Erfenissen: trends in nalaten

Erfenissen feiten en cijfers

Steeds meer mensen stellen een testament op om hun nalatenschap goed te regelen. Daarbij zien we dat erfenissen gemiddeld genomen groter zijn. Hoe komt dat en wat kunnen we de komende jaren verwachten? Evi zet de belangrijkste trends op een rij.

Meer rijkdom naar volgende generaties

De komende jaren neemt de omvang van erfenissen toe. Er verschuift meer geld naar volgende generaties. Die trend is in 2015 ingezet. Er werd toen maar liefst € 680 miljoen meer nagelaten dan in 2014. In 2018 lieten 152 duizend overledenen maar liefst 18,6 miljard euro aan vermogen na. Dat is 1,2 miljard meer dan in 2017, zo blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. De doorlooptijd van het invullen en definitief vaststellen van de aangifte successie is lang. Dat is de reden dat de meest recente cijfers betrekking hebben op nalatenschappen over 2018 en cijfers over 2017 en 2018 voorlopig zijn.

Wie laten het vermogen na?

De naoorlogse generatie – ook wel babyboomers genoemd - wist door de economische situatie en de vaak gunstige huizenmarkt veel vermogen op te bouwen. Veel meer dan de generaties voor hen. Door de geboortegolf na de oorlog gaat het hier bovendien om een grote groep die nu rond de 70 jaar is. Hun vermogen verschuift de komende jaren naar jongere generaties.

Grote verschillen in de hoogte van de erfenis

Gemiddeld bedraagt een nalatenschap € 23.700. De helft van de nalatenschappen is hoger, de andere helft is lager. Een erfenis varieert dus tussen enkele honderden tot miljoenen euro's. Ook wat er in de nalatenschap zit verschilt. Je ziet veel banktegoeden (€ 5,7 miljard), huizen (€ 7,4 miljard) en beleggingen (€ 3,0 miljard).

Vermogenscomponent

Nagelaten vermogen mld

Bank-en spaartegoeden

5,7

Effecten

3,0

Saldo waarde eigen woning

7,4

Ondernemingsvermogen

1,8

Saldo overige bezittingen en schulden

0,7

* Bron CBS 2018 voorlopige cijfers

 

Geld uit de stenen

Veel van het vermogen vererft dus in de vorm van stenen. In 2007 liet nog 1 op de 4 overledenen een eigen woning na in 2015 is dat gestegen naar 1 op de 3. En dit huizenbezit neemt alleen maar toe. Zo blijkt uit cijfers van het CBS dat in 2017 zes op de tien huishoudens een koopwoning hadden. De afwikkeling van een nalatenschap met een woning vraagt wel de nodige aandacht. In de Erfeniswijzer van Evi leest u er alles over

Steeds minder schuld op huis in de erfenis

De gemiddelde woningprijs was volgens het CBS in het eerste kwartaal van 2021 € 385.720. Dit bedrag krijgt een erfgenaam meestal niet in handen. De hypotheekschuld moet namelijk op de verkoopopbrengst in mindering worden gebracht. Maar doordat huiseigenaren tegenwoordig verplicht moeten aflossen, daalt de gemiddelde hypotheekschuld. Dat betekent dat u meer overhoudt als u in de toekomst een woning erft.

Wie krijgt de erfenis

Krijgt in filmscenario's meestal een onverwachte buitenstaander de erfenis, in het echte leven zijn partners en kinderen doorgaans erfgenaam van de overledene. Andere erfgenamen zijn familieleden die verder van de erflater afstaan, dierbare vrienden of maatschappelijke organisaties zoals goede doelen of ziekenhuizen.

Wie zijn erfgenaam? (CBS, 2018)

Partner 9%
Kind 50%
Kleinkind 9%
Ouder 1%
Maatschappelijke organisatie 1%
Overig 30%
  100%

 

Minder erfbelasting betalen

De erfbelasting is een van de minst populaire belastingheffingen. Gelukkig zien we hier sinds een aantal jaar verandering in. De vrijstellingen voor partners en kinderen van overledenen zijn vanaf 2007 alsmaar groter geworden en de belastingtarieven zijn sinds 2010 steeds lager geworden zodat erfgenamen substantieel minder erfbelasting betalen. In Evi’s erfeniswijzer leest u er meer over. 

Tarieven erfbelasting 2023

Belaste verkrijging

partners en kinderen

kleinkinderen en achterkleinkinderen

overige

€ 0 - € 138.642            

10%

18%

30%

€ 138.642 of hoger

20%     

36%

40%

 

Vrienden in plaats van verre familie

Notarissen merken op dat er steeds meer Nederlanders nadenken over hun nalatenschap. Het aantal vragen hierover bij de notaristelefoon is significant gestegen. Evenals het aantal opgestelde testamenten dat 22% is gestegen ten opzichte van 4 jaar geleden. Waarom meer mensen een testament opstellen is niet bekend. Wellicht komt het doordat er meer alleenstaanden zijn. Om te voorkomen dat hun vermogen bij verre familie terechtkomt, kiezen zij er steeds vaker voor om vrienden en goede doelen in hun testament op te nemen.

Kans op een erfenis

De kans op een erfenis is dus substantieel. En een goede voorbereiding is het halve werk. Het ontvangen van een erfenis kan immers grote invloed hebben op uw leven. Wellicht kunt u uw droomhuis kopen, of u stopt eerder met werken. Of u betaalt de studie van uw kinderen van de erfenis.

Benieuwd wat u met uw erfenis kunt doen? Evi denkt graag met u mee.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.239.152.207