Lage kosten Evi Beheer

Met Evi Beheer krijgt u online vermogensbeheer tegen een scherp tarief. Wij maken de totale jaarlijkse kosten voor u inzichtelijk zodat u weet waarvoor u betaalt.

Starten met beleggingsprofiel bepalen

Kosten Evi Beheer

Bij Evi van Lanschot zijn we graag transparant over de kosten. In de tabel ziet u de totale kosten van Evi beheer per profiel. Deze bestaan uit Kosten van de dienstverlening en Kosten van de beleggingen.

Zeer Defensief

Weinig risico
Kosten dienstverlening 0,30%
Kosten beleggingen 0,64%
Gemiddeld totaal te verwachten kosten 0,94%

Defensief

Minder risico
Kosten dienstverlening 0,30%
Kosten beleggingen 0,76%
Gemiddeld totaal te verwachten kosten 1,06%

Neutraal

Gemiddeld risico
Kosten dienstverlening 0,30%
Kosten beleggingen 0,83%
Gemiddeld totaal te verwachten kosten 1,13%

Offensief

Meer risico
Kosten dienstverlening 0,30%
Kosten beleggingen 0,87%
Gemiddeld totaal te verwachten kosten 1,17%

Zeer Offensief

Groot risico
Kosten dienstverlening 0,30%
Kosten beleggingen 0,93%
Gemiddeld totaal te verwachten kosten 1,23%
Beleggingsprofiel Kosten
dienstverlening
  Kosten
beleggingen
  Gemiddeld totaal
te verwachten kosten
 
Zeer Defensief 0,30% + 0,64% = 0,94%
Defensief 0,30% + 0,76% = 1,06%
Neutraal 0,30% + 0,83% = 1,13%
Offensief 0,30% + 0,87% = 1,17%
Zeer Offensief 0,30% + 0,93% = 1,23%

In bovenstaande tabel zijn de actuele tarieven per jaar weergegeven. Deze gelden sinds 1 april 2024. De genoemde Kosten van de beleggingen zijn de gemiddelde kosten. Hieronder vindt u een uitgebreide toelichting op deze soorten kosten.

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Geïnteresseerd? Wilt u graag meer weten over Evi Beheer?

Mail me het introductiepakket

Kosten nader toegelicht

Kosten dienstverlening

Voor Evi Beheer betaalt u Evi een beheervergoeding. Voor de berekening van deze kosten bepalen we dagelijks de totale waarde van alle beleggingen op uw beleggingsrekening. Per dag berekenen we vervolgens de verschuldigde beheervergoeding. Aan het eind van ieder kwartaal tellen we de verschuldigde beheervergoeding van dit kwartaal bij elkaar op, en verkopen wij beleggingen ter waarde van dit bedrag van uw beleggingsrekening. In ruil daarvoor neemt Evi het volledige beheer op zich. Over het saldo op uw Evi-spaarrekening betaalt u geen beheervergoeding.

Kosten beleggingen

De kosten van de beleggingen bij Evi zijn opgebouwd uit lopende kosten en transactiekosten. Zowel bij het Evi Fonds als de onderliggende beleggingen is sprake van lopende kosten. De lopende kosten bij beleggingen bestaan onder meer uit managementfee, administratiekosten, accountantskosten, vergunningen en bewaarvergoeding. De lopende kosten zijn meestal een percentage van het fondsvermogen en wordt van het fondsvermogen afgetrokken. Evi houdt bij de selectie van haar beleggingen uiteraard rekening met de kosten.

Transactiekosten bij het Evi Fonds ontstaan als er door de beheerders van de Evi Fondsen transacties gedaan worden. Deze transactiekosten gaan ten laste van het fondsvermogen. Op dezelfde manier ontstaan transactiekosten bij de onderliggende beleggingen van het Evi Fonds.  Deze kosten worden verwerkt in de koers van het betreffende beleggingsfonds.

Andere kosten:

Bij in- en uittreding in een Evi Profielfonds worden kosten gemaakt door het fonds. Deze kosten noemen wij de swing-factor en worden niet rechtstreeks bij u in rekening gebracht maar worden als op- of afslag verwerkt in de koers van het fonds.  Deze koers bestaat uit de intrinsieke waarde plus een ‘swing factor’ indien er sprake is van een instroom in het fonds. Bij een uitstroom uit het fonds bestaat de koers uit de intrinsieke waarde minus de swing factor. Of de swing factor positief of negatief is, kunnen wij vooraf niet tonen omdat de swingfactor besloten zit in de transactieprijs. Wij kunnen deze kosten daarom niet laten zien.  De manier waarop de swing factor door het Evi Profielfonds wordt toegepast wordt gepubliceerd op website van Kempen, www.kempen.com/nl/asset-management.

Verschil in kosten per beleggingsprofiel?
Over het algemeen zijn de kosten van (actieve) aandelenbeleggingsfondsen hoger dan die van obligatiebeleggingsfondsen. Daarom lopen de kosten op naarmate er in een beleggingsprofiel een groter belang in aandelen is.

Meer over de kosten
Welke kosten er precies in rekening worden gebracht staat in het Essentiële informatiedocument (Eid) van het Evi Fonds en de onderliggende beleggingsfondsen. Deze kunt u vinden in de Evi App en/of in Mijn Evi.  Meer informatie over de verschillende soorten kosten is te vinden in de Afspraken voor Evi Beheer.

7,5miljard

€7,5 miljard

aan vermogen in Nederland toevertrouwd.

Finner waardeert Evi van Lanschot met 5 sterren

Starten met Evi Beheer?

Starten met Evi Beheer regelt u in 3 eenvoudige stappen. Daarna gaat ons team van experts voor u aan de slag. U kunt elk moment contact opnemen met uw beleggingscoach.

  1. Bepaal uw beleggingsprofiel

    In 15 vragen inventariseren we uw beleggingsdoel en uitgangspunten

  2. Ontvang een beleggingsvoorstel

    Op basis van uw persoonlijke uitgangspunten

  3. Open een rekening

    Dit regelt u 100% online. Ons team van experts belegt en beheert uw vermogen.

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. Maak een afspraak met een van onze beleggingscoaches.

Second opinion?

Een frisse blik op uw beleggingen? Ontvang vrijblijvend een second opinion op uw vermogen.

Overstappen naar Evi?

Wilt u uw beleggingen overboeken naar Evi? Dan is dat zo geregeld met de Evi Overstapservice.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

Introductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Door op deze knop te klikken geef ik Evi van Lanschot toestemming om mijn persoonsgegevens op te slaan en via telefoon en/of e-mail contact met me op te nemen voor meer informatie over haar producten en diensten.

Verder is het belangrijk te weten dat:

1. als wij meer informatie van u nodig hebben, wij u altijd uitleggen waarom wij deze gegevens nodig hebben;
2. u uw toestemming op elk moment kunt intrekken;
3. u in ons Privacy Statement op onze website (www.evivanlanschot.nl/privacy) kunt lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u uit kunt oefenen.
3.238.121.7