Schenken met Evi

 • Schenken is leuker dan nalaten
 • Belastingvrij schenken
 • Investeer in uw kind of kleinkind

Belastingvrij schenken in 2022

In Nederland schenken ouders jaarlijks ongeveer 3 miljard aan vermogen aan hun kinderen en kleinkinderen. En dat is niet voor niets. Er zitten belangrijke voordelen aan het schenken tijdens leven. Wat komt er bij kijken? Evi van Lanschot helpt u graag met een goed schenkingsplan. Zodat u slim schenkt, met optimaal belastingvoordeel, of zelfs belastingvrij schenken.

Alles wat u moet weten over schenken

Schenkingstool

Met de Schenkingstool van Evi krijgt u direct inzicht in de mogelijkheden om te schenken. U kunt elk jaar tot een bepaald bedrag belastingvrij aan uw aan uw kinderen of kleinkinderen schenken. Met deze tool ziet u in vijf eenvoudige stappen welke schenkingsvrijstellingen er zijn en waar u rekening mee moet houden. Let op: Alle bedragen en percentages gelden voor 2022.

{{ currentQuestion.question }}

{{currentQuestion.subOptionsTitle}}

{{currentAnswerSubDescription}}

{{ currentQuestion.subOptionsTitle }}

{{ currentQuestion.question }}

Evi

{{currentBalloonText}}

Evi

{{ currentQuestion.question }}

{{currentQuestion.ResultText.NettoValueText}} {{resultData.nettoBedrag}}
{{currentQuestion.ResultText.SchenkenBelastingText}} {{resultData.schenkenBelasting}}
{{currentQuestion.ResultText.TotaleLastenText}} {{resultData.totaleLasten}}
{{currentQuestion.ResultText.ToonBerekeningText}}
{{currentQuestion.ResultText.BrutoVerkrijgingText}} {{resultData.brutoVerkrijging}}
{{currentQuestion.ResultText.GrondSlagText}} {{resultData.grondSlag}}
{{currentQuestion.ResultText.BelastingText}} {{resultData.belasting}}
{{currentQuestion.ResultText.TotaalText}} {{resultData.totaal}}

{{currentQuestion.ResultText.ResultSubDescription}}

{{text.EmailMeTitle}}

{{checkFormValues}} {{checkContactForm}}

 

 

 

 

 

 

Contact Formulier is verzonden

 

Bedankt!

 

 

Vermogensgroeitool

Wilt u met uw schenking een vermogen opbouwen voor uw kind of kleinkind? Dan kan beleggen een goede optie zijn. Benieuwd wat het u kan opleveren als u gaat beleggen bij Evi? Bereken het met onze vermogensgroeitool.

Naar de vermogenstool
{{watchQuestions}}

Drie belangrijke zaken voordat u gaat schenken

Wilt u uw kinderen of kleinkinderen een financieel steuntje in de rug geven? Dat kan door te schenken. Jaarlijks kunt u tot een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Schenkingen hebben invloed op uw vermogen, maar ook op het vermogen van uw kinderen of kleinkinderen. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden. Een goed schenkingsplan helpt.

 1. Bepaal de invloed op uw financiële situatie

 2. Kies welke vorm van schenken bij u past

 3. Bekijk welk belastingvoordeel bij u past

Wat kan schenken opleveren?

Door jaarlijks te schenken laat u uw kind of kleinkind een mooi vermogen opbouwen. U kunt dat doen met behulp van een van de beleggingsoplossingen van Evi van Lanschot. Wilt u weten wat dat kan opleveren? Maak nu een berekening.

Vormen van schenken

U kunt gebruikmaken van verschillende vormen van schenken, bijvoorbeeld belastingvrij schenken. Dit is afhankelijk van of u het vermogen direct beschikbaar heeft. En ook hoeveel vrijheid u aan uw kind geeft om zelf te bepalen hoe het vermogen besteed wordt.

Contant schenken

Direct schenken in geld of beleggingen

Heeft u voldoende vermogen opgebouwd voor uw eigen toekomst? Dan kunt u direct schenken met het extra geld dat u heeft. Tot een bepaald bedrag kunt u daarbij gebruik maken van een belastingvrijstelling. Daarboven betaalt u schenkingsbelasting.

Schenken op papier

Als u zeggenschap wilt behouden

Hierbij schenkt u een geldbedrag en leent dat bedrag direct weer terug van uw kind. Deze lening lost u pas af als uzelf of uw partner overlijdt. Hierdoor houdt u de beschikking over het vermogen. Wel dient u jaarlijks 6% rente over te maken aan uw kind.

Schenken onder bewind

Controle houden over de uitgaven

In een schenkingsakte kunt u opnemen dat het vermogen onder bewind komt te staan. Bij een schenking onder bewind beheert iemand anders het geld voor uw kind(eren). In de schenkingsacte bepaalt u ook tot welke leeftijd het bewind van toepassing is.

Tarieven en vrijstellingen

Hoe geweldig is het niet als u uw kind een stapje verder kunt brengen. Bijvoorbeeld door te helpen bij de aanschaf van zijn/haar huis of bij het betalen van een dure studie, zonder dat uw kind daarover belasting hoeft af te dragen. Maar wat zijn de spelregels?

Welke vrijstellingen voor schenken gelden in 2022?

Als ouder mag u jaarlijks een schenking doen zonder daar belasting over te hoeven betalen. Dit wordt de schenkingsvrijstelling genoemd. De hoogte wordt jaarlijks aangepast door de Belastingdienst. Ook zijn er eenmalige vrijstellingen die verschillen afhankelijk voor welk doel ze worden gebruikt. In de tabel leest u wat de hoogte is van deze vrijstelling voor kinderen in 2022.

Kinderen tot 18, of 40 jaar en ouder

 • € 5.677Jaarlijkse vrijstelling

Kinderen vanaf 18 t/m 39 jaar

 • € 5.6771. Jaarlijkse vrijstelling
 • € 27.2312. Eenmalig verhoogde reguliere vrijstelling
 • € 56.7243. Eenmalig verhoogde vrijstelling studie
 • € 106.6714. Verhoogde vrijstelling eigen woning

Wat zijn de tarieven voor schenkbelasting in 2022?

Is het schenkingsbedrag hoger dan de vrijstelling? In de tabel hieronder ziet u wat de ontvanger betaalt.

Schenk- en erfbelasting 2022

Waarde erfenis na vrijstelling
Waarde erfenis na vrijstelling Partner/kind Kleinkind Overig
€ 0 t/m € 130.424 10% 18% 30%
> € 130.424 20% 36% 40%

Fiscaal slim schenken

Overweegt u om te schenken aan uw kinderen? In deze schenkingswijzer helpen we u om in vijf stappen een goed schenkingsplan te maken. Zodat u en uw familie zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van de fiscale mogelijkheden.

 • Waarom wilt u schenken?

 • Wat is de invloed op uw financiële situatie?

 • Wilt u de zeggenschap behouden over het geschonken vermogen?

 • Op welke manier gaat u schenken?

 • Wat zijn de fiscale spelregels bij het schenken?

Download de schenkingswijzer

Wilt u een jaarlijkse schenking niet in één keer schenken aan uw (klein)kinderen? Dan kunt u het schenkingsbedrag ook verdelen over 12 maandelijkse bedragen en deze storten op de beleggingsrekening.

Evi tip

Blogs over geld schenken

Veel gestelde vragen over schenken

Hoeveel mag ik schenken in 2022?
De hoogte van dit bedrag hangt af van de relatie tussen de schenker en de ontvanger. U mag € 2.274 belastingvrij schenken aan een ander, bijvoorbeeld uw kleinkind, een vriend of een ondernemer. Ouders mogen € 5.677 belastingvrij schenken aan hun kind. Daarnaast zijn er mogelijkheden om eenmalig een belastingvrije schenking te doen voor woning, studie of algemene toepassing.
Hoeveel mag ik mijn kind belastingvrij schenken in 2022?

In 2022 is dat € 5.677. Dit bedrag is in 2022 de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kind. Onder 'kind' verstaat de belasting ook een pleegkind en een stiefkind.

Hoeveel geld mag u belastingvrij schenken aan uw kleinkind in 2022?

In 2022 is de vrijstelling voor schenkingen van grootouders aan kleinkinderen € 2.274. U mag hier elk jaar opnieuw gebruik van maken.

Wat is schenken onder bewind?

Bij een schenking onder bewind beheren niet uw (klein)kinderen, maar anderen (meestal de ouders) het geld.

Kunt u onroerend goed schenken?

Als u onroerende goederen (zoals een huis, een appartement of bouwgrond) wilt schenken, dan moet u een notaris inschakelen. De notaris stelt een akte op. Die akte wordt geregistreerd. De ontvanger van de schenking (de begiftigde) betaalt schenkbelasting. U kunt eenmalig belastingvrij een bedrag schenken aan uw kind als bijdrage voor de eigen woning.

Wanneer moet je aangifte doen van schenkingsbelasting?
U kunt direct, nadat de schenking is ontvangen, aangifte doen. Maar in principe moet de ontvanger van de schenking uiterlijk vóór 1 maart van het jaar volgend op de schenking aangifte doen.
Wie moet aangifte doen van schenkingsbelasting, kind of ouder?
Meerderjarige kinderen doen zelf aangifte. Bij schenkingen aan minderjarige kinderen doet een van de ouders, als vertegenwoordiger van het kind, aangifte. Als er door de ouders vrij van recht is geschonken, doen de ouders zelf aangifte. In dat geval nemen zij het schenkingsrecht voor hun rekening. Dat is dan natuurlijk ook weer een schenking.

Download de schenkingswijzer

Met de schenkingswijzer krijgt u antwoord op al uw vragen over schenken. Over de vrijstellingen, met welke tarieven u rekening moet houden en welke schenkingsvormen er zijn. Wilt u slim schenken? Onze wijzer helpt u verder.

Download de schenkingswijzer

 

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.