Erfenis ontvangen. Wat nu?

Evi helpt u op weg.

Erfenis ontvangen

Een erfenis ontvangen heeft altijd twee kanten. Het betekent dat u iemand in uw omgeving bent verloren.

Tegelijk biedt een erfenis ook de kans om uw financiële doelen nog eens onder de loep te nemen. Om u te helpen, heeft Evi de belangrijkste zaken alvast voor u op een rijtje gezet in de erfeniswijzer. Zo kunt u alles rustig bekijken en de tijd nemen voordat u belangrijke financiële keuzes maakt.

Erfeniswijzer aanvragen

Erfenis ontvangen in drie stappen

Zodra u een erfenis heeft ontvangen, is het goed om rekening te houden met het doorlopen van de volgende drie stappen:

 1. Bepaal wat u wilt doen met de erfenis

  Als u de erfenis aanvaard heeft, is het tijd om te bedenken wat u met het geërfde bedrag wilt doen. Eerder stoppen met werken, de studie van uw kind betalen of bijvoorbeeld een boot kopen. Bepaal wat u kunt doen.

 2. Aangifte doen

  De aangifte erfbelasting moet worden gedaan binnen acht maanden na het overlijden. Op tijd aangifte doen is belangrijk. Als een aangifte niet of te laat wordt ingediend, kan de Belastingdienst zelf bepalen welke aanslag moet worden betaald en zelfs een boete opleggen.

 3. Bespreek uw doelen

  Bespreek uw doelen met uw adviseur of met een van de Evi beleggingscoaches. Zij kunnen u helpen om een financieel plan te maken dat aansluit bij uw behoeften. Beschikbaar vanaf €100.000 vermogen.

Wat kunt u met uw erfenis doen?

Als u de erfenis heeft ontvangen, kunt u zelf bepalen wat u ermee doet. Er zijn verschillende mogelijkheden. Evi licht ze kort toe. Meer weten? Vraag de erfeniswijzer aan.

Beleggen of sparen

Bedenk op welke termijn u het geld nodig heeft en welke risico’s u wilt nemen. U kunt kiezen om te sparen of te beleggen. Wat past het best bij u? Evi heeft de verschillen tussen sparen en beleggen in een overzicht gezet.

Schenken

Jaarlijks kunt u een bedrag aan uw kinderen schenken. Hierdoor betalen zij later minder belasting over het geërfde deel. In Evi’s schenkingswijzer leest u alle ins en outs van schenken en de fiscale regels die hiervoor gelden.

Uw droom realiseren?

Misschien droomt u er wel van om eerder te stoppen met werken, een bijzondere reis te maken, groter te gaan wonen of juist uw hypotheek af te lossen. Of u kunt de erfenis gebruiken om uw pensioen aan te vullen. Bereken het met onze vermogensgroeitool.

Uw erfenis sparen of beleggen?

U hebt een erfenis ontvangen, maar wat kan dit u in de toekomst opleveren? Door te sparen of beleggen kunt u een groter doel bereiken zoals eerder stoppen met werken, groter wonen of het maken van een verre reis. In de onderstaande grafiek laten wij zien hoe uw vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen met sparen en beleggen.

Verwachte rendementen Beleggen & Verwacht rendement Sparen

 • U hecht waarde aan een vast inkomen uit uw vermogen, vermogensgroei komt op de tweede plaats. U accepteert een gering negatief rendement op uw belegbaar vermogen in een slecht beleggingsjaar.
 • U stelt een stabiele stroom aan inkomsten voorop, maar u streeft ook naar enige vermogensgroei op langere termijn. U accepteert een beperkt negatief rendement op uw belegbaar vermogen in een slecht beleggingsjaar.
 • U hecht zowel aan inkomsten uit uw vermogen als aan vermogensgroei op langere termijn. U accepteert een negatief rendement op uw belegbaar vermogen in een slecht beleggingsjaar.
 • U hecht voornamelijk aan vermogensgroei op de lange termijn, inkomen uit vermogen is veel minder belangrijk. U accepteert een aanzienlijke waardedaling in een slecht beleggingsjaar.
 • U streeft naar vermogensgroei op de lange termijn. U accepteert een aanzienlijke waardedaling in een slecht beleggingsjaar.
 • Beleggen
 • Uitzonderlijk goed scenario € {{result.maxOptimisticProjection| number : 0 }}
 • Middelste scenario € {{result.maxRealisticProjection| number : 0 }}
 • Uitzonderlijk slecht scenario € {{result.maxPessimisticProjection| number : 0 }}
 • Sparen
 • Opbrengst € {{result.maxSavings | number : 0}}
 • Uw doelvermogen € {{calculation.targetCapital| number: 0}}

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Lees meer informatie over deze grafiek

Erfenis ontvangen en uw wensen en doelen bespreken?

We begeleiden u graag met vermogensregie

 • Uw financiële doelen bespreken
 • Scenario's om uw doel te bereiken
 • Begeleiding bij klant worden
Maak nu vrijblijvend een afspraak
Wim Evi Van Lanschot

Wilt u direct contact met een van onze medewerkers? Bel ons dan. Wij helpen u graag, elke werkdag tot 21.00 uur!

0800 - 290 29 00

Erfbelasting en vrijstellingen 2022

Hoeveel erfbelasting betaal je over een erfenis? Dat hangt af van verschillende factoren zoals je relatie tot de erflater en de waarde van de erfenis. Gelukkig bestaan er ook vrijstellingen

Tarieven erfbelasting 2022

Belaste verkrijging

Partners en kinderen

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Overige

€ 0 - € 130.425 10% 18% 30%
€ 130.425 of hoger 20% 36% 40%

 

Vrijstellingen 2022

 • € 680.645 *Partner/echtgenoot
 • € 21.559Kinderen
 • € 21.559Kleinkinderen
 • € 64.666Invalide kinderen
 • € 51.053Ouders
 • € 2.274Overige verkrijgers

* Bij het bepalen van de vrijstelling voor partner/echtgenoot dient rekening te worden gehouden met de waarde van eventuele pensioenaanspraken, lijf­rentes en andere periodieke uitkeringen, die in verband met het overlijden worden verkregen. De vrijstelling wordt nooit lager dan € 173.580.

Veel gestelde vragen over een erfenis ontvangen

Hoeveel belasting betaal ik over een erfenis?

De erfgenamen betalen belasting over hun deel van de nalatenschap Er geld wel een vrijstelling. De hoogte daarvan vindt u hier.

Na het overlijden krijgen erfgenamen te maken met inkomstenbelasting en erfbelasting. Over het jaar waar de overledene inkomsten genoot moet nog aangifte gedaan worden. Dat kan met de zogenaamde slotaangifte (F biljet). Een eventuele teruggave komt toe aan de erfgenamen. Moet er nog aan de fiscus worden betaald? Dan moeten de erfgenamen hier ook voor zorgen. In dat geval is het raadzaam om hiervoor het geld te reserveren voordat de nalatenschap wordt verdeeld.

 

Kan ik een erfenis weigeren?
U kunt een erfenis weigeren. Dit heet verwerpen. U bent dan niet verantwoordelijk voor de nalatenschap en niet betrokken bij de afwikkeling ervan. U ontvangt niets, maar u bent ook niet aansprakelijk voor schulden.
Wanneer moet ik erfenis opgeven voor belasting?
Geef in uw aangifte inkomstenbelasting uw aandeel van de erfenis aan bij uw bezittingen. Het gaat om uw bezittingen op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet. Erft u later in dat jaar? Geef dan uw erfenis pas aan per 1 januari van het volgende jaar.
Met welke kosten krijg ik te maken?
Een overlijden brengt altijd kosten met zich mee. Bijvoorbeeld de kosten voor de uitvaart, erfbelasting, een notaris en soms ook kosten voor een accountant of belastingadviseur.
Mag ik de kosten van begrafenis of crematie van de erfenis aftrekken?

In uw aangifte erfbelasting mag u normale kosten voor bijvoorbeeld een begrafenis of crematie aftrekken. Denk bijvoorbeeld aan de kleding voor en verzorging van de overledene, rouwadvertenties, bloemen, condoleanceregister en de rouwkaarten en bedankkaarten.

Betaal ik ook Nederlandse erfbelasting bij buitenlandse erfenis?

U betaalt geen erfbelasting in Nederland als 1 van de volgende situaties van toepassing is:

 • de waarde van uw erfenis lager is of gelijk aan uw vrijstelling
 • de overledene was geen Nederlander
 • de overledene was wel Nederlander en woonde langer dan 10 jaar buiten Nederland

Blogs over een erfenis ontvangen

Omdat we u graag zo goed mogelijk willen informeren over complexe zaken als erfenissen en schenken, schrijven onze experts regelmatig blogs. Hierin gaan ze in op specifieke facetten van de erfenis, schenken en erfbelasting.
Zo zorgt Evi ervoor dat u nog beter begrijpt wat er komt kijken bij een erfenis en nalatenschap. Zodat u zelf kunt  bepalen welke financiële keuzes het beste passen bij uw situatie en uw doelen.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.