Beleggingsprofiel

Voor u start met beleggen moet u weten welk risico u kunt en wilt nemen met het geld dat u gaat beleggen. Een beleggingsprofiel, of risicoprofiel, helpt daarbij. Zo’n profiel wordt samengesteld op basis van uw financiële situatie, uw beleggingsdoel, uw beleggingshorizon en uw risicobereidheid.

Wat is een beleggingsprofiel?

Kern van elk beleggingsprofiel is de verhouding tussen risico en rendement. Een beleggingsprofiel laat zien hoeveel risico u met uw beleggingen kunt en wilt lopen. Daarnaast geeft het aan wat het rendement kan zijn van uw beleggingen.

De toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderscheidt hierbij drie hoofdsoorten: Defensief beleggingsprofiel, Neutraal beleggingsprofiel en Offensief beleggingsprofiel.

Om beter aan te sluiten bij de wensen van particuliere beleggers gebruiken veel vermogensbeheerders vijf verschillende beleggingsprofielen: Zeer defensief, Defensief, Neutraal, Offensief, Zeer offensief.

Mix tussen risico en rendement

Doel is uw beleggingen af te stemmen op uw beleggingsprofiel. Daarbij gaat het om de mix tussen enerzijds beleggingen die grote koersfluctuaties kunnen laten zien (zoals aandelen) en de belegger een relatief hoog rendement kunnen opleveren. En anderzijds beleggingen die beperkte koersuitslagen laten zien (zoals obligaties) maar een minder groot rendement opleveren.

Meer over rendement beleggen
78743542

 

 

 

Inzicht in uw doelen

Voor het bepalen van een passend beleggingsprofiel is inzicht in uw financiële wensen en doelen noodzakelijk. Dat zegt namelijk iets over de tijd die uw geld heeft om ongestoord te groeien. Heeft u het vermogen over een jaar of vijf nodig voor de aankoop van een huis? Of over dertig jaar als aanvulling op het pensioen. Ook moet duidelijk zijn welke kennis en ervaring u al heeft op het gebied van beleggen. Tenslotte is het belangrijk dat duidelijk is hoe het zit met uw risicobereidheid. Met andere woorden; welk risico wilt u als belegger (maximaal) nemen om een financieel doel te behalen.

 

Schenken Beleggen
1,5miljard

€1,5 miljard

aan vermogen in Nederland toevertrouwd.

Finner waardeert Evi van Lanschot met 5 sterren

Als uw situatie verandert

Uw beleggingsprofiel ligt niet vast, het kan veranderen in de tijd. Bijvoorbeeld door veranderingen in uw persoonlijke situatie. Denk aan een verandering in de gezinssamenstelling – u krijgt een kind of uw kinderen gaan juist het huis uit om te studeren. Ook uw financiële doelen kunnen veranderen. Misschien wilt u eerder met pensioen, of start u met een nieuwe studie. Grote kans dat uw beleggingsdoelen dan veranderen. Het is dus ook belangrijk om uw beleggingsprofiel aan te passen aan uw situatie. Kiest u voor Evi Beheer dan nemen we elk jaar contact met u op om samen te kijken of het gekozen profiel nog past bij uw situatie en uw wensen. Maar aarzel ook niet om zelf contact op te nemen als uw financiële situatie verandert. Zo zorgen we er samen voor dat risico en rendement van uw beleggingen zo goed mogelijk aansluiten op uw persoonlijke situatie.

Gespreid Beleggen

 

 

 

De verschillende soorten beleggersprofielen?

Om uw beleggingsprofiel te bepalen stellen we u bij Evi diverse vragen. Uw antwoorden leggen we vast in een beleggingsprofiel. Dat beleggingsprofiel is de basis voor een passende beleggingsportefeuille, met de juiste balans tussen risico en rendement.

Evi Go Hoe Werkt Het

Vermogen opbouwen met beleggen

Wilt u graag vermogen opbouwen? Dan heeft u misschien nog een hoop vragen. Moet u gaan sparen of beleggen? Welke andere keuzes moet u maken en waar moet u rekening mee houden als u kiest voor beleggen? 

Alles over beleggen
Evi Avatar 1

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. Maak een afspraak met een van onze beleggingscoaches.

Second opinion?

Een frisse blik op uw beleggingen? Ontvang vrijblijvend een second opinion op uw vermogen

Overstappen naar Evi?

Wilt u uw beleggingen overboeken naar Evi? Dan is dat zo geregeld met de Evi Overstapservice.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64