Duurzaamheidsprofiel

Samen met onze fondsbeheerder, Van Lanschot Kempen, richten wij ons op het behoud en de opbouw van vermogen op een duurzame manier. Bij duurzaam beleggen speelt naast het financieel rendement ook de invloed van beleggingen op ‘ESG’ een belangrijke rol. ESG staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Government (goed bestuur). Door wet- en regelgeving op Europees niveau, zijn financiёle instellingen verplicht om beleggers te vragen naar hun duurzaamheidsvoorkeuren. In de toekomst zullen we u ook rapporteren over onze prestaties op het gebied van duurzaamheid.

Veelgestelde vragen

Wat is het duurzaamheidsprofiel?

Naast uw beleggingsprofiel willen we ook uw duurzaamheidsprofiel vaststellen. Evi van Lanschot heeft hiervoor een vragenlijst opgesteld. Aan de hand van uw antwoorden wordt u ingedeeld in een van de duurzaamheidsprofielen: ‘Neutraal’ of ‘Sterk betrokken’. Het duurzaamheidsprofiel heeft geen invloed op uw beleggingsprofiel of beleggingen.

Waar kan ik mijn duurzaamheidsvoorkeuren invullen?

De vragenlijst over uw duurzaamheidsvoorkeuren vindt u in de Evi app. Heeft u geen Evi app dan ontvangt u een e-mail met verzoek om uw duurzaamheidsvoorkeuren door te geven. Uw duurzaamheidsvoorkeuren zullen ieder jaar opnieuw aan u gevraagd worden. Uw duurzaamheidsprofiel wordt vervolgens opgeslagen in uw persoonlijk archief. U ontvangt hierover geen bevestigingsmail.

Hebben de duurzaamheidsvoorkeuren invloed op mijn beleggingen?

Nee, het duurzaamheidsprofiel heeft geen invloed op uw beleggingsprofiel of beleggingen.

Wat is duurzaamheidsprofiel ‘Neutraal’?

Met duurzaamheidsprofiel ‘Neutraal’ mag Evi zowel duurzame beleggingen als niet-duurzame beleggingen opnemen. Uw keuze heeft geen invloed op uw beleggingsprofiel of de inhoud van uw beleggingen.

Wanneer krijg ik duurzaamheidsprofiel ‘Neutraal’?

Geeft u in de vragenlijst aan geen duurzaamheidsvoorkeuren te hebben, dan kennen wij u duurzaamheidsprofiel ‘Neutraal’ toe. Ook als u de vragenlijst niet tijdig invult, kennen wij u dit duurzaamheidsprofiel toe.

Wat is duurzaamheidsprofiel ‘Sterk Betrokken’?

Met duurzaamheidsprofiel ‘Sterk betrokken’ belegt u bij Evi in een artikel 8 SFDR beleggingsfonds. Dit is een categorie beleggingsfonds waarbij ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken worden gepromoot, en waarbij de ondernemingen waarin wordt belegd moeten voldoen aan criteria ten aanzien van goed bestuur. Uw keuze heeft geen invloed op uw beleggingsprofiel of de inhoud van uw beleggingen.

Wanneer krijg ik duurzaamheidsprofiel ‘Sterk betrokken’?

Heeft u in de vragenlijst aangegeven duurzaamheidsvoorkeuren mee te willen nemen in de keuze voor uw beleggingen? Dan kennen wij u duurzaamheidsprofiel ‘Sterk betrokken’ toe. Hierbij houden wij rekening met de door u aangegeven duurzaamheidsvoorkeuren.

Moet ik mijn duurzaamheidsvoorkeuren voor elke afzonderlijke rekening bij Evi doorgeven?

Ja, wij zijn wettelijk verplicht uw duurzaamheidsvoorkeuren voor elke afzonderlijke Evi Beheer of Evi4Kids rekening te inventariseren. U ontvangt per rekening een e-mail als de vragen om uw duurzaamheidsprofiel te kunnen bepalen voor u klaar staan.

3.238.121.7