Kunnen wij je helpen?

Ja graag Nu niet

Hoe kunnen wij u helpen?

De chat is offline
  • Whatsapp 06 - 19 25 23 39
  • Bel ons 0800 - 290 29 00
  • Maandag t/m vrijdag 08:30 - 21:00 uur

De vijf beleggingsprofielen van Evi

Een beleggingsprofiel legt vast in welke mate u bereid bent meer risico te nemen om een hoger rendement te kunnen behalen. Wanneer u belegt met het profiel dat bij u past, verkleint dat de kans dat eventuele tegenvallende resultaten onaanvaardbare gevolgen hebben voor u.

Niet iedere belegger is gelijk, dat weet Evi. De ene belegger houdt van risico’s nemen en de andere belegger gaat risico’s het liefst zo veel mogelijk uit de weg. Daarom gebruikt Evi verschillende beleggingsprofielen, ook wel risicoprofielen genaamd. Voordat uw beleggingsportefeuille wordt ingevuld, bepaalt Evi samen met u het risicoprofiel dat het beste bij u past.

Zeer defensief
Defensief
Neutraal
Offensief
Zeer offensief

Zeer defensief

U vindt een vast inkomen uit uw vermogen belangrijk, vermogensgroei komt op de tweede plaats. In een slecht beleggingsjaar vindt u een klein negatief rendement op uw belegbaar vermogen acceptabel.

Defensief

U vindt een stabiele stroom aan inkomsten belangrijk, maar u wilt op lange termijn ook graag enige vermogensgroei. In een slecht beleggingsjaar vindt u een klein negatief rendement op uw belegbaar vermogen acceptabel.

Neutraal

U vindt zowel inkomsten uit uw vermogen als vermogensgroei op langere termijn belangrijk. In een slecht beleggingsjaar vindt u een negatief rendement op uw belegbaar vermogen acceptabel.

Offensief

U vindt vooral vermogensgroei op de lange termijn belangrijk, inkomen uit vermogen veel minder. In een slecht beleggingsjaar vindt u een flink negatief rendement op uw belegbaar vermogen acceptabel.

Zeer offensief

Vermogensgroei op de lange termijn vindt u het meest belangrijk. In een slecht beleggingsjaar vindt u een flink negatief rendement op uw belegbaar vermogen acceptabel.


Aan elk beleggingsprofiel is een risicometer toegevoegd, zodat u het beleggingsrisico objectief kunt vergelijken met profielen van andere aanbieders. Meer informatie over de Risicometer leest u hier.

Toetsen van afspraken

In de loop van de tijd kunnen uw beleggingsdoelstellingen en -uitgangspunten wijzigen. Bijvoorbeeld omdat uw financiële situatie is veranderd. Als er wijzigingen zijn in uw persoonlijke omstandigheden of uw beleggingsdoelstellingen, neem dan zelf contact op met Evi om te beoordelen of uw risicoprofiel nog past bij uw gewijzigde uitgangspunten.

Financiële markten zijn voortdurend in beweging. Omdat dit invloed kan hebben op het risicoprofiel van uw beleggingsportefeuille, zorgt Evi voor regelmatige toetsing en eventuele aanpassing van de samenstelling van uw portefeuille.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

Wat vinden onze klanten?
Makkelijk, overzichtelijk en geeft de (onervaren) belegger goede informatie. Ook heb ik het gevoel dat er een goed beleggingsbeleid achter zit!
Wat vinden onze klanten?
Betrouwbare adviseur die tijdig goede informatie verschaft en service verleent.
Wat vinden onze klanten?
Evi levert de dienst conform mijn verwachtingen met tevens de resultaten conform mijn verwachting.