Kunnen wij je helpen?

Ja graag Nu niet

Hoe kunnen wij u helpen?

De chat is offline
  • Whatsapp 06 - 19 25 23 39
  • Bel ons 0800 - 290 29 00
  • Maandag t/m vrijdag 08:30 - 21:00 uur

Lage kosten bij Evi Go

Voor Evi Go betaalt u een vaste servicefee. Ook rekenen het Evi Fonds en de onderliggende beleggingsfondsen waarin u belegt indirecte kosten. Die kunnen variëren, we geven daarom de gemiddeld totaal te verwachten kosten weer.

Kosten Evi Go

Evi is eerlijk over haar kosten en is in veel gevallen goedkoper dan haar concurrenten. Bekijk de tarieven van Evi Go en zie hoe deze zijn opgebouwd.

Fondsvariant Direct:
servicefee Evi
  Indirect:
gem. kosten fondsen
  Gemiddeld totaal te verwachten kosten
Evi Zeer Defensief 0,33% + 0,44% = 0,77%
Evi Defensief 0,33% + 0,61% = 0,94%
Evi Neutraal 0,33% + 0,70% = 1,03%
Evi Offensief 0,33% + 0,77% = 1,10%
Evi Zeer Offensief 0,33% + 0,85% = 1,18%

Per 1 maart 2019 gelden bovenstaande servicefees van Evi Go, uitgedrukt in een percentage van het vermogen.

1,5miljard

€1,5 miljard

aan vermogen, in België en Nederland, toevertrouwd.


Beleggingsmatch waardeert Evi met 5 sterren

Kosten nader toegelicht

Directe kosten

Voor Evi Go betaalt u Evi een servicefee. Deze vergoeding wordt berekend over het gemiddeld belegd vermogen en wordt ieder kwartaal achteraf in rekening gebracht. Het gemiddeld belegd vermogen berekenen we door de waarde van uw vermogen van de laatste vier maanden bij elkaar op te tellen en te delen door vier.

Indirecte kosten

De beleggingsfondsen brengen ook kosten in rekening. De kosten voor toe- en uittreden zijn meestal al in de aan- of verkoopkoers van het beleggingsfonds verwerkt. Beleggingsfondsen brengen ook kosten voor hun beheer in rekening. De hoogte van deze beheervergoeding verschilt per fonds. Deze beheervergoeding is meestal een percentage van het fondsvermogen en wordt van het fondsvermogen afgetrokken.

Verschil in kosten per Evi Fonds

Over het algemeen zijn de kosten van (actieve) aandelenfondsen duurder dan obligatiebeleggingsfondsen. De indirecte kosten lopen dan ook per Evi Fonds op omdat in die laatste Evi Fondsen meer aandelenbeleggingen zijn opgenomen.

Meer over de kosten

Welke kosten er precies in rekening worden gebracht door de beleggingsfondsen staat in de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) en/of Essentiële informatiedocument (Eid) van de verschillende fondsen. Deze kunt u vinden in de ‘Uitgangspunten bij het beleggen’ van Evi en in Mijn Evi. Meer informatie over de verschillende soorten kosten is te vinden in de Afspraken voor Evi Go.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.