Kunnen wij je helpen?

Ja graag Nu niet

Hoe kunnen wij u helpen?

De chat is offline
  • Whatsapp 06 - 19 25 23 39
  • Bel ons 0800 - 290 29 00
  • Maandag t/m vrijdag 08:30 - 21:00 uur

Lage kosten bij Evi Beheer

Voor Evi Beheer betaalt u Evi een vaste beheervergoeding. Ook rekenen de beleggingsfondsen waarin u belegt indirecte kosten. Die kunnen variëren, we geven daarom de gemiddeld totaal te verwachten kosten weer.

Kosten Evi Beheer

Beleggingsprofiel Direct:
vergoeding Evi
(incl. btw)
  Indirect:
gem. kosten fondsen
  Gem. totale kosten
(incl. btw)
Zeer Defensief 0,42% + 0,44% = 0,86%
Defensief 0,42% + 0,61% = 1,03%
Neutraal 0,42% + 0,70% = 1,12%
Offensief 0,42% + 0,77% = 1,19%
Zeer Offensief 0,42% + 0,85% = 1,27%

Per 1 maart 2019 gelden bovenstaande beheervergoedingen van Evi Beheer, uitgedrukt in een percentage van het vermogen.

Kosten nader toegelicht

Directe kosten

Voor Beheer betaalt u Evi een beheervergoeding. Deze vergoeding wordt berekend over het gemiddeld belegd vermogen en wordt ieder kwartaal achteraf in rekening gebracht. Het gemiddeld belegd vermogen berekenen we door de waarde van uw vermogen van de laatste vier maanden bij elkaar op te tellen en te delen door vier. In ruil daarvoor neemt Evi het volledige beheer op zich. Wij bepalen de gewenste vermogensverdeling en sturen die zo nodig bij.

Indirecte kosten

De beleggingsfondsen brengen ook kosten in rekening. Dit noemen we indirecte kosten. De kosten voor toe- en uittreden zijn meestal al in de aan- of verkoopkoers van het beleggingsfonds verwerkt. Beleggingsfondsen brengen ook kosten voor hun beheer in rekening. De hoogte van deze beheervergoeding verschilt per fonds en kan sterk variëren. De beheervergoeding is meestal een percentage van het fondsvermogen en wordt van het fondsvermogen afgetrokken.

Verschil in kosten per risicoprofiel

Over het algemeen zijn de kosten van (actieve) aandelenfondsen hoger dan obligatiebeleggingsfondsen. De indirecte kosten lopen dan ook per risicoprofiel op omdat in die laatste portefeuilles meer aandelenbeleggingen zijn opgenomen.

Meer over de kosten

Welke kosten er precies in rekening worden gebracht door de beleggingsfondsen staat in de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) en/of Essentiële informatiedocument (Eid) van de verschillende fondsen. Deze kunt u vinden in de ‘Uitgangspunten bij het beleggen’ van Evi en in Mijn Evi. Meer informatie over de verschillende soorten kosten is te vinden in de Afspraken voor Evi Beheer.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

Wat vinden onze klanten?
Klantvriendelijkheid tegen concurrerende kosten.
Wat vinden onze klanten?
Goede resultaten , duidelijk inzicht in alles, prima website /app.
Wat vinden onze klanten?
Omdat ik Evi prettig vind, als beheerklant heb ik er geen omkijken naar en de informatie voorziening is goed en volledig. Je voelt je betrokken bij het beleggen, alles is overzichtelijk.