Duurzaamheidsinformatie

In deze webrubriek Duurzaamheidsinformatie vindt u alle verplichte informatie uit hoofde van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR). Dit zijn drie verplichte standaard documenten: de verplichte product informatie op de website, informatie over hoe Evi Beheer ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken promoot en de duurzaamheidsrapportage op product niveau.

1. Duurzaamheidsinformatie Evi Beheer

In dit onderstaand document treft u de volgende informatie aan:

 • Samenvatting
 • Geen duurzame beleggingsdoelstelling
 • Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product
 • Beleggingsstrategie
 • Aandeel beleggingen
 • Monitoring ecologische of sociale kenmerken
 • Methodologieën
 • Databronnen en -verwerking
 • Methodologische en databeperkingen
 • Due diligence
 • Engagementbeleid

Duurzaamheidsinformatie Evi Beheer (PDF)

 

2. Informatie over hoe Evi Beheer ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken promoot

Het percentage duurzame beleggingen in bovenstaande documenten wijkt af van het getoonde percentage in het prospectus van de Evi Fondsen. Het prospectus van de Evi Fondsen wordt binnenkort aangepast zodat de percentages overeenkomen.

 

3. Duurzaamheidsrapportage

In onderstaande documenten treft u de model duurzaamheidsrapportage voor de Evi Beheer beleggingsprofielen aan. Bij deze rapportages is gebruik gemaakt van een gemiddelde portefeuilleomvang van € 50.000.

100.28.132.102