Duurzaamheidsprofiel

Samen met onze fondsbeheerder, Van Lanschot Kempen, richten wij ons op het behoud en de opbouw van vermogen op een duurzame manier. Bij duurzaam beleggen speelt naast het financieel rendement ook de invloed van beleggingen op ‘ESG’ een belangrijke rol. ESG staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Government (goed bestuur). Door wet- en regelgeving op Europees niveau, zijn financiёle instellingen verplicht om beleggers te vragen naar hun duurzaamheidsvoorkeuren. In de toekomst zullen we u ook rapporteren over onze prestaties op het gebied van duurzaamheid.

Veelgestelde vragen

Wat is het duurzaamheidsprofiel?

Naast uw beleggingsprofiel willen we ook uw duurzaamheidsprofiel vaststellen. Evi van Lanschot heeft hiervoor een vragenlijst opgesteld. Aan de hand van uw antwoorden wordt u ingedeeld in een van de duurzaamheidsprofielen: ‘Neutraal’ of ‘Sterk betrokken’. Het duurzaamheidsprofiel heeft geen invloed op uw beleggingsprofiel of beleggingen.

Waar kan ik mijn duurzaamheidsvoorkeuren invullen?

De vragenlijst over uw duurzaamheidsvoorkeuren vindt u in de Evi app. Heeft u geen Evi app dan ontvangt u een e-mail met verzoek om uw duurzaamheidsvoorkeuren door te geven. Uw duurzaamheidsvoorkeuren zullen ieder jaar opnieuw aan u gevraagd worden. Uw duurzaamheidsprofiel wordt vervolgens opgeslagen in uw persoonlijk archief. U ontvangt hierover geen bevestigingsmail.

Hebben de duurzaamheidsvoorkeuren invloed op mijn beleggingen?

Nee, het duurzaamheidsprofiel heeft geen invloed op uw beleggingsprofiel of beleggingen.

Wat is duurzaamheidsprofiel ‘Neutraal’?

Met duurzaamheidsprofiel ‘Neutraal’ mag Evi zowel duurzame beleggingen als niet-duurzame beleggingen opnemen. Uw keuze heeft geen invloed op uw beleggingsprofiel of de inhoud van uw beleggingen.

Wanneer krijg ik duurzaamheidsprofiel ‘Neutraal’?

Geeft u in de vragenlijst aan geen duurzaamheidsvoorkeuren te hebben, dan kennen wij u duurzaamheidsprofiel ‘Neutraal’ toe. Ook als u de vragenlijst niet tijdig invult, kennen wij u dit duurzaamheidsprofiel toe.

Wat is duurzaamheidsprofiel ‘Sterk Betrokken’?

Met duurzaamheidsprofiel ‘Sterk betrokken’ belegt u bij Evi in een artikel 8 SFDR beleggingsfonds. Dit is een categorie beleggingsfonds waarbij ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken worden gepromoot, en waarbij de ondernemingen waarin wordt belegd moeten voldoen aan criteria ten aanzien van goed bestuur. Uw keuze heeft geen invloed op uw beleggingsprofiel of de inhoud van uw beleggingen.

Wanneer krijg ik duurzaamheidsprofiel ‘Sterk betrokken’?

Heeft u in de vragenlijst aangegeven duurzaamheidsvoorkeuren mee te willen nemen in de keuze voor uw beleggingen? Dan kennen wij u duurzaamheidsprofiel ‘Sterk betrokken’ toe. Hierbij houden wij rekening met de door u aangegeven duurzaamheidsvoorkeuren.

Moet ik mijn duurzaamheidsvoorkeuren voor elke afzonderlijke rekening bij Evi doorgeven?

Ja, wij zijn wettelijk verplicht uw duurzaamheidsvoorkeuren voor elke afzonderlijke Evi Beheer of Evi4Kids rekening te inventariseren. U ontvangt per rekening een e-mail als de vragen om uw duurzaamheidsprofiel te kunnen bepalen voor u klaar staan.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

44.200.82.149