Financieel rendement en duurzaamheid: een winnende combinatie

Uw vermogen maakt een wereld van verschil

 

 

Beleggen met oog voor de wereld 

Opwarming van de aarde vormt een van de grootste uitdagingen waar we op dit moment wereldwijd mee geconfronteerd worden. De belangrijkste maatregel die we kunnen nemen om klimaatverandering tegen te gaan is het verminderen van de COuitstoot. In het klimaatakkoord van Parijs zijn op internationaal niveau afspraken gemaakt om COuitstoot te verminderen en daarmee de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5°C te beperken. Evi van Lanschot heeft zich ertoe verbonden om hier een bijdrage te leveren, door de CO2 intensiteit van onze beleggingen met minimaal 7% per jaar te verminderen. 

 

Pexels Tom Swinnen 952632

 

 

Financieel rendement en duurzaamheid: een winnende combinatie

Tussen duurzaamheid en rendement hoeft niet langer een keuze gemaakt te worden. Onderzoek* wijst uit dat bedrijven die wel rekening houden met mens, milieu en goed bestuur ten minste net zo goed renderen als niet duurzame bedrijven.

Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen zal de CO2 uitstoot wereldwijd drastisch moeten worden teruggedrongen. Voor de economie betekent dit dat er de komende jaren ingrijpende veranderingen zullen plaatsvinden.

Evi is ervan overtuigd dat bedrijven die goed voor deze transitie gepositioneerd zijn een beter rendement kunnen behalen en hun concurrentiepositie op termijn zien verbeteren. Terwijl minder duurzame bedrijven gemiddeld te maken krijgen met hogere kosten om te blijven voldoen aan steeds strengere wet- en regelgeving.


Bron:
* Onderzoekers van Harvard University volgden 18 jaar lang 2 groepen Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen: ‘hoge-duurzaamheid-bedrijven’ en ‘lage-duurzaamheid-bedrijven.’ Een investering in een bedrijf met hoge duurzaamheid bleek meer op te leveren dan dezelfde investering in een bedrijf met lage duurzaamheid.

Evi's duurzaamheidsbeleid in cijfers

Van de aandelen beleggingen is

100%

erop getoetst géén significante nadelige gevolgen voor mens en milieu te hebben.

Ten minste

25%

van de aandelen beleggingen in Evi fondsen zijn duurzaam.

Evi heeft als doelstelling om elk jaar

7%

minder CO2 uitstoot via de beleggingen in haar portefeuille te realiseren.

Financieel rendement en duurzaamheid: een winnende combinatie

Met Evi kiest u voor een degelijk rendement op de lange termijn en duurzaamheid. Onderzoek wijst uit dat bedrijven die rekening houden met mens, milieu en goed bestuur ten minste net zo goed renderen als niet duurzame bedrijven.

Rendement en duurzaamheid
Pexels Flash Dantz 7790431

 

 

 

Investeer in bedrijven die het milieu niet schaden

Evi belegt alleen in aandelen die voldoen aan het Do-no-harm principe. Dat betekent dat uw beleggingen geen negatief effect hebben op de samenleving en milieu. Zo gaat de groei van uw vermogen niet ten koste van de leefbaarheid voor toekomstige generaties.

Hoe toetsen we bedrijven?
Kolen Koalas Research

 

 

 

Draag actief bij aan oplossingen voor belangrijke thema's van deze tijd

Met uw vermogen richten we ons op een tweetal thema’s:
1. Klimaat en biodiversiteit
2. Langer gezonder leven

Dit zijn de thema’s waarmee we samen met uw vermogen het verschil willen maken. Met focus om op langere termijn positieve financiële en niet-financiële waarde te creëren. Dus welvaart ontwikkelen voor u als klant én voor de samenleving. Het beste van twee werelden.

Bekijk onze thema's
Iceberg

 

 

 

Duurzaamheidsinformatie Evi Beheer

Investeer in bedrijven die het milieu niet schaden

Evi belegt alleen in aandelen die voldoen aan het Do-no-harm principe. Dat betekent dat uw beleggingen geen negatief effect hebben op de samenleving en milieu. Zo gaat de groei van uw vermogen niet ten koste van de leefbaarheid voor toekomstige generaties.

Onze gereedschappen

Bij de selectie van onze fondsen gebruiken we deze 3 gereedschappen om te bepalen hoe duurzaam ze zijn.

1. Toetsen

Duurzaam beleggen begint met het toetsen van bedrijven. Maken ze zich schuldig aan bijvoorbeeld discriminatie, kinderarbeid, corruptie of milieuvervuiling? Of nemen ze hier juist afstand van en bieden ze een oplossing? Afhankelijk van hun duurzame prestaties krijgen ze een zogenoemde ESG-score, wat staat voor environment, social en governance (mens, milieu en goed bestuur) Die score loopt van AAA voor de koplopers tot CCC voor de achterblijvers. Bij Evi beleggen we alleen in bedrijven die een BB score hebben of hoger.

2. Dialoog

Heeft een bedrijf een te lage ESG-score en neemt het uit zichzelf onvoldoende maatregelen om dat te verbeteren dan spreken wij ze hierop aan. Onze ervaring is dat bestuurders van ondernemingen grote waarde hechten aan de dialoog die wij voeren als het gaat om zowel financiële als duurzame waardecreatie. Wij geloven dat inclusie en actief aandeelhouderschap een effectievere strategie is om een nieuwe balans tussen ‘people, planet en prosperity’ te vinden dan het uitsluiten van hele sectoren of bedrijven.

3. Uitsluiten

Leveren de gesprekken met het bedrijf niets op en beweegt het onvoldoende in de richting van de duurzame doelen, dan wil Evi van Lanschot er niet langer in beleggen. Dit kan zowel voor bedrijven gelden als voor sectoren, en zelfs voor bedrijven die indirect te maken hebben met de thema’s die we uitsluiten. Evi van Lanschot belegt niet in fabrikanten van tabaksproducten en controversiële wapens vanwege de aard van hun product. Controversiële wapens zijn wapens die op grote schaal leed kunnen toebrengen aan burgers zoals nucleaire, chemische en biologische wapens en anti-persoonsmijnen.

Een positieve impact met uw vermogen

Met het vermogen dat u belegt bij Evi van Lanschot draagt u bij aan een leefbare toekomst voor toekomstige generaties. We focussen ons op de thema’s waar we het best in staat zijn om het verschil te maken.

Van de aandelen beleggingen in de Evi Fondsen moet tenminste 25% een bijdrage leveren aan deze doelen.

Koala

Klimaat & biodiversiteit

Draag bij aan toegankelijke en duurzame energie en het in stand houden van natuur en biodiversiteit.

 • Met Evi belegt u in hernieuwbare energie: Zonnepanelen, windenergie en de transitie van fossiele energiebronnen naar elektrische energie.

Overal ter wereld ondervinden we de impact van klimaatverandering, of het nu gaat om veranderende weerpatronen, de stijgende zeespiegel of om extreme weersverschijnselen. De schade hiervan loopt in de honderden miljarden Euro's per jaar.

Met Evi belegt u in hernieuwbare energie: Zonnepanelen, windenergie en de transitie van fossiele energiebronnen naar elektrische energie. Daarnaast hebben we een concrete doelstelling op CO2 vermindering, die bijdraagt om de doelstellingen van het Parijse klimaat akkoord te behalen.

Eldercouple Health

Langer gezond leven

De zorg voor gezondheid en bevordering van welzijn voor iedereen, op elke leeftijd.

 • Met Evi belegt u in farmaceutische bedrijven die als doelstelling hebben om medicijnen betaalbaar ter beschikking te stellen, juist in landen met achterlopende gezondheidszorg of welvaart.

We beschouwen toegang tot goede gezondheidszorg, medicijnen en het uitbannen van kinder- en moedersterfte als iets vanzelfsprekends. In grote delen van de wereld is echter dat niet het geval. Zo sterven er gemiddeld dagelijks 800 vrouwen door complicaties tijdens de zwangerschap.

Door te beleggen bij Evi van Lanschot draagt u een steentje bij aan gezondheidszorg die toegankelijk is voor iedereen. Dit draagt op termijn bij aan welzijn en stabiliteit.

Met Evi beheer belegt u met focus op duurzaamheid. Meer weten?

Lees meer over Evi Beheer

Meest gekozen

Evi Vermogensbeheer

Evi van Lanschot gaat voor een aantrekkelijk rendement op de lange termijn, met een goed gespreide portefeuille. Vanaf €10.000 kunt u al instappen.

 

 • Benut de expertise van Evi van Lanschot
 • Financieel rendement en duurzaamheid: een winnende combinatie
 • Persoonlijke aandacht voor úw vermogen
Remment Jan Bakker

"Door goede spreiding een verantwoord rendement", Remment-Jan Bakker Product Manager Beleggen Evi van Lanschot

0800 - 290 29 00

Beleggen voor uw kind

Zorgvuldig en verantwoord beleggen voor uw kind of kleinkind. Evi informeert u graag over de mogelijkheden!

> Meer over Evi4Kids

Beleggen voor uw pensioen

Met Evi Pensioenbeleggen bouwt u door middel van beleggen vermogen op voor een aanvullend inkomen na uw pensioen.

> Meer over Evi Pensioenbeleggen

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. Maak een afspraak met een van onze beleggingscoaches.

Second opinion?

Een frisse blik op uw beleggingen? Ontvang vrijblijvend een second opinion op uw vermogen

Overstappen naar Evi?

Wilt u uw beleggingen overboeken naar Evi? Dan is dat zo geregeld met de Evi Overstapservice.

Duurzaamheidsinformatie

1. Duurzaamheidsinformatie Evi Beheer

In dit onderstaand document treft u de volgende informatie aan:

 • Samenvatting
 • Geen duurzame beleggingsdoelstelling
 • Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product
 • Beleggingsstrategie
 • Aandeel beleggingen
 • Monitoring ecologische of sociale kenmerken
 • Methodologieën
 • Databronnen en -verwerking
 • Methodologische en databeperkingen
 • Due diligence
 • Engagementbeleid

Duurzaamheidsinformatie Evi Beheer (PDF)

 

2. Informatie over hoe Evi Beheer ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken promoot

Het percentage duurzame beleggingen in bovenstaande documenten wijkt af van het getoonde percentage in het prospectus van de Evi Fondsen. Het prospectus van de Evi Fondsen wordt binnenkort aangepast zodat de percentages overeenkomen.

 

3. Duurzaamheidsrapportage

In onderstaande documenten treft u de model duurzaamheidsrapportage voor de Evi Beheer beleggingsprofielen aan. Bij deze rapportages is gebruik gemaakt van een gemiddelde portefeuilleomvang van € 50.000.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

100.28.132.102