Risicometer Beleggen

De Risicometer Beleggen is een gezamenlijk initiatief van een aantal aanbieders vertegenwoordigd in de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Om een indicatie te geven van het risico dat een belegger met zijn portefeuille loopt, gebruiken aanbieders van beleggingsdiensten beleggingsprofielen. Zo kent Evi van Lanschot bijvoorbeeld onder meer een defensief beleggingsprofiel. Voor de belegger is het echter lastig om de beleggingsprofielen van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken op risico. Elke aanbieder heeft immers zijn eigen systematiek van beleggingsprofielen en zijn eigen uitleg daarbij. De Risicometer Beleggen - geïntroduceerd op 1 mei 2016 - brengt hier verandering in. Deze moet beleggers helpen bij het onderling vergelijken van beleggingsprofielen.

De Risicometer Beleggen is een gezamenlijk initiatief van een aantal aanbieders vertegenwoordigd in de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Hoe meet de Risicometer Beleggen het risico?

Het meten van het risico vindt plaats op basis van volatiliteit. Dit is de mate waarin de waarde van een portefeuille met beleggingen schommelt. Als maatstaf voor de volatiliteit gebruiken we de verwachte standaarddeviatie van beleggingsrendementen. Dit is een veel gebruikte maatstaf voor risico. De Risicometer Beleggen geeft van een beleggingsportefeuille die past bij een bepaald beleggingsprofiel een indicatie van de volatiliteit op een schaal van 1 tot 7.

Hoe wordt de verwachte standaarddeviatie berekend?

Berekening vindt plaats op basis van door VBA Beleggingsprofessionals aangeleverde historische gegevens. De gebruikte standaarddeviaties en correlaties worden jaarlijks gepubliceerd in VBA Risicostandaarden. De Risicometer Beleggen is dus een inschatting van de volatiliteit op basis van historische gegevens. Voor de standaarddeviaties nemen we het midden van de VBA-bandbreedtes.

Waarom gebruiken we een schaal van 1 tot 7?

Deze schaal is gelijk aan de schaal die de European Securities and Markets Authority (ESMA) voorschrijft voor Europese beleggingsfondsen. Het is een ordinale schaal. Schaal 1 is bijvoorbeeld voor spaarproducten met een standaarddeviatie van 0 tot 0,5. Schaal 7 is voor de meest risicovolle beleggingsproducten. Een gespreide portefeuille komt altijd ergens in het midden uit. De exacte schaalindeling is gebaseerd op de Europese richtlijnen voor Essentiele Beleggingsinformatie (EBi).

Wat ‘doet’ de Risicometer Beleggen niet?

De Risicometer Beleggen is niet zonder meer toepasbaar op werkelijke klantportefeuilles. De Risicometer Beleggen meet niet alle vormen van risico. Zo wordt geen rekening gehouden met het kredietrisico, spreidingsrisico en het liquiditeitsrisico.

Gaan aanbieders de volatiliteit van de individuele klantportefeuille bewaken op basis van de Risicometer? Nee, de Risicometer Beleggen is niet gericht op individuele klantportefeuilles. De werkelijke volatiliteit van een individuele klantportefeuille kan dan ook afwijken.

Wat gaat Evi hiermee doen?

De Risicometer Beleggen geeft van een beleggingsportefeuille die past bij een bepaald beleggingsprofiel een indicatie van de mate van volatiliteit op een schaal van 1 tot 7. Evi heeft vijf beleggingsprofielen. We geven voor elk profiel een indicatie van de volatiliteit op een schaal van 1 tot 7. De kenmerken en risicometers van de vijf profielen vindt u hieronder.

Hoe hebben we per beleggingsprofiel de schaal bepaald?

Voor ieder van onze profielen hebben we een inschatting gemaakt van wat redelijkerwijs te voorzien is als de meest defensieve en meest offensieve toekomstige invulling van een modelportefeuille. Die inschatting geeft de minima en maxima voor de volatiliteit van ieder beleggingsprofiel. Het resultaat is een keurige en rustig oplopende reeks van beleggingsprofielen met niet al te brede risicobandbreedtes. De minima en maxima corresponderen met de kapitaalbandbreedtes op vermogenscategorieniveau en op het niveau van risicodragend, risicomijdend.

Is het aanbieden van de Risicometer Beleggen verplicht?

Aanbieders zijn niet verplicht om de Risicometer Beleggen te gebruiken, maar wij hebben besloten om hier als Evi van Lanschot wel aan mee te doen.

Hieronder treft u de kenmerken die van toepassing zijn op een ‘gemiddelde’ belegger in het betreffende beleggingsprofiel. Dit beleggingsprofiel is passend als u zich voor het grootste deel herkent in de genoemde kenmerken. Niet alle kenmerken hoeven op uw persoonlijk situatie van toepassing te zijn.

1. Zeer defensief

U vindt vermogensbehoud op de korte termijn erg belangrijk en u hecht minder aan vermogensgroei op de lange termijn. Met een zeer defensief beleggingsprofiel belegt u grotendeels in risicomijdende beleggingen zoals geldmarktinstrumenten en obligaties investment grade, en veel minder in risicodragende beleggingen zoals aandelen, obligaties high yield en onroerend goed. U bent zich bewust van de risico's die aan beleggen verbonden zijn. U accepteert een beperkt negatief rendement in een slecht beleggingsjaar en een beperkte kans op vermogensverlies aan het einde van uw beleggingshorizon. In een omgeving met lage of stijgende marktrentes is er een beperkte kans op vermogensgroei.

Evi Zeer Defensief Risicometer 36 4

2. Defensief

U vindt vermogensbehoud op de korte termijn erg belangrijk en u hecht minder aan vermogensgroei op de lange termijn. Met een zeer defensief beleggingsprofiel belegt u grotendeels in risicomijdende beleggingen zoals geldmarktinstrumenten en obligaties investment grade, en veel minder in risicodragende beleggingen zoals aandelen, obligaties high yield en onroerend goed. U bent zich bewust van de risico's die aan beleggen verbonden zijn. U accepteert een beperkt negatief rendement in een slecht beleggingsjaar en een beperkte kans op vermogensverlies aan het einde van uw beleggingshorizon. In een omgeving met lage of stijgende marktrentes is er een beperkte kans op vermogensgroei.

Evi Defensief Risicometer 36 4

3. Neutraal

Voor u is vermogensbehoud op de korte termijn en vermogensgroei op de lange termijn belangrijk. U belegt in risicomijdende beleggingen zoals geldmarktinstrumenten en Obligaties investment grade, en ook in risicodragende beleggingen zoals Aandelen, Obligaties high yield en Onroerend goed. U accepteert een negatief rendement in een slecht beleggingsjaar en een kans op vermogensverlies aan het einde van uw beleggingshorizon. U bent zich bewust van de risico’s die aan beleggen verbonden zijn en heeft kennis van en ervaring met risicodragende beleggingen.

 

Evi Neutraal Risicometer 40 3

4. Offensief

U vindt vermogensgroei op de lange termijn belangrijk en u hecht veel minder aan vermogensbehoud op de korte termijn. U belegt vooral in risicodragende beleggingen zoals Aandelen, Obligaties high yield en Onroerend goed, en minder in risicomijdende beleggingen zoals geldmarktinstrumenten en Obligaties investment grade. U accepteert een zeer groot negatief rendement in een slecht beleggingsjaar en een grote kans op vermogensverlies aan het einde van uw beleggingshorizon. U bent zich zeer bewust van de risico’s die aan beleggen verbonden zijn en heeft veel kennis van en ervaring met risicodragende beleggingen.

Evi Offensief Risicometer 43 4

5. Zeer offensief

U vindt vermogensgroei op de lange termijn erg belangrijk en u hecht bijna niet aan vermogensbehoud op de korte termijn. U belegt bijna volledig in risicodragende beleggingen zoals Aandelen, Obligaties high yield en Onroerend goed, en nagenoeg/haast niet in risicomijdende beleggingen zoals geldmarktinstrumenten en Obligaties investment grade. U accepteert een zeer aanzienlijk negatief rendement in een slecht beleggingsjaar en een grote kans op vermogensverlies aan het einde van uw beleggingshorizon. U bent zich zeer bewust van de risico’s die aan beleggen verbonden zijn en heeft zeer veel kennis van en ervaring met risicodragende beleggingen.

Evi Zeer Offensief Risicometer 46 4
3.215.186.30