Duurzaam vermogensbeheer bij Evi van Lanschot

 • Beleggen met oog voor mens, milieu en maatschappij
 • Evi gaat voor financieel én maatschappelijk rendement
 • Vanzelfsprekend zijn alle Evi Fondsen duurzaam

Beleggen met oog voor mens, milieu en maatschappij

Een goed en stabiel rendement voor de lange termijn vereist aandacht voor de ESG-principes milieu, maatschappij en goed bestuur. Daarom houdt Evi hier altijd rekening mee!

Financieel en maatschappelijk rendement

Met Evi investeert u in uw eigen toekomst en in die van toekomstige generaties. En dat betekent dat we onze fondsen zorgvuldig selecteren op financieel en maatschappelijk rendement.

Alle Evi Fondsen beleggen duurzaam

Waar andere partijen één specifiek duurzaam product aanbieden, hebben we er bij Evi voor gekozen om alle beleggingen duurzaam te maken. Dus als u belegt bij Evi, belegt u altijd duurzaam.

Wat is duurzaam investeren bij Evi?

Duurzaam beleggen en een beter rendement gaan bij Evi hand in hand. Hoe dat precies werkt, leggen wij u graag uit in deze video.

Evi draagt bij aan een leefbare wereld door alleen te investeren in bedrijven die rekening houden met mens, milieu en goed bestuur. Zodat ook volgende generaties van het vermogen kunnen profiteren.

Selectiecriteria duurzaam investeren Evi

Alle fondsen waarin Evi belegt, beoordelen we vooraf zorgvuldig op een aantal onderdelen. In de eerste plaats kijken we of de ESG-principes: Environment, Social, Governance, ofwel milieu, mens en bestuur ook echt geïntegreerd zijn in het beleggingsbeleid.

Daarnaast hebben we ook een aantal uitsluitingscriteria bij Evi. Naast wapens, kinderarbeid en tabak sluiten we bedrijven uit met een ‘falen’ classificatie van de Global Compact van de Verenigde Naties. Dit zijn bedrijven die betrokken zijn bij controversiële zaken zoals het schenden van mensenrechten, slechte arbeidsomstandigheden, vervuiling van het milieu en corruptie. Ook goed om te weten: De Europese verordening over informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector eist dat financiële partijen hun duurzaamheidsbeleid openbaar maken. Dat doen we graag. Hier leest u hoe Van Lanschot Kempen als organisatie omgaat met duurzaamheid.

Op naar een betere wereld

Door deze duurzaamheidscriteria strikt na te leven, kunnen we met alle beleggers samen de wereld een beetje verbeteren. Zo belonen we de goede dingen en geven we aandacht aan zaken die beter kunnen. Met het gezamenlijk vermogen van onze klanten kunnen we zo best veel positieve invloed uitoefenen op fondsen en de bedrijven waarin zij beleggen.”
En omdat wij bepalen in welke fondsen we investeren, kunnen wij als organisatie ook eisen stellen. Als u belegt met Evi belegt weet u dat u altijd bijdraagt aan een meer duurzame maatschappij.

We toetsen op ESG criteria

Onze fondsbeheerders analyseren milieu-, sociale en bestuurlijke informatie grondig voordat ze een belegging in de Evi Fondsen opnemen. Hierbij kijken ze naar ESG-scores per bedrijf. Deze bedrijfsscores lopen van CCC voor achterblijvers tot AAA voor de voorlopers. Ook nemen ze ESG-criteria mee bij het beoordelen van lange termijnrisico's en de rendementsverwachtingen.

In gesprek met bedrijven

Voortdurend monitoren we de beleggingen die in de Evi Fondsen zijn opgenomen. We beoordelen hoe bedrijven omgaan met milieu, arbeidsrechten, anti-corruptie en goed bestuur. Ook kijken we of bedrijven betrokken zijn bij de productie, distributie en verkoop van controversiële wapens. Als naar voren komt dat bedrijven zijn opgenomen die niet passen binnen onze ESG-criteria, gaan we in gesprek. En als dat niet voldoet aan onze eisen, nemen we afscheid.

Actief stembeleid

Wij vinden het belangrijk om beleggingsfondsen te selecteren die een stembeleid hanteren op aandeelhoudersvergaderingen en die actief aandeelhouderschap stimuleren om verbeteringen op het gebied van ESG -milieu, mens en bestuur- te realiseren. Doordat fondsbeheerders vaak veel aandelen bezitten van een bedrijf, hebben zij op aandeelhoudersvergaderingen meer stemrecht. Door een actief stembeleid hebben zij meer invloed op het doorvoeren van verbeteringen dan individuele beleggers.

We hanteren een best in class benadering

Een best-in-class benadering houdt in dat de beheerder van actieve beleggingsfondsen in haar beleggingsbeleid heeft opgenomen dat zij juist die bedrijven selecteren die behoren tot de beste in de sector behoren. Door deze methode te hanteren vallen de slechts presterende bedrijven automatisch af.

Actieve uitsluitingen

In een aantal bedrijven en sectoren willen we per definitie niet beleggen. Dat zijn bedrijven waarvan het product of de dienst schadelijk is voor mensen of voor het milieu. Alle door ons uitgekozen actieve aandelen- en bedrijfsobligatiefondsen sluiten controversiële wapens en kinderarbeid uit. Maar ook bedrijven die de 'falen classificatie' van de Global Compact van de Verenigde Naties hebben sluiten we uit. Daarnaast hebben we restricties op bedrijven die hun omzet halen uit conventionele wapens, gokken, alcohol, tabak, kolen, adult entertainment, genetische manipulatie van gewassen of kernenergie.

 • Duurzaam beleggen: alle seinen op groen

  Op onze reis naar duurzame Evi Fondsen geven we de visie van drie deskundigen. Over duidelijkheid rond duurzaam beleggen. andere kijk op duurzaamheid. 'Het jaar 2020 was niet het kantelpunt, dat was vijf jaar geleden, maar de Covid-19-pandemie zorgt wel voor een versnelling.'

  Lees verder
 • Duurzame beleggers gebruiken hun stemrecht

  De kracht van stemmen bij duurzaam beleggen. Aandeelhouders zijn deels eigenaar van een bedrijf. En hebben stemrecht over zaken als beloningsbeleid, arbeidsomstandigheden en duurzaamheid. Over duurzaam investeren in Evi Fondsen.

  Lees verder
 • Duurzaam beleggen én goed rendement

  Door rekening te houden met mens, milieu en maatschappij maak je met beleggen de wereld een beetje beter. Dit geeft niet alleen een goed gevoel, het is ook nog eens goed voor je portemonnee. Anders dan vaak gedacht gaat duurzaam beleggen namelijk niet ten koste van je rendement. Evi legt uit hoe dat zit.

  Lees verder

Wat is duurzaam beleggen?

Door duurzaam te beleggen investeert u in een toekomstbestendige wereld. Door niet te beleggen in bedrijven die schade aanbrengen aan milieu of de maatschappij. Of juist in bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan een leefbare wereld. En doordat we bedrijven ook actief benaderen om hun beleid te verbeteren voor mens, milieu en maatschappij. Zo maakt u impact met uw geld. Voor uzelf en voor de toekomstige generaties.
Hoe duurzaam is Evi van Lanschot?
All Evi fondsen hebben een artikel 8-fondsclassificatie. Dat wil zeggen dat de Evi fondsen een positieve bijdrage leveren op ecologische of sociale gebied. En dat we investeren in bedrijven die principes van goed bestuur volgen.
Wat doet Evi aan uitsluiting?
Alle door ons uitgekozen fondsen sluiten controversiële wapens uit. Maar ook bedrijven die de 'falen'-classificatie van de Global Compact van de Verenigde Naties hebben. En we hebben restricties op bedrijven die hun omzet halen uit conventionele wapens, gokken, alcohol, tabak, kolen, adult entertainment, genetische manipulatie van gewassen of kernenergie.
Heeft Evi een apart duurzaam product?
Nee, Evi heeft er voor gekozen al haar producten duurzaam te maken zodat we de meeste bijdrage kunnen leveren aan een leefbare wereld in de toekomst.
Welke ambities heeft Evi met duurzaam voor de toekomst?
Onze ambities staan niet stil. Wij gaan de komende periode verdere stappen zetten waarbij we oog blijven houden voor een verantwoord rendement op de lange termijn.

Forum Ethibel certificaat

Sinds 2012 beoordeelt een extern onderzoeksbureau, Forum Ethibel, jaarlijks of Van Lanschot Kempen haar duurzaamheidsbeleid in de praktijk voldoende uitvoert. Of ze daad bij het woord voegt. Ter bevestiging dat we dit doen, ontvingen we sinds 2012 elk jaar het Forum Ethibel Certificaat.

Topnotering volgens Sustainalytics

Het Nederlandse onderzoeksbureau Sustainalytics, dat jaarlijks enkele duizenden bedrijven wereldwijd op duurzaamheid beoordeelt, concludeert dat Van Lanschot Kempen qua duurzaamheid tot de wereldtop behoort. In haar ranking van middelgrote banken staan we al jaren op nummer 1.

ISS ESG

Onderzoeksbureau ISS ESG beoordeelt bedrijven op duurzaamheid. ISS ESG geeft Van Lanschot Kempen een C+ rating. Hiermee behalen we de 5e plaats binnen een groep van 80 andere banken.

ISS ESG duurzaam beleggen beoordeling

Vigeo Eiris

Onderzoeksbureau Vigeo Eiris beoordeelt bedrijven op duurzaamheid. Van Lanschot Kempen staat volgens Vigeo Eiris op de 3e plaats in een lijst van 96 vergelijkbare financials.

VE duurzaam beleggen beoordeling

Duurzaam beleggen

Evi van Lanschot vindt het belangrijk dat vermogens ook op de lange termijn rendement opleveren. Voor uzelf en voor uw kinderen. Met oog voor mens, milieu en goed bestuur. Echte aandacht voor uw vermogen. Onze beleggingsexperts zorgen voor duurzaam vermogensbeheer

Evi Vermogensbeheer

Evi van Lanschot gaat voor een aantrekkelijk rendement op de lange termijn, met een goed gespreide portefeuille. Vanaf €10.000 kunt u al instappen.

 • Aantrekkelijk rendement
 • IEX: Beste Keuze online vermogensbeheer
 • Duurzaam en financieel rendement
Meer over Evi Beheer
Beleggingscoach

"Door goede spreiding een verantwoord rendement", Remment-Jan Bakker, Product Manager Beleggen Evi van Lanschot

0800 - 290 29 00

Beleggen voor uw kind

Zorgvuldig en verantwoord beleggen voor uw kind of kleinkind. Evi informeert u graag over de mogelijkheden!

> Meer over Evi4Kids

Beleggen voor uw pensioen

Met de producten binnen Evi Pensioen bouwt u door middel van beleggen vermogen op voor een aanvullend inkomen na uw pensioen.

> Meer over Evi Pensioen

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. Maak een afspraak met een van onze beleggingscoaches.

Second opinion?

Een frisse blik op uw beleggingen? Ontvang vrijblijvend een second opinion op uw vermogen.

Overstappen naar Evi?

Wilt u uw beleggingen overboeken naar Evi? Dan is dat zo geregeld met de Evi Overstapservice.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.