Beleggen met financieel en duurzaam rendement

Uw vermogen maakt een wereld van verschil

 

 

Wat maakt beleggen bij Evi duurzaam?

Samen met onze fondsbeheerder, Van Lanschot Kempen, richten wij ons op het behoud en de opbouw van vermogen op een duurzame manier. Ons gemeenschappelijk doel is om duurzame waarde te creëren op een manier die bijdraagt aan oplossingen voor de mondiale uitdagingen waar we voor staan.

Met focus om op langere termijn positieve financiële en niet-financiële waarde te creëren. Dus welvaart ontwikkelen voor u als klant én voor de samenleving. Het beste van twee werelden.

Financieel rendement en duurzaamheid: een winnende combinatie

Met Evi kiest u voor een degelijk rendement op de lange termijn en duurzaamheid. Onderzoek wijst uit dat bedrijven die rekening houden met mens, milieu en goed bestuur ten minste net zo goed renderen als niet duurzame bedrijven.

Rendement en duurzaamheid
Pexels Flash Dantz 7790431

 

 

 

Draag actief bij aan oplossingen voor belangrijke thema's van deze tijd, zoals klimaatverandering

Met uw vermogen richten we ons op een drietal thema’s:
1. Klimaat en biodiversiteit
2. Slimme en circulaire economie
3. Langer gezonder leven

Dit zijn de thema’s waarmee we samen met uw vermogen het verschil willen maken. Met focus om op langere termijn positieve financiële en niet-financiële waarde te creëren. Dus welvaart ontwikkelen voor u als klant én voor de samenleving. Het beste van twee werelden.

Bekijk onze thema's
Iceberg

 

 

 

Investeer in bedrijven die duurzaamheid serieus nemen

Minimaal 80% van uw portefeuille beleggen wij in bedrijven die duurzaamheidheid aantoonbaar serieus nemen. Zo gaat de groei van uw vermogen niet ten koste van de leefbaarheid voor toekomstige generaties

 

Hoe toetsen we bedrijven?
Kolen Koalas Research

 

 

 

Duurzaamheidsinformatie Evi Beheer

Financieel rendement en duurzaamheid: een winnende combinatie

Met Evi kiest u voor financieel en duurzaam rendement. Onderzoek* wijst uit dat bedrijven die wel rekening houden met mens, milieu en goed bestuur ten minste net zo goed renderen als niet duurzame bedrijven. Bedrijven die niet voldoen aan duurzaamheidscriteria zien dat hun concurrentiepositie op termijn verslechtert. Door afnemende vraag of door hogere kosten om te voldoen aan wet en regelgeving. Terwijl duurzame bedrijven gemiddeld een hogere winst boeken en op de lange termijn hogere, stabielere kasstromen hebben**.


Bron:
* Onderzoekers van Harvard University volgden 18 jaar lang 2 groepen Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen: ‘hoge-duurzaamheid-bedrijven’ en ‘lage-duurzaamheid-bedrijven.’ Een investering in een bedrijf met hoge duurzaamheid bleek meer op te leveren dan dezelfde investering in een bedrijf met lage duurzaamheid
** Rob Bauer hoogleraar Sustainable Business, Culture & Corporate Regulation

Een positieve impact met uw vermogen

Met het vermogen dat u belegt bij Evi van Lanschot draagt u bij aan een leefbare toekomst voor toekomstige generaties. We focussen ons op de thema’s waar we het best in staat zijn om het verschil te maken.

Van de aandelen beleggingen in de Evi Fondsen moet tenminste 15% een bijdrage leveren aan deze doelen.

Koala

Klimaat & biodiversiteit

Draag bij aan toegankelijke en duurzame energie en het in stand houden van natuur en biodiversiteit.

 • Met Evi belegt u in hernieuwbare energie: Zonnepanelen, windenergie en de transitie van fossiele energiebronnen naar elektrische energie.

Overal ter wereld ondervinden we de impact van klimaatverandering, of het nu gaat om veranderende weerpatronen, de stijgende zeespiegel of om extreme weersverschijnselen. De schade hiervan loopt in de honderden miljarden Euro's per jaar.

Met Evi belegt u in hernieuwbare energie: Zonnepanelen, windenergie en de transitie van fossiele energiebronnen naar elektrische energie. Daarnaast hebben we een concrete doelstelling op CO-2 vermindering, die bijdraagt om de doelstellingen van het Parijse klimaat akkoord te behalen.

Green Research2

Slimme en circulaire economie

Meer doen, met minder: Bijdragen aan een duurzaam consumptie- en productiepatroon.

 • We investeren bijvoorbeeld in energiezuinige lampen: een studie heeft uitgewezen dat er jaarlijks 120 miljard dollar bespaard kan worden als we over de hele wereld energie-efficiënte lampen zouden gebruiken.

 • We investeren in technologie om plastics te recyclen.

We verspillen vandaag de dag 30% van de wereldwijde voedselproductie. De wereldbevolking zal tegen 2050 9,6 miljard mensen tellen: als we de huidige levenswijze van de ontwikkelde landen behouden, zullen we grondstoffen voor drie planeten nodig hebben”. Kortom; we moeten meer doen met minder

Eldercouple Health

Langer gezond leven

De zorg voor gezondheid en bevordering van welzijn voor iedereen, op elke leeftijd.

 • Met Evi belegt u in farmaceutische bedrijven die als doelstelling hebben om medicijnen betaalbaar ter beschikking te stellen, juist in landen met achterlopende gezondheidszorg of welvaart.

We beschouwen toegang tot goede gezondheidszorg, medicijnen en het uitbannen van kinder- en moedersterfte als iets vanzelfsprekends. In grote delen van de wereld is echter dat niet het geval. Zo sterven er gemiddeld dagelijks 800 vrouwen door complicaties tijdens de zwangerschap.

Door te beleggen bij Evi van Lanschot draagt u een steentje bij aan gezondheidszorg die toegankelijk is voor iedereen. Dit draagt op termijn bij aan welzijn en stabiliteit.

Met Evi beheer belegt u met focus op duurzaamheid. Meer weten?

Lees meer over Evi Beheer

Investeren in bedrijven die duurzaamheid serieus nemen

Wij zorgen dat we minimaal 80% van de aandelen in uw portefeuille beleggen in bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. Zodat de groei van uw vermogen niet ten koste gaat van de leefbaarheid voor toekomstige generaties.

Onze gereedschappen

Bij de selectie van onze fondsen gebruiken we de 4 gereedschappen om te bepalen hoe duurzaam ze
zijn.

Evi investeert minimaal

80%

in fondsen met focus op duurzaamheid

1. Toetsen

1. Toetsen

Duurzaam beleggen begint met het toetsen van bedrijven. Maken ze zich schuldig aan bijvoorbeeld discriminatie, kinderarbeid, corruptie of milieuvervuiling? Of nemen ze hier juist afstand van en bieden ze een oplossing?

Afhankelijk van hun duurzame prestaties krijgen ze een zogenoemde ESG-score, wat staat voor environment, social en governance (mens, milieu en goed bestuur) Die score loopt van AAA voor de koplopers tot CCC voor de achterblijvers. Bij Evi beleggen we alleen in bedrijven die een BB score hebben of hoger.

2. Dialoog

2. Dialoog

Heeft een bedrijf een te lage ESG-score en neemt het uit zichzelf onvoldoende maatregelen om dat te verbeteren dan spreken wij ze hier op aan. Onze ervaring is dat bestuurders van ondernemingen grote waarde hechten aan de dialoog die wij voeren als het gaat om zowel financiële als duurzame waardecreatie.

Wij geloven dat inclusie en actief aandeelhouderschap een effectievere strategie is om een nieuwe balans tussen ‘people, planet en prosperity’ te vinden dan het uitsluiten van hele sectoren of bedrijven.

 

 

 

3. Uitsluiten

3. Uitsluiten

Leveren de gesprekken met het bedrijf niets op en beweegt het onvoldoende in de richting van de duurzame doelen, dan wil Evi van Lanschot er niet langer in beleggen. Dit kan zowel voor bedrijven gelden als voor sectoren, en zelfs voor bedrijven die indirect te maken hebben met de thema’s die we uitsluiten Evi van Lanschot belegt niet in fabrikanten van tabaksproducten en controversiële wapens vanwege de aard van hun product. Controversiële wapens zijn wapens die op grote schaal leed kunnen toebrengen aan burgers zoals nucleaire, chemische en biologische wapens, clusterbommen en anti-persoonsmijnen.

4. CO₂ verminderen

4. CO₂ verminderen

Evi heeft als doelstelling om elk jaar 7% minder Co2 uitstoot via de beleggingen in haar portefeuille te realiseren zodat we in 2050 helemaal klimaat neutraal zijn.


De voortgang van onze ambitie meten we per kwartaal en daar rapporteren we over in het jaarverslag van Van Lanschot Kempen. Op dit moment doen we het beter dan 80% van vergelijkbare aanbieders van vermogensbeheer. (Bron: Finner)


Meest gekozen

Evi Vermogensbeheer

Evi van Lanschot gaat voor een aantrekkelijk rendement op de lange termijn, met een goed gespreide portefeuille. Vanaf €10.000 kunt u al instappen.

 

 • Benut de expertise van Evi van Lanschot
 • Aantrekkelijk financieel en duurzaam rendement
 • Persoonlijke aandacht voor úw vermogen
Remment Jan Bakker

"Door goede spreiding een verantwoord rendement", Remment-Jan Bakker Product Manager Beleggen Evi van Lanschot

0800 - 290 29 00

Beleggen voor uw kind

Zorgvuldig en verantwoord beleggen voor uw kind of kleinkind. Evi informeert u graag over de mogelijkheden!

> Meer over Evi4Kids

Beleggen voor uw pensioen

Met Evi Pensioenbeleggen bouwt u door middel van beleggen vermogen op voor een aanvullend inkomen na uw pensioen.

> Meer over Evi Pensioenbeleggen

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. Maak een afspraak met een van onze beleggingscoaches.

Second opinion?

Een frisse blik op uw beleggingen? Ontvang vrijblijvend een second opinion op uw vermogen

Overstappen naar Evi?

Wilt u uw beleggingen overboeken naar Evi? Dan is dat zo geregeld met de Evi Overstapservice.

Duurzaamheidsinformatie

1. Duurzaamheidsinformatie Evi Beheer

In dit onderstaand document treft u de volgende informatie aan:

 • Samenvatting
 • Geen duurzame beleggingsdoelstelling
 • Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product
 • Beleggingsstrategie
 • Aandeel beleggingen
 • Monitoring ecologische of sociale kenmerken
 • Methodologieën
 • Databronnen en -verwerking
 • Methodologische en databeperkingen
 • Due diligence
 • Engagementbeleid

Duurzaamheidsinformatie Evi Beheer (PDF)

 

2. Informatie over hoe Evi Beheer ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken promoot

 

3. Duurzaamheidsrapportage

In onderstaande documenten treft u de model duurzaamheidsrapportage voor de Evi Beheer beleggingsprofielen aan. Bij deze rapportages is gebruik gemaakt van een gemiddelde portefeuilleomvang van € 50.000.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
 • Totale inleg
 • Doelbedrag
 • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

44.200.82.149