Erfenis ontvangen. Wat nu?

Evi helpt u op weg.

Erfenis ontvangen

Een erfenis ontvangen heeft altijd twee kanten. Het betekent dat u iemand in uw omgeving bent verloren.

Tegelijk biedt een erfenis ook de kans om uw financiële doelen nog eens onder de loep te nemen. Om u te helpen, heeft Evi de belangrijkste zaken alvast voor u op een rijtje gezet in de erfeniswijzer. Zo kunt u alles rustig bekijken en de tijd nemen voordat u belangrijke financiële keuzes maakt.

 

Erfeniswijzer aanvragen

Erfenis ontvangen in drie stappen

Zodra u een erfenis heeft ontvangen, is het goed om rekening te houden met het doorlopen van de volgende drie stappen:

 

 1. Bepaal wat u wilt doen met de erfenis

  Als u de erfenis aanvaard heeft, is het tijd om te bedenken wat u met het geërfde bedrag wilt doen. Eerder stoppen met werken, de studie van uw kind betalen of bijvoorbeeld een boot kopen. Bepaal wat u kunt doen.

 2. Aangifte doen

  De aangifte erfbelasting moet worden gedaan binnen acht maanden na het overlijden. Op tijd aangifte doen is belangrijk. Als een aangifte niet of te laat wordt ingediend, kan de Belastingdienst zelf bepalen welke aanslag moet worden betaald en zelfs een boete opleggen.

 3. Bespreek uw doelen

  Bespreek uw doelen met uw adviseur of met een van de Evi beleggingscoaches. Zij kunnen u helpen om een financieel plan te maken dat aansluit bij uw behoeften. Beschikbaar vanaf €100.000 vermogen.

Wat kunt u met uw erfenis doen?

Als u de erfenis heeft ontvangen, kunt u zelf bepalen wat u ermee doet. Er zijn verschillende mogelijkheden.
Evi licht ze kort toe. Meer weten? Vraag de erfeniswijzer aan.

 

 

Beleggen of sparen

Bedenk op welke termijn u het geld nodig heeft en welke risico’s u wilt nemen. U kunt kiezen om te sparen of te beleggen. Wat past het best bij u? Evi heeft de verschillen tussen sparen en beleggen in een overzicht gezet.

Schenken

Jaarlijks kunt u een bedrag aan uw kinderen schenken. Hierdoor betalen zij later minder belasting over het geërfde deel. In Evi’s schenkingswijzer leest u alle ins en outs van schenken en de fiscale regels die hiervoor gelden.

 

Uw droom realiseren?

Misschien droomt u er wel van om eerder te stoppen met werken, een bijzondere reis te maken, groter te gaan wonen of juist uw hypotheek af te lossen. Of u kunt de erfenis gebruiken om uw pensioen aan te vullen. Bereken het met onze vermogensgroeitool.

7,5miljard

€7,5 miljard

aan vermogen in Nederland toevertrouwd.

Finner waardeert Evi van Lanschot met 5 sterren

Uw erfenis sparen of beleggen?

U hebt een erfenis ontvangen, maar wat kan dit u in de toekomst opleveren? Door te sparen of beleggen kunt u een groter doel bereiken zoals eerder stoppen met werken, groter wonen of het maken van een verre reis. In de onderstaande grafiek laten wij zien hoe uw vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen met sparen en beleggen.

Verwachte rendementen Beleggen en Sparen

 • Evi Zeer Defensief: U hecht waarde aan een vast inkomen uit uw vermogen, vermogensgroei komt op de tweede plaats. U accepteert een gering negatief rendement op uw belegbaar vermogen in een slecht beleggingsjaar.
 • Evi Defensief: U stelt een stabiele stroom aan inkomsten voorop, maar u streeft ook naar enige vermogensgroei op langere termijn. U accepteert een beperkt negatief rendement op uw belegbaar vermogen in een slecht beleggingsjaar.
 • Evi Neutraal: U hecht zowel aan inkomsten uit uw vermogen als aan vermogensgroei op langere termijn. U accepteert een negatief rendement op uw belegbaar vermogen in een slecht beleggingsjaar.
 • Evi Offensief: U hecht voornamelijk aan vermogensgroei op de lange termijn, inkomen uit vermogen is veel minder belangrijk. U accepteert een aanzienlijke waardedaling in een slecht beleggingsjaar.
 • Evi Zeer Offensief: U streeft naar vermogensgroei op de lange termijn. U accepteert een aanzienlijke waardedaling in een slecht beleggingsjaar.
 • Beleggen
 • Uitzonderlijk goed scenario € {{this.formatNumber(result.maxOptimisticProjection) || 0 }}
 • Middelste scenario € {{this.formatNumber(result.maxRealisticProjection) || 0 }}
 • Uitzonderlijk slecht scenario € {{this.formatNumber(result.maxPessimisticProjection) || 0 }}
 • Sparen
 • Opbrengst € {{this.formatNumber(result.maxSavings) || 0}}
 • Uw doelvermogen € {{this.formatNumber(calculation.targetCapital) || 0}}

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Tenslotte geeft de geblokte lijn de verwachte vermogensontwikkeling weer indien u kiest voor sparen in plaats van beleggen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer.Wilt u ons persoonlijk spreken?

Heeft u ergens vragen over? Onze vermogenscoaches staan klaar om met u te sparren of u te begeleiden bij uw keuze.

 

 • Uw financiële doelen bespreken
 • Vragen over uw beleggingsvoorstel
 • Begeleiding bij klant worden
Wim R

“Wij komen graag met u in contact. Bel ons, elke werkdag van 08.30 tot 21.00 uur." Wim Ravestein, vermogenscoach.

0800 290 29 00

Erfbelasting en vrijstellingen 2024

Hoeveel erfbelasting betaal je over een erfenis? Dat hangt af van verschillende factoren zoals je relatie tot de erflater en de waarde van de erfenis. Gelukkig bestaan er ook vrijstellingen

Tarieven schenk- en erfbelasting 2024

Belaste verkrijging Partners en kinderen Kleinkinderen en achterkleinkinderen Overig
€ 0 t/m € 152.368 10% 18% 30%
> € 152.368 20% 36% 40%

Vrijstellingen 2024

 

 • € 795.156 *Partner/echtgenoot
 • € 25.187Kinderen
 • € 25.187Kleinkinderen
 • € 75.546Invalide kinderen
 • € 59.643Ouders
 • € 2.658Overige verkrijgers

* Bij het bepalen van de vrijstelling voor partner/echtgenoot dient rekening te worden gehouden met de waarde van eventuele pensioenaanspraken, lijf­rentes en andere periodieke uitkeringen, die in verband met het overlijden worden verkregen. De vrijstelling wordt nooit lager dan € 205.420.

Blogs over een erfenis ontvangen

 

Vermogensregie

Erfenissen: trends in nalaten

Veel vermogen gaat naar de volgende generatie door erfenissen. Hoe zit dat en wat kunnen we de komende jaren verwachten? Evi zet de belangrijkste trends op een rij.

Erfeniswijzer aanvragen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi’s Erfeniswijzer. Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail de wijzer toe. Een van Evi’s beleggingscoaches belt u daarna zodat u eventuele vragen over deze wijzer kunt stellen.

Door op deze knop te klikken geef ik Evi van Lanschot toestemming om mijn persoonsgegevens op te slaan en via telefoon en/of e-mail contact met me op te nemen voor meer informatie over haar producten en diensten.

Verder is het belangrijk te weten dat:

1. als wij meer informatie van u nodig hebben, wij u altijd uitleggen waarom wij deze gegevens nodig hebben;
2. u uw toestemming op elk moment kunt intrekken;
3. u in ons Privacy Statement op onze website (www.evivanlanschot.nl/privacy) kunt lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u uit kunt oefenen.

Veelgestelde vragen over schenken

Hoeveel belasting betaal ik over een erfenis?

De erfgenamen betalen belasting over hun deel van de nalatenschap Er geldt wel een vrijstelling. De hoogte daarvan vindt u hier.

Na het overlijden krijgen erfgenamen te maken met inkomstenbelasting en erfbelasting. Over het jaar waar de overledene inkomsten genoot moet nog aangifte gedaan worden. Dat kan met de zogenaamde slotaangifte (F biljet). Een eventuele teruggave komt toe aan de erfgenamen. Moet er nog aan de fiscus worden betaald? Dan moeten de erfgenamen hier ook voor zorgen. In dat geval is het raadzaam om hiervoor het geld te reserveren voordat de nalatenschap wordt verdeeld.

 

Kan ik een erfenis weigeren?
U kunt een erfenis weigeren. Dit heet verwerpen. U bent dan niet verantwoordelijk voor de nalatenschap en niet betrokken bij de afwikkeling ervan. U ontvangt niets, maar u bent ook niet aansprakelijk voor schulden.
Wanneer moet ik erfenis opgeven voor belasting?
Geef in uw aangifte inkomstenbelasting uw aandeel van de erfenis aan bij uw bezittingen. Het gaat om uw bezittingen op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet. Erft u later in dat jaar? Geef dan uw erfenis pas aan per 1 januari van het volgende jaar.
Met welke kosten krijg ik te maken?
Een overlijden brengt altijd kosten met zich mee. Bijvoorbeeld de kosten voor de uitvaart, erfbelasting, een notaris en soms ook kosten voor een accountant of belastingadviseur.
Mag ik de kosten van begrafenis of crematie van de erfenis aftrekken?

In uw aangifte erfbelasting mag u normale kosten voor bijvoorbeeld een begrafenis of crematie aftrekken. Denk bijvoorbeeld aan de kleding voor en verzorging van de overledene, rouwadvertenties, bloemen, condoleanceregister en de rouwkaarten en bedankkaarten.

Betaal ik ook Nederlandse erfbelasting bij buitenlandse erfenis?

U betaalt geen erfbelasting in Nederland als 1 van de volgende situaties van toepassing is:

 • de waarde van uw erfenis lager is of gelijk aan uw vrijstelling
 • de overledene was geen Nederlander
 • de overledene was wel Nederlander en woonde langer dan 10 jaar buiten Nederland

Haalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
 • Totale inleg
 • Doelbedrag
 • Verwachte opbrengst
Wim Cirkel

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Door op deze knop te klikken geef ik Evi van Lanschot toestemming om mijn persoonsgegevens op te slaan en via telefoon en/of e-mail contact met me op te nemen voor meer informatie over haar producten en diensten. Lees meer

Verder is het belangrijk te weten dat:

 • Als wij meer informatie van u nodig hebben, wij u altijd uitleggen waarom wij deze gegevens nodig hebben;
 • U uw toestemming op elk moment kunt intrekken
 • U in ons privacy statement op onze website kunt lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u uit kunt oefenen.

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,95%, defensief 1,07%, neutraal 1,15%, offensief 1,21%, zeer offensief 1,28%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

3.230.143.213