Kunnen wij je helpen?

Ja graag Nu niet

Hoe kunnen wij u helpen?

De chat is offline
 • Whatsapp 06 - 19 25 23 39
 • Bel ons 0800 - 290 29 00
 • Maandag t/m vrijdag 08:30 - 21:00 uur

Evi Pensioen

 • Beleggen voor pensioenaanvulling
 • Mogelijk belastingvoordeel
 • Afnemend risico richting AOW-datum

Wat is Evi Pensioen?

Met Evi Pensioen bouwt u door middel van beleggen aanvullend inkomen op voor uw pensioen. Zo zorgt u voor extra inkomen voor wanneer u met pensioen gaat.

Vaste streefdatum

Evi Pensioen is een bancaire lijfrente. Dat betekent dat u belegt tot een vooraf bepaalde streefdatum en dat uw opgebouwde vermogen daarna periodiek wordt uitgekeerd. Starten kan op elk moment.

Vrijheid en belastingvoordeel

U bepaalt zelf hoeveel en wanneer u inlegt. Bouwt u via uw werkgever minder pensioen op dan u zou mogen? Dan kunt u door die jaarruimte te benutten profiteren van belastingvoordeel.

Afnemend risico

Tijdens de looptijd neemt het risico van uw beleggingen geleidelijk af. Zo kunt vanaf uw AOW-datum zorgeloos genieten. Van uw pensioen én van uw opgebouwde aanvullend inkomen.

Hoe werkt Evi Pensioen?

Evi Pensioen is een complex financieel product waar verschillende spelregels voor gelden. Evi maakt het zo eenvoudig mogelijk en legt u graag uit hoe het werkt. Online, maar als dat niet genoeg is ook persoonlijk. Maak in dat geval een afspraak met één van onze specialisten.

 • Bepaal uw inleg

  Of u kunt profiteren van belastingvoordeel hangt af van uw jaarruimte.

 • Kies uw product

  Evi biedt twee pensioenproducten. Evi Pensioenbeleggen en Evi Netto Pensioenbeleggen. Welke voor u van toepassing is, hangt af van uw inkomen.

 • Open uw rekening

  Wij bepalen uw streefdatum en openen uw rekening. U stort vervolgens uw inleg (eenmalig of periodiek). De specialisten van Evi doen de rest!

Hoeveel aanvullend pensioen?

Voor de meeste Nederlands bestaat het pensioen uit de AOW en het werkgeverspensioen. Maar veel pensioenregelingen zijn de laatste jaren versoberd, waardoor de kans groot is dat uw pensioen later voor onvoldoende inkomen zorgt. Dan heeft u extra vermogen nodig om uw huidige levensstijl te behouden. Maar wanneer moet u beginnen? En hoeveel extra vermogen heeft u nodig?

Bereken hoeveel aanvullend pensioen u nodig heeft

 

Welke pensioenopbouw is voor u van toepassing?

DGA

Lees meer over aanvullende pensioenopbouw voor Directeur Groot Aandeelhouders (DGA's).

ZZP

Lees meer over aanvullende pensioenopbouw voor zelfstandigen (zzp'ers).

Privé aanvullend

Lees meer over aanvullende pensioenopbouw voor particulieren.

De producten van Evi Pensioen

Evi Pensioen biedt oplossingen voor mensen met een salaris tot € 110.111 (Evi Pensioenbeleggen) en voor mensen met een salaris boven € 110.111 (Evi Netto Pensioenbeleggen) die aanvullend inkomen op hun pensioen willen opbouwen.

Evi Pensioenbeleggen

 • U bepaalt hoeveel en wanneer u inlegt
 • Uw inleg is aftrekbaar van uw bruto inkomen
 • U betaalt geen rendementsheffing over uw opgebouwde vermogen

Evi Netto Pensioenbeleggen

 • U bepaalt hoeveel en wanneer u inlegt
 • Uw inleg betaalt u uit uw netto inkomen
 • U betaalt geen rendementsheffing over uw opgebouwde vermogen

Beleggen met maximale vrijheid?

Evi Pensioenbeleggen en Evi Netto Pensioenbeleggen zijn bancaire lijfrentes. Dat betekent dat u vermogen opbouwt tot uw AOW-datum. Het vermogen is op zijn vroegst vijf jaar voor die streefdatum beschikbaar. En als de AOW-datum is bereikt, wordt het vermogen (uiterlijk vijf jaar na deze datum) periodiek uitgekeerd. U kunt dus ook niet in één keer bij het volledige bedrag.

Wilt u meer vrijheid bij het opbouwen van aanvullend vermogen? Ontdek dan de mogelijkheden van Evi Beheer. Bij Evi Beheer heeft u maximale vrijheid. We bepalen samen uw beleggingsprofiel en de experts van Evi beleggen uw vermogen. U kunt uw beleggingen online eenvoudig volgen en u kunt altijd bij uw volledige opgebouwde vermogen.

Ontdek Evi Beheer

Waaruit bestaat uw pensioen?

Wanneer u met pensioen bent, ontvangt u geen inkomen meer zoals u dat nu ontvangt via uw werkgever (als u in loondienst bent) of op een andere manier (als u bijvoorbeeld zzp’er of directeur-grootaandeelhouder (DGA’er) bent). In plaats daarvan bestaat uw inkomen na pensionering uit drie zogenaamde ‘pijlers’: AOW-uitkering, pensioen en aanvullend vermogen.

Lees waar uw pensioen uit bestaat

Transparante kosten

Evi is duidelijk in wat ze doet, waarom ze dat doet en welke kosten ze daarvoor rekent. Het is belangrijk dat u weet wat die kosten zijn, want die hebben tenslotte invloed op uw rendement. Daarom zijn we daar graag open en helder over.

Zowel Evi Pensioenbeleggen als Evi Netto Pensioenbeleggen hebben dezelfde kostenstructuur. U betaalt eenmalige aanmeldkosten en een vaste jaarlijkse vergoeding. Daarnaast brengen wij jaarlijks indirecte kosten in rekening.

Historische rendementen

Zowel Evi Pensioenbeleggen als Evi Netto Pensioenbeleggen beleggen uw inleg in een mix van twee goed gespreide beleggingsfondsen. Voor jongere leeftijdsgroepen is de mix zo samengesteld dat er meer risico wordt genomen. Voor oudere leeftijdsgroepen wordt er minder risico genomen. Zo wordt het risico afgebouwd naarmate uw einddatum in zicht komt.

Omdat het risico dus verschilt per leeftijdsgroep, verschilt ook het historisch behaalde rendement per leeftijdsgroep

De meest gestelde vragen over Evi Pensioen

Is mijn geld veilig belegd bij Evi?

Voor de bescherming van uw vermogen kunt u gebruikmaken van verschillende regelingen. Evi is een telg uit de ruim 280 jaar oude Van Lanschot-familie, en net als Van Lanschot valt Evi onder het depositogarantiestelsel, het beleggerscompensatiestelsel en de bescherming van de Wet giraal effectenverkeer.

De manier waarop uw vermogen wordt beschermd is verschillend. De eerste twee stelsels werken met een vergoeding. Dit betekent dat u bij faillissement van Evi mogelijk in aanmerking komt voor een vergoeding tot een bepaald maximum.

Kijk op de website van Van Lanschot voor meer informatie over het depositogarantiestelsel, het beleggerscompensatiestelsel en bescherming van uw beleggingen door de Wet Giraal Effectenverkeer.

Wat gebeurt er met een Evi Pensioenrekening bij overlijden?

Het vermogen op een Evi Pensioenrekening valt in de nalatenschap. De erfgenamen kunnen van het vermogen een nabestaandenlijfrente aanschaffen. Op de website van de belastingdienst leest u meer over de voorwaarden en mogelijkheden van lijfrenteproducten bij overlijden.

Kan ik vanuit een ander lijfrenteproduct overstappen naar Evi Pensioen?

Ja, dit kan met behulp van een waardeoverdracht. Maar let op: dit kan alleen met producten die op uw eigen naam staan. Bijvoorbeeld als u een aanvulling op uw pensioen heeft geregeld in de vorm van een lijfrenteverzekering of een bankspaarproduct. U kunt niet met uw opgebouwde werkgeverspensioen overstappen.

Daarnaast zijn er een aantal zaken waar u op moet letten als u van plan bent om over te stappen. Op de pagina Waardeoverdracht leest u hier meer over.

Wanneer en hoe keert Evi Pensioen uit?

Voordat u uw vooraf bepaalde einddatum bereikt, ontvangt u een bericht van Evi Pensioen. U krijgt dan de mogelijkheid om over te stappen van een opbouwproduct (Evi Pensioenbeleggen of Evi Netto Pensioenbeleggen) naar een uitkeringsproduct. U heeft daarbij de vrijheid om zelf te bepalen of u het uitkeringsproduct afsluit bij een bank of een verzekeraar. Evi heeft op dit moment nog geen eigen uitkeringsproduct.

Voor alle mogelijke uitkeringsproducten geldt in ieder geval dat deze uw opgebouwde vermogen periodiek uit gaan keren in gelijke bedragen. U kunt dan meestal zelf kiezen of dit per maand, per kwartaal of per jaar is.

Hoe werkt de life cycle-systematiek?

Met de life cycle-systematiek bepaalt uw leeftijd uw beleggingsmix. Dit is de verhouding tussen meer risicovolle beleggingen, zoals aandelen, grondstoffen en vastgoed, en minder risicovolle beleggingen, zoals obligaties.

Komt uw pensioendatum dichterbij? Dan wordt er minder risicovol belegd. Zo verwachten we voor u een optimaal rendement te behalen. Het grote voordeel voor u is dat wij de beleggingsmix automatisch voor u aanpassen.

Evi helpt u graag

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met Evi's pensioenspecialist.

Ton Scheel

0800 290 29 00

 1. Vul uw naam in.
  Vul uw achternaam in.
 2. Vul uw telefoonnummer in.
  Vul uw e-mailadres in.
 3. Selecteer een datum.
  Selecteer een dagdeel waarop u gebeld wilt worden.

Evi Pensioen is een bankspaarproduct

Dat betekent dat u bij Evi een geblokkeerde spaarrekening heeft met een daaraan gekoppelde beleggingsrekening. Met Evi Pensioen bouwt u uitsluitend vermogen op voor de aanvulling van uw pensioeninkomen. Mocht u voortijdig overlijden dan ontvangen de erfgenamen het opgebouwde bedrag. Voor een eventueel nabestaandenpensioen kunt u een aparte verzekering afsluiten.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.