Evi Vermogensbeheer: waarin beleggen we voor u?

Met Evi Beheer besteedt u het beleggen uit aan de experts van Evi van Lanschot. Daarmee kiest u voor spreiding en stabiliteit. Uw vermogen wordt voornamelijk belegd in wereldwijd gespreide aandelen- en obligatiefondsen. Met oog voor duurzaamheid, zodat uw vermogen ook bijdraagt aan een leefbare wereld in de toekomst. Dat is toekomstbestendige vermogensopbouw.

De 5 beleggingsprofielen van Evi

Niet iedereen is gelijk en daarom maken wij gebruik van 5 beleggingsprofielen, elk met een eigen verhouding tussen risico en rendement, maar allemaal gericht op stabiele vermogensgroei op de lange termijn. Elk beleggingsprofiel heeft een eigen Evi Fonds, wat wereldwijd belegt in aandelen, en obligaties, maar ook in vastgoed en high yield obligaties. U belegt in wel duizenden bedrijven en overheden waardoor u een optimale risicospreiding bereikt. Dat is wat we verstaan onder stabiele vermogensopbouw voor de lange termijn. Bij elk beleggingsprofiel hoort een risicometer. Meer informatie over de Risicometer leest u hier.

Zeer defensief
Defensief
Neutraal
Offensief
Zeer offensief

Zeer defensief

U vindt vermogensbehoud op de korte termijn erg belangrijk en u hecht minder aan vermogensgroei op de lange termijn. Met een zeer defensief beleggingsprofiel belegt u grotendeels in risicomijdende beleggingen zoals geldmarktinstrumenten en obligaties investment grade, en veel minder in risicodragende beleggingen zoals aandelen, obligaties high yield en onroerend goed. U bent zich bewust van de risico's die aan beleggen verbonden zijn. U accepteert een beperkt negatief rendement in een slecht beleggingsjaar en een beperkte kans op vermogensverlies aan het einde van uw beleggingshorizon. In een omgeving met lage of stijgende marktrentes is er een beperkte kans op vermogensgroei.

Defensief

U vindt vermogensbehoud op de korte termijn erg belangrijk en u hecht minder aan vermogensgroei op de lange termijn. Met een zeer defensief beleggingsprofiel belegt u grotendeels in risicomijdende beleggingen zoals geldmarktinstrumenten en obligaties investment grade, en veel minder in risicodragende beleggingen zoals aandelen, obligaties high yield en onroerend goed. U bent zich bewust van de risico's die aan beleggen verbonden zijn. U accepteert een beperkt negatief rendement in een slecht beleggingsjaar en een beperkte kans op vermogensverlies aan het einde van uw beleggingshorizon. In een omgeving met lage of stijgende marktrentes is er een beperkte kans op vermogensgroei.

Neutraal

Voor u is vermogensbehoud op de korte termijn en vermogensgroei op de lange termijn belangrijk. U belegt in risicomijdende beleggingen zoals geldmarktinstrumenten en Obligaties investment grade, en ook in risicodragende beleggingen zoals Aandelen, Obligaties high yield en Onroerend goed. U accepteert een negatief rendement in een slecht beleggingsjaar en een kans op vermogensverlies aan het einde van uw beleggingshorizon. U bent zich bewust van de risico’s die aan beleggen verbonden zijn en heeft kennis van en ervaring met risicodragende beleggingen.

Offensief

U vindt vermogensgroei op de lange termijn belangrijk en u hecht veel minder aan vermogensbehoud op de korte termijn. U belegt vooral in risicodragende beleggingen zoals Aandelen, Obligaties high yield en Onroerend goed, en minder in risicomijdende beleggingen zoals geldmarktinstrumenten en Obligaties investment grade. U accepteert een zeer groot negatief rendement in een slecht beleggingsjaar en een grote kans op vermogensverlies aan het einde van uw beleggingshorizon. U bent zich zeer bewust van de risico’s die aan beleggen verbonden zijn en heeft veel kennis van en ervaring met risicodragende beleggingen.

Zeer offensief

U vindt vermogensgroei op de lange termijn erg belangrijk en u hecht bijna niet aan vermogensbehoud op de korte termijn. U belegt bijna volledig in risicodragende beleggingen zoals Aandelen, Obligaties high yield en Onroerend goed, en nagenoeg/haast niet in risicomijdende beleggingen zoals geldmarktinstrumenten en Obligaties investment grade. U accepteert een zeer aanzienlijk negatief rendement in een slecht beleggingsjaar en een grote kans op vermogensverlies aan het einde van uw beleggingshorizon. U bent zich zeer bewust van de risico’s die aan beleggen verbonden zijn en heeft zeer veel kennis van en ervaring met risicodragende beleggingen.


Wat als uw uitgangspunten veranderen?

In de loop van de tijd kunnen uw beleggingsdoelstellingen en -uitgangspunten wijzigen. Bijvoorbeeld omdat uw financiële situatie is veranderd. Jaarlijks bekijkt Evi samen met u of uw beleggingsprofiel nog bij u past. 

Beleggen met oog voor mens, milieu en goed bestuur

We kijken bij Evi verder dan alleen financiële criteria bij onze beleggingen. Dit doen wij door verantwoord te beleggen. Daarnaast is Evi doorlopend bezig om haar portefeuille verder te verduurzamen. Zo ondersteunen we met onze beleggingen duurzame initiatieven en hebben we meerdere certificaten ontvangen voor ons duurzaamheidsbeleid.

Spreiding in beleggingscategorieën

De Evi Fondsen beleggen in verschillende beleggingsfondsen die breed zijn gespreid over diverse beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties, vastgoed en grondstoffen. Onderstaande grafiek toont de verdeling van Evi Beheer Neutraal.

Bron: Evi, 1 april 2022

Wereldwijde spreiding

Met Evi Beheer beleggen we in Europa, Amerika, Azië en de opkomende landen. Ook binnen Europa maken we allerlei keuzes zoals voor actieve of passieve beleggingsfonds (tracker), of een beleggingsfonds dat investeert in large-caps of juist smallcaps (grote of juist kleinere bedrijven), zolang deze passen binnen het beleggingsbeleid, gericht op stabiele vermogensopbouw voor de lange termijn

Noord-Amerika

33,41%

Europa

54,88%

Azië

5,75%

Japan

2,66%

Overige

3,30%

Bron: Bron: Evi, 28 februari 2022

Starten met Evi Beheer?

Starten met Evi Beheer regelt u in 3 eenvoudige stappen. Daarna gaat ons team van experts voor u aan de slag. U kunt elk moment contact opnemen met uw beleggingscoach.

  1. Bepaal uw beleggingsprofiel

    In 15 vragen inventariseren we uw beleggingsdoel en uitgangspunten

  2. Ontvang een beleggingsvoorstel

    Op basis van uw persoonlijke uitgangspunten

  3. Open een rekening

    Dit regelt u 100% online. Ons team van experts belegt en beheert uw vermogen.

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. Maak een afspraak met een van onze beleggingscoaches.

Second opinion?

Een frisse blik op uw beleggingen? Ontvang vrijblijvend een second opinion op uw vermogen.

Overstappen naar Evi?

Wilt u uw beleggingen overboeken naar Evi? Dan is dat zo geregeld met de Evi Overstapservice.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.