Lage kosten bij Evi Go

Voor Evi Go betaalt u een vaste servicefee. Ook rekenen het Evi Fonds en de onderliggende beleggingsfondsen waarin u belegt indirecte kosten. Die kunnen variëren, we geven daarom de gemiddeld totaal te verwachten kosten weer.

Kies je Evi Go fondsvariant

Kosten Evi Go

Evi is eerlijk over haar kosten en is in veel gevallen goedkoper dan haar concurrenten. Bekijk de tarieven van Evi Go en zie hoe deze zijn opgebouwd.

Evi Zeer Defensief

Weinig risico
Kosten dienstverlening 0,26%
Kosten beleggingen 0,65%
Gemiddeld totaal te verwachten kosten 0,91%

Evi Defensief

Minder risico
Kosten dienstverlening 0,26%
Kosten beleggingen 0,77%
Gemiddeld totaal te verwachten kosten 1,03%

Evi Neutraal

Gemiddeld risico
Kosten dienstverlening 0,26%
Kosten beleggingen 0,85%
Gemiddeld totaal te verwachten kosten 1,11%

Evi Offensief

Meer risico
Kosten dienstverlening 0,26%
Kosten beleggingen 0,91%
Gemiddeld totaal te verwachten kosten 1,17%

Evi Zeer Offensief

Groot risico
Kosten dienstverlening 0,26%
Kosten beleggingen 0,98%
Gemiddeld totaal te verwachten kosten 1,24%
Fondsvariant Kosten
dienstverlening
  Kosten
beleggingen
  Gemiddeld totaal
te verwachten kosten
 
Evi Zeer Defensief 0,26% + 0,65% = 0,91%
Evi Defensief 0,26% + 0,77% = 1,03%
Evi Neutraal 0,26% + 0,85% = 1,11%
Evi Offensief 0,26% + 0,91% = 1,17%
Evi Zeer Offensief 0,26% + 0,98% = 1,24%

In bovenstaande tabel zijn de actuele tarieven weergegeven. Deze gelden sinds 1 januari 2023. De genoemde Kosten van de Beleggingen zijn de gemiddelde kosten. Hieronder vindt u een uitgebreide toelichting op deze soorten kosten.

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

1,5miljard

€1,5 miljard

aan vermogen in Nederland toevertrouwd.

Finner waardeert Evi van Lanschot met 5 sterren

Kosten nader toegelicht

Kosten dienstverlening

Voor Evi Go betaalt u Evi een servicefee. Voor de berekening van deze kosten bepalen we dagelijks de totale waarde van alle beleggingen op uw beleggingsrekening. Per dag berekenen we vervolgens de verschuldigde servicefee. Aan het eind van ieder kwartaal tellen we de verschuldigde servicefee van dit kwartaal bij elkaar op, en verkopen wij beleggingen ter waarde van dit bedrag van uw beleggingsrekening. In ruil daarvoor verlenen wij u een zelf beleggen dienst of execution only dienstverlening. Over het saldo op uw Evi-spaarrekening betaalt u geen servicefee.

Kosten beleggingen

De kosten van de beleggingen bij Evi zijn opgebouwd uit lopende kosten en transactiekosten. Zowel bij het Evi Fonds als de onderliggende beleggingen is sprake van lopende kosten. De lopende kosten bij beleggingen bestaan onder meer uit managementfee, administratiekosten, accountantskosten, vergunningen en bewaarvergoeding. De lopende kosten zijn meestal een percentage van het fondsvermogen en wordt van het fondsvermogen afgetrokken. Evi houdt bij de selectie van haar beleggingen uiteraard rekening met de kosten.

Transactiekosten bij het Evi Fonds ontstaan als er door de beheerders van de Evi Fondsen transacties gedaan worden. Deze transactiekosten gaan ten laste van het fondsvermogen. Op dezelfde manier ontstaan transactiekosten bij de onderliggende beleggingen van het Evi Fonds.  Deze kosten worden verwerkt in de koers van het betreffende beleggingsfonds.

Andere kosten:

Bij in- en uittreding in een Evi Profielfonds worden kosten gemaakt door het fonds. Deze kosten noemen wij de swing-factor en worden niet rechtstreeks bij u in rekening gebracht maar worden als op- of afslag verwerkt in de koers van het fonds.  Deze koers bestaat uit de intrinsieke waarde plus een ‘swing factor’ indien er sprake is van een instroom in het fonds. Bij een uitstroom uit het fonds bestaat de koers uit de intrinsieke waarde minus de swing factor. Of de swing-factor positief of negatief is, kunnen wij vooraf niet tonen omdat de swing-factor besloten zit in de transactieprijs. Wij kunnen deze kosten daarom niet laten zien.  De manier waarop de swing-factor door het Evi Profielfonds wordt toegepast wordt gepubliceerd op website van Kempen, www.kempen.com/nl/asset-management.

Verschil in kosten per Evi fonds?
Over het algemeen zijn de kosten van (actieve) aandelenfondsen hoger dan die van obligatiebeleggingsfondsen. Daarom lopen de kosten op naarmate er in een risicoprofiel een groter belang in aandelen is.

Meer over de kosten
Welke kosten er precies in rekening worden gebracht staat in het Essentiële informatiedocument (Eid) van het Evi Fonds en de onderliggende beleggingsfondsen. Deze kunt u vinden in de Evi App en/of in Mijn Evi. Meer informatie over de verschillende soorten kosten is te vinden in de
Afspraken voor Evi Go.

Op uw gemak nalezen hoe Evi Go werkt?

Mail me het introductiepakket

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. Maak een afspraak met een van onze beleggingscoaches.

Second opinion?

Een frisse blik op uw beleggingen? Ontvang vrijblijvend een second opinion op uw vermogen.

Overstappen naar Evi?

Wilt u uw beleggingen overboeken naar Evi? Dan is dat zo geregeld met de Evi Overstapservice.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

44.200.82.149