Aanvullend pensioen

Aanvullend pensioen en vrij vermogen zijn twee van de vier pijlers onder uw inkomen na pensionering. In tegenstelling tot de eerste en tweede pijler (AOW en werkgeverpensioen) ligt het initiatief voor het opbouwen van deze pijlers helemaal bij uzelf. Maar waarom zou u aanvullend vermogen in de vorm van aanvullend pensioen of vrij vermogen opbouwen? Hoe zou u dit kunnen doen? En wanneer kunt u er het beste mee beginnen? Evi vertelt u er meer over.

Waarom een aanvullend vermogen opbouwen?

Wanneer u met pensioen gaat, heeft u meer vrije tijd en wilt u misschien wel wat meer gaan genieten. Bijvoorbeeld wat vaker leuke dingen doen of wat vaker of langer op vakantie. Maar wanneer u met pensioen gaat, ontvangt u waarschijnlijk ook een lager inkomen dan u nu gewend bent. En dan kan het moeilijk zijn om al die mooie plannen te realiseren.

De meeste mensen die aanvullend pensioen of vrij vermogen opbouwen doen dit zodat zij later over voldoende inkomen en/of financiële middelen beschikken om te (blijven) leven zoals zij dat willen, en om hun plannen en doelen voor later te realiseren.

Maar er kunnen ook andere redenen zijn waarom het verstandig is, bijvoorbeeld:

 • Omdat u te weinig pensioen opbouwt via uw werkgever.
 • Omdat u een aantal jaren niet of nauwelijks heeft gewerkt, en in die periode dus geen pensioen op heeft gebouwd via een werkgever.
 • Omdat u gekort wordt op uw AOW-uitkering (bijvoorbeeld omdat u enige tijd in het buitenland heeft gewoond).
 • Omdat u geen pensioen opbouwt via uw werkgever (bijvoorbeeld omdat u zzp’er of directeur-grootaandeelhouder (DGA’er) bent).

Vrij vermogen opbouwen

Er zijn verschillende manieren om vrij vermogen of aanvullend pensioen op te bouwen. Om vrij vermogen op te bouwen kunt u bijvoorbeeld gaan sparen. Sparen geeft zekerheid, maar de spaarrente is momenteel erg laag dus de opbrengst van sparen is beperkt. U kunt ook gaan beleggen. Beleggen brengt meer risico met zich mee, maar ook de kans op een hoger rendement.

Lees meer over sparen of beleggen
Belastingteruggave Optimaal Benutten

Contact met onze pensioenspecialist?

Maak een afspraak

Aanvullend pensioen opbouwen

Om aanvullend pensioen op te bouwen kunt u ervoor kiezen om een lijfrenteproduct af te sluiten. Bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering (bij een verzekeraar) of een lijfrentespaarrekening (bij een bank).

Met lijfrenteproducten bouwt u aanvullend pensioen op tot een vooraf bepaalde streefdatum. Deze streefdatum is meestal de datum vanaf waarop u uw AOW-uitkering ontvangt (of vlak daarna). Het aanvullend pensioen wat u tot die tijd opbouwt, wordt bij lijfrenteproducten gebruikt om een uitkering aan te kopen. Via deze uitkering wordt uw opgebouwde aanvullende pensioen periodiek uitgekeerd.

Eén van de voordelen van op deze manier aanvullend pensioen opbouwen is dat u erbij kunt profiteren van bepaalde belastingvoordelen.

Verwachte uitgaven verlagen

Vrij vermogen of aanvullend pensioen opbouwen zijn manieren om uw inkomsten na pensionering te vergroten. Maar u kunt er ook voor kiezen om uw uitgaven na pensionering te verlagen, en op die manier meer vermogen over te houden voor uw plannen en doelen.

Mogelijke manieren om uw verwachte uitgaven te verlagen zijn:

 • Uw hypotheek eerder aflossen (zodat u later lagere lasten heeft).
 • Verhuizen naar een goedkopere woning of huurhuis (zodat er vermogen vrijkomt uit uw huidige woning).
 • Investeren in energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen (zodat u later minder betaalt voor energie).

Wanneer aanvullend vermogen opbouwen?

Welke manier van aanvullend vermogen opbouwen u ook kiest: in alle gevallen geldt dat hoe eerder u ermee begint, hoe beter het is. En dat geldt zeker in het geval van beleggen. Want bij beleggen geldt dat hoe langer u uw geld belegt, hoe meer tijd u heeft om eventuele koersbewegingen op te vangen en hoe groter de kans wordt op een goed rendement.

Wacht dus niet tot later maar begin nu alvast met nadenken over – of zelfs beginnen met – het opbouwen van uw derde en vierde pijler.

Begin op tijd

De infographic laat zien dat het loont om op tijd te beginnen met beleggen voor uw pensioen. Hoe eerder u begint, hoe meer tijd u heeft om uw vermogen te laten renderen en eventuele schommelingen in de markt op te vangen. Begint u op uw 37e met beleggen voor uw pensioen met een doelvermogen van €100.000? Dan moet u ongeveer €120 per maand inleggen als u op uw 67e met pensioen gaat. Begint u pas op uw 57e met beleggen? Dan moet u ongeveer €635 inleggen om hetzelfde doelvermogen te behalen. De berekeningen in de infographic dienen als voorbeeld en zijn gemaakt op basis van een gemiddeld rendement van 5%.

Infographic Evi Pensioen

Op uw gemak nalezen hoe Evi Pensioenbeleggen werkt?

Mail me het introductiepakket

Evi Pensioenbeleggen

Met Evi Pensioenbeleggen belegt u tot een vaste streefdatum. U belegt  met belastingvoordeel. Dit voordeel hangt af van uw jaarruimte over het deel van uw salaris tot € 114.866.


Meest gekozen

Evi Pensioenbeleggen

Met Evi Pensioenbeleggen bouwt u door middel van beleggen fiscaal vriendelijk vermogen op voor aanvullend inkomen na uw pensioen.

 • Fiscaal vriendelijk beleggen voor een goed pensioen
 • Uw inleg is aftrekbaar van uw bruto inkomen
 • U betaalt geen rendementsheffing over uw opgebouwde vermogen
Ton Scheel

“Heeft u ergens hulp bij nodig, dan kunt u mij direct bellen.”
Ton Scheel – Pensioen specialist

020 - 354 4545

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. U heeft direct contact met een van onze medewerkers. Evi helpt u graag.

Afspraak maken?

Heeft u een vraag over een specifiek onderwerp? Maak een afspraak en Evi neemt contact met u op!

Evi Pensioen rekening openen?

Vul de vragenlijst in, ontvang een persoonlijk voorstel en open uw Evi Pensioen rekening

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
 • Totale inleg
 • Doelbedrag
 • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

44.200.82.149