Kunnen wij je helpen?

Ja graag Nu niet

Hoe kunnen wij u helpen?

De chat is offline
  • Whatsapp 06 - 19 25 23 39
  • Bel ons 0800 - 290 29 00
  • Maandag t/m vrijdag 08:30 - 21:00 uur

Rendement per leeftijdsgroep

Zowel Evi Pensioenbeleggen als Evi Netto Pensioenbeleggen beleggen met verschillende leeftijdsgroepen. Elke volgende leeftijdsgroep kent een lager beleggingsrisico, maar ook een kleinere kans op een hoog rendement.

Open nu een rekening

In de tabel hieronder ziet u de historische rendementen per leeftijdsgroep

Dit zijn fictieve, in het verleden behaalde resultaten. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Let op: denk goed na over uw horizon en minimale inleg

Beleggen is alleen geschikt bij een langere beleggingshorizon. Voor het op te bouwen vermogen in Evi Pensioen is de combinatie van beleggingshorizon en hoogte van het ingelegde bedrag van doorslaggevend belang. Is uw inlegperiode korter dan 7 jaar bij een inleg van € 150 per maand dan is Evi Pensioen niet geschikt voor u.

Lees dan bijvoorbeeld meer over beginnen met beleggen.

Historisch rendement

Evi houdt haar rendementen goed bij. Omdat Evi nog niet zo lang belegt met leeftijdsgroepen, wordt in onderstaande grafiek gebruik gemaakt van fictieve rendementen. Deze rendementen zijn gebaseerd op daadwerkelijke behaalde historische rendementen. De rendementen die u ziet zijn bruto, dus voor aftrek van kosten.

Dit zijn fictieve, in het verleden behaalde resultaten. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De performancecijfers van de verschillende leeftijdgroepen kunnen verschillen van de performancecijfers van individuele portefeuilles. Dit kan komen door het aantal dagen dat het vermogen was belegd, rekening houdend met eventueel gedane stortingen en/of onttrekkingen binnen individuele portefeuilles. In de performancecijfers is geen rekening gehouden met de in rekening gebrachte directe kosten.

Hoe is de grafiek opgebouwd?

Evi heeft nog onvoldoende historische rendementen van het beleggen met leeftijdgroepen.  Daarom wordt in bovenstaande grafiek gebruik gemaakt van bruto fictieve rendementen. Deze bruto fictieve rendementen van het beleggen met leeftijdgroepen worden bepaald door middel van een simulatie, op basis van de werkelijk behaalde historische rendementen van Kempen Profielfonds 2, Kempen Profielfonds 5 en indien van toepassing het JP Morgan Liquidity Fund. Er is geen rekening gehouden met de kosten die Evi in rekening brengt voor Evi Pensioen. Voor een overzicht van alle actuele informatie van de fondsen verwijzen we u naar de website van de Kempen Profielfondsen.

Lees meer

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.