheid en financieel rendement gaan hand in hand. Hoe dat in zijn werk gaat, leggen wij u in de video uit.

Duurzaam beleggen bij Evi

Evi neemt naast financiële ook niet-financiële, duurzame criteria mee in haar beleggingsproces. We houden in ons duurzaamheidsbeleid daarom rekening met criteria op het gebied van Environment (E), Social (S) en Governance (G); oftewel milieu, mens en goed bestuur.

Ook goed om te weten: De Europese verordening over informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector eist dat financiële partijen hun duurzaamheidsbeleid openbaar maken. Dat doen we graag. Hier leest u hoe Van Lanschot Kempen als organisatie omgaat met duurzaamheid.

We toetsen bedrijven op ESG criteria

Hoe doen we dat? Onze fondsbeheerders analyseren milieu-, sociale en bestuurlijke informatie grondig voordat een belegging in de Evi Fondsen wordt opgenomen. Daarbij gebruiken ze gegevens als de ESG-scores per bedrijf. Deze bedrijfsscores lopen van CCC (achterblijvers) tot AAA (voorlopers). Ook nemen ze ESG-criteria mee bij het beoordelen van langetermijnrisico's en gewogen rendementsverwachtingen voor verschillende markten.

We gaan in gesprek met bedrijven

Elk kwartaal monitoren we de beleggingen die in de Evi Fondsen zijn opgenomen. We beoordelen hoe bedrijven omgaan met milieu, arbeidsrechten, anti-corruptie en goed bestuur. Ook kijken we of bedrijven betrokken zijn bij de productie, distributie en verkoop van controversiële wapens. Als uit de toetsing naar voren komt dat de belegging bedrijven heeft opgenomen die niet passen binnen onze ESG-criteria, gaan we in gesprek met de beheerders. Indien deze dialoog niet effectief is, kan dit leiden tot de verkoop van het fonds voor de verschillende Evi Fondsen.

We hanteren een actief stembeleid

Wij vinden het belangrijk om beleggingsfondsen te selecteren die beschikken over een stembeleid voor aandeelhoudersvergaderingen en een strategie hebben van actief aandeelhouderschap om een verbetering op gebied van ESG te realiseren. Doordat Fondsbeheerders vaak veel aandelen bezitten van een bedrijf, hebben zij op aandeelhoudersvergaderingen een groter stemrecht. Door een actief stembeleid zijn zij veel beter in staat om verbeteringen voor elkaar te krijgen dan een individuele belegger.

We hanteren een best in class benadering

De Evi Fondsen selecteren alleen actieve beheerders van een aandelenfonds als de fondsbeheerder gebruikmaakt van een best in class benadering. Dit betekent dat ze zelf actief bedrijven selecteren op ESG-criteria en daarbij de minst duurzame bedrijven uitsluiten.

We sluiten bedrijven uit

In een aantal bedrijven en sectoren willen we per definitie niet beleggen. Dat zijn bedrijven waarvan het product of de dienst schadelijk is voor mensen en/of het milieu. Alle door ons uitgekozen actieve aandelen- en bedrijfsobligatiefondsen sluiten controversiële wapens uit. Maar ook bedrijven die de 'falen classificatie' van de Global Compact van de Verenigde Naties hebben. Daarnaast hebben we restricties op bedrijven die hun omzet halen uit conventionele wapens, gokken, alcohol, tabak, kolen, adult entertainment, genetische manipulatie van gewassen of kernenergie.

 • Duurzaam beleggen: alle seinen op groen

  Op onze reis naar duurzame Evi Fondsen geven we de visie van drie deskundigen. Over duidelijkheid rond duurzaam beleggen. andere kijk op duurzaamheid. 'Het jaar 2020 was niet het kantelpunt, dat was vijf jaar geleden, maar de Covid-19-pandemie zorgt wel voor een versnelling.'

  Lees verder
 • Duurzame beleggers gebruiken hun stemrecht

  De kracht van stemmen bij duurzaam beleggen. Aandeelhouders zijn deels eigenaar van een bedrijf. En hebben stemrecht over zaken als beloningsbeleid, arbeidsomstandigheden en duurzaamheid. Over duurzaam investeren in Evi Fondsen.

  Lees verder
 • Duurzaam beleggen én goed rendement

  Door rekening te houden met mens, milieu en maatschappij maak je met beleggen de wereld een beetje beter. Dit geeft niet alleen een goed gevoel, het is ook nog eens goed voor je portemonnee. Anders dan vaak gedacht gaat duurzaam beleggen namelijk niet ten koste van je rendement. Evi legt uit hoe dat zit.

  Lees verder

Wat is duurzaam beleggen?

Door duurzaam te beleggen investeert u in een toekomstbestendige wereld. Door niet te beleggen in bedrijven die schade aanbrengen aan milieu of de maatschappij. Of juist in bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan een leefbare wereld. En doordat we bedrijven ook actief benaderen om hun beleid te verbeteren voor mens, milieu en maatschappij. Zo maakt u impact met uw geld. Voor uzelf en voor de toekomstige generaties.
Hoe duurzaam is Evi van Lanschot?
All Evi fondsen hebben een artikel 8-fondsclassificatie. Dat wil zeggen dat de Evi fondsen een positieve bijdrage leveren op ecologische of sociale gebied. En dat we investeren in bedrijven die principes van goed bestuur volgen.
Wat doet Evi aan uitsluiting?
Alle door ons uitgekozen fondsen sluiten controversiële wapens uit. Maar ook bedrijven die de 'falen'-classificatie van de Global Compact van de Verenigde Naties hebben. En we hebben restricties op bedrijven die hun omzet halen uit conventionele wapens, gokken, alcohol, tabak, kolen, adult entertainment, genetische manipulatie van gewassen of kernenergie.
Heeft Evi een apart duurzaam product?
Nee, Evi heeft er voor gekozen al haar producten duurzaam te maken zodat we de meeste bijdrage kunnen leveren aan een leefbare wereld in de toekomst.
Welke ambities heeft Evi met duurzaam voor de toekomst?
Onze ambities staan niet stil. Wij gaan de komende periode verdere stappen zetten waarbij we oog blijven houden voor een verantwoord rendement op de lange termijn.

Forum Ethibel certificaat

Sinds 2012 beoordeelt een extern onderzoeksbureau, Forum Ethibel, jaarlijks of Van Lanschot Kempen haar duurzaamheidsbeleid in de praktijk voldoende uitvoert. Of ze daad bij het woord voegt. Ter bevestiging dat we dit doen, ontvingen we sinds 2012 elk jaar het Forum Ethibel Certificaat.

Topnotering volgens Sustainalytics

Het Nederlandse onderzoeksbureau Sustainalytics, dat jaarlijks enkele duizenden bedrijven wereldwijd op duurzaamheid beoordeelt, concludeert dat Van Lanschot Kempen qua duurzaamheid tot de wereldtop behoort. In haar ranking van middelgrote banken staan we al jaren op nummer 1.

ISS ESG

Onderzoeksbureau ISS ESG beoordeelt bedrijven op duurzaamheid. ISS ESG geeft Van Lanschot Kempen een C+ rating. Hiermee behalen we de 5e plaats binnen een groep van 80 andere banken.

ISS ESG duurzaam beleggen beoordeling

Vigeo Eiris

Onderzoeksbureau Vigeo Eiris beoordeelt bedrijven op duurzaamheid. Van Lanschot Kempen staat volgens Vigeo Eiris op de 3e plaats in een lijst van 96 vergelijkbare financials.

VE duurzaam beleggen beoordeling

Duurzaam vermogensbeheer

Evi van Lanschot vindt het belangrijk dat vermogens ook op de lange termijn rendement opleveren. Voor uzelf en voor uw kinderen. Met oog voor mens, milieu en goed bestuur. Echte aandacht voor uw vermogen. Onze beleggingsexperts zorgen voor duurzaam vermogensbeheer

Evi Vermogensbeheer

Evi van Lanschot gaat voor een aantrekkelijk rendement op de lange termijn, met een goed gespreide portefeuille. Vanaf €10.000 kunt u al instappen.

 • Aantrekkelijk rendement
 • IEX: Beste Keuze online vermogensbeheer
 • Duurzaam en financieel rendement
Meer over Evi Beheer
Beleggingscoach

"Door goede spreiding een verantwoord rendement", Remment-Jan Bakker, Product Manager Beleggen Evi van Lanschot

0800 - 290 29 00

Beleggen voor uw kind

Zorgvuldig en verantwoord beleggen voor uw kind of kleinkind. Evi informeert u graag over de mogelijkheden!

> Meer over Evi4Kids

Beleggen voor uw pensioen

Met de producten binnen Evi Pensioen bouwt u door middel van beleggen vermogen op voor een aanvullend inkomen na uw pensioen.

> Meer over Evi Pensioen

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. Maak een afspraak met een van onze beleggingscoaches.

Second opinion?

Een frisse blik op uw beleggingen? Ontvang vrijblijvend een second opinion op uw vermogen.

Overstappen naar Evi?

Wilt u uw beleggingen overboeken naar Evi? Dan is dat zo geregeld met de Evi Overstapservice.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.