Lijfrente

Met een lijfrenteproduct kunt u aanvullend inkomen opbouwen voor uw pensioen. Het vermogen wat u op deze manier aanvullend opbouwt gebruikt u om vanaf de streefdatum van het product een periodieke uitkering aan te kopen. De traditionele manier voor het afsluiten van een lijfrenteproduct was het afsluiten van een lijfrenteverzekering. Sinds een aantal jaar is daar echter een alternatief voor: de lijfrentespaarrekening of bancaire lijfrente.

Verschil tussen lijfrenteverzekering en een bancaire lijfrente

Een belangrijk verschil tussen een lijfrenteverzekering en een bancaire lijfrente is de afwikkeling van het opgebouwde aanvullende pensioeninkomen wanneer u onverhoopt overlijdt voordat de vooraf bepaalde streefdatum is bereikt.

Bij een bancaire lijfrente valt bij eerder overlijden het tot dat moment opgebouwde pensioeninkomen vrij aan uw erfgenamen. De waarde die toekomt aan uw erfgenamen moet echter wel worden gebruikt voor de aankoop van een nabestaandenlijfrente.

Bij een lijfrenteverzekering gelden vaak andere afspraken bij eerder overlijden.

Vermogen opbouwen

Bij een bancaire lijfrente bouwt u pensioeninkomen op op een speciale spaarrekening. Deze rekening is geblokkeerd tot een vooraf bepaalde streefdatum. Dat betekent dat u er wel geld op kunt inleggen maar dat u dat geld niet op ieder gewenst moment weer kunt opnemen. U heeft de keuze om het pensioeninkomen wat u op deze manier opbouwt te sparen of te beleggen.

 

Beleggen

Bij beleggen wordt er een beleggingsrekening gekoppeld aan uw spaarrekening, en wordt uw inleg belegd. U loopt dan meer risico dan met sparen, maar maakt ook kans op een hoger rendement.

Sparen

Bij sparen profiteert u van de rente die u over uw inleg ontvangt. Op dit moment is de rente erg laag, waardoor sparen minder interessant kan zijn.

Vermogen uitkeren

Voordat u een bancaire lijfrente afsluit, bepaalt u uw gewenste streefdatum. Deze is meestal gelijk aan de datum vanaf waarop u een AOW-uitkering ontvangt, maar mag ook maximaal vijf jaar eerder of later zijn. Is de vooraf bepaalde streefdatum bereikt? Dan wordt uw spaarrekening gedeblokkeerd en krijgt u de mogelijkheid om uw opgebouwde pensioeninkomen te gebruiken om zelf een tijdelijke of levenslange uitkering aan te kopen.

Let op: Hieraan zijn wel regels verbonden. Kiest u er bijvoorbeeld voor om uw opgebouwde pensioeninkomen eerder of later dan de datum waarop u een AOW-uitkering ontvangt op te nemen? Dan veranderen de regels voor wat betreft de duur van uw uitkering. Probeer in alle gevallen uw uitkering aan te sluiten op uw wensen en doelstellingen. En laat u goed informeren voordat u hierin een keuze maakt. Want het terugdraaien van een keuze is niet mogelijk.

Periodieke uitkering

De uitkering die u ontvangt is altijd periodiek, bijvoorbeeld per maand, kwartaal of jaar. U kunt dus niet in één keer over het opgebouwde pensioeninkomen beschikken. Ook daarom is een bancaire lijfrente een interessante manier om uw pensioen aan te vullen: u bent ermee verzekerd van een regelmatig inkomen wanneer u met pensioen gaat (of bent gegaan).

Belastingvoordeel

Aanvullend pensioeninkomen opbouwen voor later door middel van een bancaire lijfrente wordt door de overheid gestimuleerd met behulp van een aantal belastingvoordelen. Zo is uw inleg tot een bepaald bedrag aftrekbaar in Box 1. En u betaalt ook geen vermogensbelasting in Box 3 over het bedrag dat op uw bankspaarrekening staat.

Waardeoverdracht

Heeft u momenteel een lopend lijfrenteproduct en wilt u deze onderbrengen bij Evi Pensioen? Dan is dit mogelijk met behulp van een waardeoverdracht. Laat u hier vooraf wel goed over informeren: het kan bijvoorbeeld zijn dat uw huidige lijfrenteverzekering nog voldoet aan oudere belastingvoorwaarden. In sommige gevallen zijn deze voorwaarden gunstiger dan de huidige voorwaarden. En bij een waardeoverdracht kunt u deze gunstige voorwaarden dan kwijtraken.

Lees meer over waardeoverdracht

Evi Pensioen

Evi Pensioen is fiscaal gezien een lijfrentespaarrekening (bancaire lijfrente). Dat betekent dus dat u vooraf een streefdatum bepaalt en pensioeninkomen inlegt en opbouwt op een geblokkeerde spaarrekening, met daaraan gekoppeld een beleggingsrekening. Uw inleg wordt door de specialisten van Evi belegd. En het risico daarbij wordt afgebouwd naarmate de door u bepaalde streefdatum dichterbij komt.

Contact met onze pensioenspecialist?

Maak een afspraak

Evi Pensioenbeleggen

Met Evi Pensioenbeleggen belegt u tot een vaste streefdatum. U belegt  met belastingvoordeel. Dit voordeel hangt af van uw jaarruimte over het deel van uw salaris tot € 114.866.


Meest gekozen

Evi Pensioenbeleggen

Met Evi Pensioenbeleggen bouwt u door middel van beleggen fiscaal vriendelijk vermogen op voor aanvullend inkomen na uw pensioen.

  • Individueel pensioen opbouwen (3e pijler) met fiscaal voordeel
  • Uw inleg is aftrekbaar van de belasting
  • U betaalt geen vermogensrendementsheffing over uw opgebouwde vermogen
Ton Scheel

“Heeft u ergens hulp bij nodig, dan kunt u mij direct bellen.”
Ton Scheel – Pensioen specialist

020 - 354 4545

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. U heeft direct contact met een van onze medewerkers. Evi helpt u graag.

Afspraak maken?

Heeft u een vraag over een specifiek onderwerp? Maak een afspraak en Evi neemt contact met u op!

Evi Pensioen rekening openen?

Vul de vragenlijst in, ontvang een persoonlijk voorstel en open uw Evi Pensioen rekening

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

44.192.15.251