Rendement Evi Beheer

De spaarrente is historisch laag, lager dan de inflatie. Spaargeld wordt nu dus minder waard.
Dat maakt beleggen extra interessant, ondanks het hogere risico. Op langere termijn is er kans op een hoger rendement dan bij sparen. Evi laat u dan ook graag concrete resultaten zien.

Sluit direct af

Evi hanteert 5 profielen met elk een eigen modelportefeuille. Hieronder staan de behaalde nettoresultaten, dus na aftrek van kosten.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Netto historisch rendement

Vanaf het moment dat Evi is gestart met beleggen houdt ze haar rendementen goed bij. Zo kunt u vanaf oktober 2002 zien hoe de verschillende modelportefeuilles het hebben gedaan. Alle rendementen die u ziet zijn netto, dus na aftrek van kosten. Wanneer u klikt op het plaatje krijgt u deze netto rendementen in een grafiek te zien.

Sluit direct af

Over deze grafiek en tabel

De performancecijfers van de modelportefeuilles kunnen verschillen van de performancecijfers van individuele portefeuilles. Dit kan komen door het aantal dagen dat het vermogen was belegd, rekeninghoudend met eventueel gedane stortingen en/of onttrekkingen binnen individuele portefeuilles. In de performancecijfers is rekening gehouden met de in rekening gebrachte beheervergoeding en de verschuldigde btw. De ontvangen distributievergoedingen zijn in mindering gebracht op de beheervergoeding.

Voor de berekening van de gehanteerde distributievergoedingen wordt uitgegaan van een jaarlijks gemiddelde die gebaseerd is op ontvangen distributievergoedingen over de periode 1 april 2012 t/m 31 maart 2013 per modelportefeuille. Voor de modelportefeuille Offensief bedraagt de gemiddelde uitkering 0,41%, voor de modelportefeuille Groeigericht 0,34%, voor de modelportefeuille Neutraal 0,29%, voor de modelportefeuille Defensief 0,25% en voor de modelportefeuille Inkomensgericht 0,20%. Vanaf 2014 bestaat er een verbod op het ontvangen van distributievergoedingen. Daarom wordt er binnen Evi nu vaker in fondsen belegd die geen vergoedingen uitkeren. Deze fondsen kennen lagere kosten, wat ten gunste komt van het fondsrendement.

Toon meer informatie

Bereken welk resultaat u kunt behalen

Start nu!

Video

Sparen of beleggen? Zo zit het.

Luc Aben, hoofdeconoom van Evi van Lanschot geeft u relevante tips in zijn gesprek met 'Wist je dat' presentator Koert-Jan de Bruin.

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u begint met beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken van elk product. Meer informatie over de kenmerken en risico’s van beleggen vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

Wilt u sparen of beleggen met Evi?

Direct klant worden

Evi maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over Evi cookies. Sluiten