Rendement Evi Pensioen

Evi Pensioen belegt met verschillende leeftijdsgroepen. Daarbij geldt, hoe hoger de leeftijdsgroep, hoe lager het beleggingsrisico. In het overzicht met de rendementen staan de gesimuleerde netto rendementen van de leeftijdsgroepen, dus na aftrek van kosten. Kijk in de rekenvoorbeelden voor een indicatie van het op te bouwen vermogen en het te behalen belastingvoordeel.

Rendement per leeftijdsgroep

Iedere leeftijdsgroep kent een eigen verhouding tussen risicodragende en risicomijdende beleggingen. In onderstaande grafiek staan de behaalde netto rendementen, dus na aftrek van kosten, van de leeftijdsgroepen.

De waarde van deze beleggingen kunnen fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De éénmalige en eventuele jaarlijkse kosten van €49,-, die van de geregistreerde tegenrekening afgeschreven worden, zijn niet in de berekening meegenomen.

Netto historisch rendement

Vanaf het moment dat Evi is gestart met beleggen houdt ze haar rendementen goed bij. Zo kunt u vanaf maart 2006 zien hoe de verschillende leeftijdsgroepen het hebben gedaan. Alle rendementen die u ziet zijn gesimuleerd en netto, dus na aftrek van kosten.

Hoe is de grafiek opgebouwd?

Evi heeft nog onvoldoende historische rendementen van het beleggen met leeftijdsgroepen, daarom wordt in bovenstaande grafiek gebruik gemaakt van gesimuleerde rendementen. Het betreffen netto, gesimuleerde rendementen op jaarbasis. Er is geen rekening gehouden met de kosten die Evi in rekening brengt voor Evi Pensioen.

De netto gesimuleerde rendementen van het beleggen met leeftijdsgroepen worden iedere maand opnieuw berekend. Deze fictieve rendementscijfers vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstig te behalen rendement.

Bij het berekenen van de fictieve rendementen is gebruik gemaakt van de historische netto rendementen van Kempen Profielfonds 2 en Kempen Profielfonds 5. Voor een overzicht van alle actuele informatie van deze fondsen verwijzen we u naar de website van de Kempen Profielfondsen.

Toelichting bij de fictieve rendementen

De netto fictieve rendementen van het beleggen met leeftijdsgroepen worden bepaald door middel van een simulatie, op basis van de werkelijk behaalde netto historische rendementen van Kempen Profielfonds 2 en Kempen Profielfonds 5. Bij de berekening wordt er van uitgegaan dat de gehele leeftijdsgroep wordt belegd in de standaard beleggingsmix behorende bij de leeftijdsgroep. Daarnaast gaan wij er in de berekening vanuit dat er aan het begin van de looptijd één storting wordt gedaan en dat er gedurende de gehele periode geen stortingen of onttrekkingen worden gedaan.

Voorbeeld berekening leeftijdsgroep 3 (45 – 49 jaar):
Bij de berekening van het fictieve netto rendement voor leeftijdsgroep 3 wordt gesimuleerd op basis van de historische rendementen. Bijvoorbeeld het Kempen Profielfonds 2 heeft in een periode van 5 jaar (van 45 tot 49 ) een netto rendement behaald van 7,1%. In dezelfde periode heeft het Kempen Profielfonds 5 een netto rendement behaald van 9,3%. De verhouding in leeftijdsgroep 3 is 45% in Kempen Profielfonds 2 en 55% in Kempen Profielfonds 5 dan is de berekening als volgt: (0,45 x 7,1%) + (0,55 x 9,3%) = 8,3% netto rendement.

Bovenstaande voorbeeld berekening is uitsluitend bedoeld voor illustratieve doeleinden en vormt geen betrouwbare indicator voor toekomstig te behalen rendement. Daarnaast moet u rekening houden met de kosten die Evi in rekening brengt voor Evi Pensioen. Er is in deze berekening geen rekening gehouden met eventueel te betalen kosten of belastingen. Ook de éénmalige en eventuele jaarlijkse kosten van €49,-, die van de geregistreerde tegenrekening afgeschreven worden, zijn niet in de berekening meegenomen.

In onderstaande tabel vindt u de standaard beleggingsmix van de Profielfondsen behorende bij de verschillende leeftijdsgroepen.

Kempen Profielfonds 5

Kempen Profielfonds 2

Leeftijdsgroep 1: 18-39 jaar

85%

15%

Leeftijdsgroep 2: 40-44 jaar

70%

30%

Leeftijdsgroep 3: 45-49 jaar

55%

45%

Leeftijdsgroep 4: 50-54 jaar

40%

60%

Leeftijdsgroep 5: 55-59 jaar

30%

70%

Leeftijdsgroep 6: 60-63 jaar

20%

80%

Leeftijdsgroep 7: 64-67 jaar

10%

90%

Lees meer

Rekenvoorbeeld Evi Pensioenbeleggen

Eric is 37 jaar en heeft een bruto salaris van € 90.000,- per jaar. Via zijn werkgever bouwt hij een pensioen op, maar desondanks stevent hij af op een pensioengat. Eric heeft via de website van de Belastingdienst uitgerekend dat hij een beschikbare jaarruimte heeft van € 3.600,- voor het desbetreffende jaar.

> Bekijk het rekenvoorbeeld van Eric

Rekenvoorbeeld Evi Netto Pensioenbeleggen

Merel is 47 jaar en heeft een bruto salaris van € 160.000,- per jaar. Vanaf 1 januari 2015 bouwt zij geen pensioen meer op over haar inkomen boven € 101.519,-. Om haar uiteindelijke pensioen zoveel mogelijk op het niveau van voor de wijziging in de regelgeving te houden kiest Merel voor Evi Netto Pensioenbeleggen.

> Bekijk het rekenvoorbeeld van Merel

Wat vinden onze klanten?

  • {title}

    Speciaal voor u

    Start u voor 31 december 2016 met Evi Pensioenbeleggen of Evi Netto Pensioenbeleggen? Dan hoeft u de vaste jaarlijkse kosten van € 49,- in 2016 niet te betalen.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

Evi maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over Evi cookies. Sluiten