Rendement per leeftijdsgroep

Evi Pensioenbeleggen belegt volgens verschillende leeftijdsgroepen. Elke volgende leeftijdsgroep kent een lager beleggingsrisico, maar ook een kleinere kans op een hoog rendement.

Open nu een rekening

In de tabel hieronder ziet u de historische rendementen per leeftijdsgroep

Dit zijn fictieve, in het verleden behaalde resultaten. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Let op: denk goed na over uw horizon en minimale inleg

Beleggen is alleen geschikt bij een langere beleggingshorizon. Voor het op te bouwen vermogen in Evi Pensioen is de combinatie van beleggingshorizon en hoogte van het ingelegde bedrag van doorslaggevend belang. Is uw inlegperiode korter dan 7 jaar bij een inleg van € 150 per maand dan is Evi Pensioen niet geschikt voor u.

Lees dan bijvoorbeeld meer over beginnen met beleggen.

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Contact met onze pensioenspecialist?

Maak een afspraak

Historisch rendement

Evi houdt haar rendementen goed bij. Omdat Evi nog niet zo lang belegt met leeftijdsgroepen, wordt in onderstaande grafiek gebruik gemaakt van fictieve rendementen. Deze rendementen zijn gebaseerd op daadwerkelijke behaalde historische rendementen. De rendementen die u ziet zijn bruto, dus voor aftrek van kosten.

 

Dit zijn fictieve, in het verleden behaalde resultaten. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De performancecijfers van de verschillende leeftijdgroepen kunnen verschillen van de performancecijfers van individuele portefeuilles. Dit kan komen door het aantal dagen dat het vermogen was belegd, rekening houdend met eventueel gedane stortingen en/of onttrekkingen binnen individuele portefeuilles. In de performancecijfers is geen rekening gehouden met de in rekening gebrachte directe kosten.

 

Hoe is de grafiek opgebouwd?

Evi heeft nog onvoldoende historische rendementen van het beleggen met leeftijdgroepen.  Daarom wordt in bovenstaande grafiek gebruik gemaakt van bruto fictieve rendementen. Deze bruto fictieve rendementen van het beleggen met leeftijdgroepen worden bepaald door middel van een simulatie, op basis van de werkelijk behaalde historische rendementen van Kempen Profielfonds 2, Kempen Profielfonds 5 en indien van toepassing het JP Morgan Liquidity Fund. Er is geen rekening gehouden met de kosten die Evi in rekening brengt voor Evi Pensioen. Voor een overzicht van alle actuele informatie van de fondsen verwijzen we u naar de website van de Kempen Profielfondsen.

Toelichting bij de fictieve rendementen
Bij de berekening wordt er van uitgegaan dat de gehele leeftijdgroep wordt belegd in de standaard beleggingsmix behorende bij de leeftijdgroep. Daarnaast gaan wij er in de berekening vanuit dat er aan het begin van de looptijd één storting wordt gedaan en dat er gedurende de gehele periode geen stortingen of onttrekkingen worden gedaan. De bruto fictieve rendementen van het beleggen met leeftijdgroepen worden iedere maand opnieuw berekend.

Voorbeeld berekening leeftijdsgroep 3 (45 – 49 jaar):
Bij de berekening van het fictieve netto rendement voor leeftijdsgroep 3 wordt gesimuleerd op basis van de historische rendementen. Bijvoorbeeld het Kempen Profielfonds 2 heeft in een periode van 5 jaar (van 45 tot 49 ) een netto rendement behaald van 7,1%. In dezelfde periode heeft het Kempen Profielfonds 5 een netto rendement behaald van 9,3%. De verhouding in leeftijdsgroep 3 is 45% in Kempen Profielfonds 2 en 55% in Kempen Profielfonds 5 dan is de berekening als volgt: (0,45 x 7,1%) + (0,55 x 9,3%) = 8,3% netto rendement.

Bovenstaande voorbeeld berekening is uitsluitend bedoeld voor illustratieve doeleinden en vormt geen betrouwbare indicator voor toekomstig te behalen rendement. Daarnaast moet u rekening houden met de kosten die Evi in rekening brengt voor Evi Pensioen. Er is in deze berekening geen rekening gehouden met eventueel te betalen kosten of belastingen. Ook de éénmalige en eventuele jaarlijkse kosten van €49,-, die van de geregistreerde tegenrekening afgeschreven worden, zijn niet in de berekening meegenomen.

In onderstaande tabel vindt u de standaard beleggingsmix van de Profielfondsen behorende bij de verschillende leeftijdsgroepen.

  Kempen Profielfonds 5 Kempen Profielfonds 2
Leeftijdsgroep 1:
18-39 jaar
85% 15%
Leeftijdsgroep 2:
40-44 jaar
70% 30%
Leeftijdsgroep 3:
45-49 jaar
55% 45%
Leeftijdsgroep 4:
50-54 jaar
40% 60%
Leeftijdsgroep 5:
55-59 jaar
30% 70%
Leeftijdsgroep 6:
60-63 jaar
20% 80%
Leeftijdsgroep 7:
64-67 jaar
10% 90%

Op uw gemak nalezen hoe Evi Pensioenbeleggen werkt?

Mail me het introductiepakket

Evi Pensioenbeleggen

Met Evi Pensioenbeleggen belegt u tot een vaste streefdatum. U belegt  met belastingvoordeel. Dit voordeel hangt af van uw jaarruimte over het deel van uw salaris tot € 128.810.


Meest gekozen

Evi Pensioenbeleggen

Met Evi Pensioenbeleggen bouwt u door middel van beleggen fiscaal vriendelijk vermogen op voor aanvullend inkomen na uw pensioen.

  • Individueel pensioen opbouwen (3e pijler) met fiscaal voordeel
  • Uw inleg is aftrekbaar van de belasting
  • U betaalt geen vermogensrendementsheffing over uw opgebouwde vermogen
Ton Scheel

“Heeft u ergens hulp bij nodig, dan kunt u mij direct bellen.”
Ton Scheel – Pensioen specialist

020 - 354 4545

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. U heeft direct contact met een van onze medewerkers. Evi helpt u graag.

Afspraak maken?

Heeft u een vraag over een specifiek onderwerp? Maak een afspraak en Evi neemt contact met u op!

Evi Pensioen rekening openen?

Vul de vragenlijst in, ontvang een persoonlijk voorstel en open uw Evi Pensioen rekening

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Door op deze knop te klikken geef ik Evi van Lanschot toestemming om mijn persoonsgegevens op te slaan en via telefoon en/of e-mail contact met me op te nemen voor meer informatie over haar producten en diensten.

Verder is het belangrijk te weten dat:

1. als wij meer informatie van u nodig hebben, wij u altijd uitleggen waarom wij deze gegevens nodig hebben;
2. u uw toestemming op elk moment kunt intrekken;
3. u in ons Privacy Statement op onze website (www.evivanlanschot.nl/privacy) kunt lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u uit kunt oefenen.
3.235.60.197