Risico's van beleggen

Door beleggen heeft u een kans op een aantrekkelijk rendement op de lange termijn. Daar horen ook risico’s bij. Het is belangrijk dat u deze kent voor u gaat beleggen. Zo neemt u geen te grote risico’s. Evi zet de belangrijkste risico’s van beleggen op een rij: koersrisico, marktrisico, inflatierisico en valutarisico.

Koersrisico

De beurskoers van beleggingen in uw portefeuille kan stijgen en dalen. Bij een aandelenbelegging draait alles om de waardering van de onderneming door beleggers. Simpel gezegd stijgt de koers van een aandeel als de meerderheid van de beleggers positief is over het aandeel en daalt het aandeel als de meerderheid van de beleggers niet meer enthousiast is over de onderneming. Hoe beleggers denken over het aandeel wordt bepaald door de prestaties van de onderneming, de ontwikkelingen binnen de sector en de algemene economische ontwikkelingen.

Het koersrisico daalt als u uw beleggingsportefeuille spreidt over diverse aandelen. Bijvoorbeeld verspreid over diverse landen, sectoren of thema’s. Of kies voor een beleggingsfonds dat een brede spreiding aanhoudt.

Bij een obligatiebelegging zijn vraag en aanbod van grote invloed op de koers van obligatieleningen. Alles draait om het verschil tussen de rentevergoeding van de obligatie ten opzichte van de rentevergoeding die beleggers kunnen krijgen op de kapitaalmarkt. (Een obligatie kunt u aanhouden tot het einde van de looptijd, maar obligatiebeleggers kunnen de leningen ook verhandelen om zo in te spelen op koersschommelingen.). Kan een belegger op de kapitaalmarkt een rente van 5 procent krijgen, dan is een obligatielening die een rente van 3 procent vergoedt niet interessant voor beleggers. De koers van deze obligatie zal dan dalen. Is de rente op de kapitaalmarkt 2 procent, dan stijgt de koers van een obligatielening met een rentevergoeding van 6 procent.

Ook hier geldt dat spreiding het risico kan verlagen. Bijvoorbeeld door spreiding over leningen met verschillende rentepercentages binnen een obligatiefonds.

Voordat u begint met beleggen

 

Marktrisico

De waarde van uw beleggingen wordt ook beïnvloed door economische ontwikkelingen. Dit wordt ook wel het marktrisico genoemd. Ondernemingen maken deel uit van de economie en kunnen zich niet onttrekken aan bijvoorbeeld een crisis of een recessie. Omgekeerd zullen de meeste bedrijven profiteren als er sprake is van wereldwijde economische groei. Marktrisico is van invloed op de volledige markt en kan dus niet worden voorkomen door spreiding. Door de globalisering zijn markten en sectoren immers steeds meer met elkaar verbonden. De historie laat wel zien dat financiële markten zich op termijn altijd weer herstellen.

AEX Beurs Beeld

 

 

Inflatierisico

Op lange termijn daalt door prijsverhogingen van producten en diensten de koopkracht van uw geld. Iets om rekening mee te houden, bijvoorbeeld als u belegt om een pensioenpot op te bouwen. Bepaalde beleggingen zijn namelijk gevoeliger voor inflatie dan anderen. Obligaties worden afgelost tegen hetzelfde bedrag dat de belegger heeft uitgeleend. Door de inflatie is dit bedrag op aflosdatum waarschijnlijk niet meer hetzelfde waard als toen. De couponrente die de belegger ontvangt kan dit deels opvangen. Aandelen zijn minder gevoelig voor inflatie, ze kunnen zelfs voor inflatiebescherming zorgen. Dit geldt voor ondernemingen met zogeheten pricing power: de kracht om periodiek prijsverhogingen door te voeren.

graph-screen

 

 

Valutarisico

Valutarisico ontstaat bij het beleggen in een andere dan de eigen valuta, de euro. Als de koers van die andere valuta daalt in vergelijking tot de euro, dan heeft dit een negatieve invloed op de waarde van uw beleggingen in die andere valuta. De koers van een munt kan om verschillende oorzaken schommelen. Bijvoorbeeld door de economische groei van een land en het financiële beleid dat de overheid voert.

Pexels Karolina Grabowska 4386158

Vermogen opbouwen met beleggen

Wilt u graag vermogen opbouwen? Dan heeft u misschien nog een hoop vragen. Moet u gaan sparen of beleggen? Welke andere keuzes moet u maken en waar moet u rekening mee houden als u kiest voor beleggen? 

Alles over beleggen
Evi 1.1

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. Maak een afspraak met een van onze beleggingscoaches.

Second opinion?

Een frisse blik op uw beleggingen? Ontvang vrijblijvend een second opinion op uw vermogen

Overstappen naar Evi?

Wilt u uw beleggingen overboeken naar Evi? Dan is dat zo geregeld met de Evi Overstapservice.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

100.28.132.102