Scherpe kosten bij Evi4Kids

Voor Evi4Kids betaalt u Evi een vaste beheervergoeding. Ook rekenen de beleggingsfondsen waarin u belegt kosten. Die kunnen variëren, we geven daarom de gemiddeld totaal te verwachten kosten weer. We zijn er trots op dat Finner Evi waardeert met maar liefst 5 sterren, op onder andere transparantie, hoogte van de tarieven en begrijpelijkheid van de kostenstructuur. Lees hier meer over beleggen voor uw (klein) kind.

Open nu een Evi4Kids rekening
Risicoprofiel Direct: Beheervergoeding Indirect: Fondskosten Gem. totale kosten
Zeer defensief 0,30% 0,63%
0,93%
Defensief 0,30% 0,75%
1,05%
Neutraal 0,30% 0,81%
1,11%
Offensief 0,30% 0,85%
1,15%
Zeer Offensief 0,30% 0,92%
1,22%

In bovenstaande tabel zijn de actuele tarieven weergegeven. Deze gelden sinds 1 juni 2022. De genoemde fondskosten zijn de gemiddelde fondskosten. Deze zijn exclusief transactiekosten van deze fondsen (circa 0,07% tot 0,10% per jaar). Hieronder vindt u een uitgebreide toelichting op deze soorten kosten.

Kosten nader toegelicht

Directe kosten

Voor Evi Beheer betaalt u Evi een beheervergoeding. Voor de berekening van deze kosten bepalen we dagelijks de totale waarde van alle beleggingen op uw beleggingsrekening. Per dag berekenen we vervolgens de verschuldigde beheervergoeding. Aan het eind van ieder kwartaal tellen we de verschuldigde beheervergoeding van dit kwartaal bij elkaar op, en verkopen wij beleggingen ter waarde van dit bedrag van uw beleggingsrekening. In ruil daarvoor neemt Evi het volledige beheer op zich. Over het saldo op uw Evi-spaarrekening betaalt u geen beheervergoeding.

Indirecte kosten

Zowel het Evi Fonds als de onderliggende beleggingsfondsen brengen kosten in rekening. Dit noemen we indirecte kosten. Als er door de beheerders van de Evi Fondsen transacties gedaan worden, leidt dit tot transactiekosten voor het betreffende Evi Fonds. Deze transactiekosten gaan ten laste van het fondsvermogen. De transactiekosten worden per saldo ingeschat op nihil en zullen jaarlijks achteraf gerapporteerd worden. Daarnaast is er in de onderliggende beleggingsfondsen ook sprake van transactiekosten en kosten voor bijvoorbeeld het fondsbeheer. De hoogte van deze beheervergoeding verschilt per fonds en kan sterk variëren. De beheervergoeding is meestal een percentage van het fondsvermogen en wordt, net als de transactiekosten van het fondsvermogen afgetrokken. Evi houdt bij de selectie van haar beleggingen uiteraard rekening met de kosten. Als u een Evi Fonds aankoopt of verkoopt, is de transactieprijs gelijk aan de intrinsieke waarde van het betreffende Fonds en een op- of afslag (de swingfactor). Een opslag wordt gerekend als er naar het Fonds meer vraag is (meer kopers zijn) dan aanbod (verkopers). Een afslag wordt gerekend bij meer aanbod dan vraag naar het Fonds. De op- of afslag komt ten gunste van het Fonds en is ter bescherming van de overige aandeelhouders van het Fonds. De op- of afslag is een vergoeding voor de transactiekosten, die het Fonds moet maken als gevolg van de vraag resp. het aanbod in het Fonds. De op- of afslag (swingfactor) is momenteel 0,10% van de intrinsieke waarde. De actuele gehanteerde percentages zijn beschikbaar via www.kempen.com/nl/asset-management

Verschil in kosten per risicoprofiel

Over het algemeen zijn de kosten van (actieve) aandelenfondsen hoger dan die van obligatiebeleggingsfondsen. Daarom lopen de kosten op naarmate er in een risicoprofiel een groter belang in aandelen is.

Meer over de kosten

Welke kosten er precies in rekening worden gebracht staat in de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) en/of in de Essentiële informatiedocument (Eid) van het Evi Fonds en de onderliggende beleggingsfondsen. Deze kunt u vinden in Mijn Evi en/of de Evi App. Meer informatie over de verschillende soorten kosten is te vinden in de Afspraken voor Evi Beheer.

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. Maak een afspraak met een van onze beleggingscoaches.

Second opinion?

Een frisse blik op uw beleggingen? Ontvang vrijblijvend een second opinion op uw vermogen.

Overstappen naar Evi?

Wilt u uw beleggingen overboeken naar Evi? Dan is dat zo geregeld met de Evi Overstapservice.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.