De vijf beleggingsprofielen van Evi4Kids

Met Evi4Kids besteedt u het beleggen uit aan de experts van Evi van Lanschot. Daarmee kiest u voor spreiding en stabiliteit. Het vermogen wordt voornamelijk belegd in wereldwijd gespreide aandelen- en obligatiefondsen. Met oog voor duurzaamheid, zodat uw vermogen ook bijdraagt aan een leefbare wereld voor uw (klein-)kind. Dat is toekomstbestendige vermogensopbouw.

Open nu een Evi4Kids rekening

Niet iedereen is gelijk en daarom maken wij gebruik van 5 beleggingsprofielen, elk met een eigen verhouding tussen risico en rendement, maar allemaal gericht op stabiele vermogensgroei op de lange termijn. Elk beleggingsprofiel heeft een eigen Evi Fonds, wat wereldwijd belegt in aandelen, obligaties, maar bijvoorbeeld ook in high yield obligaties. U belegt in wel duizenden bedrijven en verschillende overheden waardoor u een optimale risicospreiding bereikt. Dat is wat we verstaan onder stabiele vermogensopbouw voor de lange termijn.

Zeer defensief
Defensief
Neutraal
Offensief
Zeer Offensief

Zeer defensief

U vindt een vast inkomen uit uw vermogen belangrijk, vermogensgroei komt op de tweede plaats. In een slecht beleggingsjaar vindt u een klein negatief rendement op uw belegbaar vermogen acceptabel.

Defensief

U vindt een stabiele stroom aan inkomsten belangrijk, maar u wilt op lange termijn ook graag enige vermogensgroei. In een slecht beleggingsjaar vindt u een klein negatief rendement op uw belegbaar vermogen acceptabel.

Neutraal

U vindt zowel inkomsten uit uw vermogen als vermogensgroei op langere termijn belangrijk. In een slecht beleggingsjaar vindt u een negatief rendement op uw belegbaar vermogen acceptabel.

Offensief

U vindt vooral vermogensgroei op de lange termijn belangrijk, inkomen uit vermogen veel minder. In een slecht beleggingsjaar vindt u een flink negatief rendement op uw belegbaar vermogen acceptabel.

Zeer Offensief

Vermogensgroei op de lange termijn vindt u het meest belangrijk. In een slecht beleggingsjaar vindt u een flink negatief rendement op uw belegbaar vermogen acceptabel.

 

Aan elk beleggingsprofiel is een risicometer toegevoegd, zodat u het beleggingsrisico objectief kunt vergelijken met profielen van andere aanbieders. Meer informatie over de Risicometer leest u hier.

Wat als uw uitgangspunten veranderen?

Wat als uw uitgangspunten veranderen? In de loop van de tijd kunnen uw beleggingsdoelstellingen en -uitgangspunten wijzigen. Bijvoorbeeld omdat uw financiële situatie is veranderd. Jaarlijks bekijkt Evi samen met u of uw beleggingsprofiel nog bij u past.

Wat gebeurt er als uw kind 18 jaar wordt?

De Evi4Kids beleggingsrekening is een Evi Beheer rekening, maar dan voor minderjarigen. U bent zelf beheerder van de rekening tot de 18e verjaardag van uw kind. Daarna beschikt uw kind over het vermogen. 

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. Maak een afspraak met een van onze beleggingscoaches.

Second opinion?

Een frisse blik op uw beleggingen? Ontvang vrijblijvend een second opinion op uw vermogen.

Overstappen naar Evi?

Wilt u uw beleggingen overboeken naar Evi? Dan is dat zo geregeld met de Evi Overstapservice.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.