Rendement bij beleggen

De winst die u met beleggen kunt maken noemen we rendement. Voor beleggers draait alles om rendement. Maar wat is rendement eigenlijk precies? Wat telt er allemaal mee bij het berekenen van rendement? Hoe wordt het berekend? En ook niet onbelangrijk: welk rendement kunt u verwachten wanneer u begint met beleggen? Evi geeft antwoord op de belangrijkste vragen.

 

Wat is rendement?

Het rendement op beleggingen bestaat uit het verschil tussen de koers van een belegging bij aankoop en de huidige koers. Dit verschil wordt uitgedrukt in procenten. De koers is de prijs die de markt een belegging waard vindt, bijvoorbeeld op basis van de prestaties van de onderneming of door het marktsentiment. Het is een momentopname dus, die maar weinig zegt over de verwachte prestaties in de toekomst.

Waaruit bestaat het rendement bij beleggen?

Maar: het gaat bij rendement niet alleen over de koers. In het totaalrendement tellen naast de koerswinst ook de uitgekeerde dividenden (aandelen) of renteopbrengsten (obligaties) over een bepaalde periode mee. En bij een aandelenbelegging kan ook sprake zijn van het rendement-op-rendement-effect.

Het rendement-op-rendement-effect vindt plaats bij stock dividend of bij fondsen waar dividend wordt herbelegd. Bij deze beleggingen wordt over het uitgekeerde dividend dan óók weer dividend uitgekeerd, waardoor het rendement exponentieel groeit.

Een simpele rekensom maakt het resultaat van dit effect duidelijk:

Stel een belegging van € 10.000 behaalt netto 6 procent rendement per jaar. Dat levert een rendement op van € 600. Aan het eind van het eerste jaar is de belegging dan € 10.600 waard. Blijft hetzelfde bedrag tien jaar staan en blijft het netto rendement 6 procent per jaar, dan levert dat geen € 16.000 op (10.000 + 10 x 600) maar € 17.908. Over het herbelegde rendement wordt immers ook weer dividend ontvangen. Door het rendement-op-rendement-effect is de opbrengst van de belegging dus bijna € 2.000 hoger.

 

Hoe wordt het beleggingsrendement berekend?

Het berekenen van het rendement van een afzonderlijke belegging – zoals hierboven - is simpel. Maar wat als u meerdere beleggingen in één beleggingsportefeuille heeft? Of zelfs meerdere beleggingsfondsen in één portefeuille?

Bij Evi belegt u in zo’n portefeuille met verschillende beleggingsfondsen, die op hun beurt weer voor u beleggen in honderden aandelen en obligaties. Het rendement van zo’n gespreide portefeuille berekenen we door het rendement van de afzonderlijke beleggingen samen te nemen. Heeft u extra vermogen ingelegd in uw portefeuille of heeft u beleggingen verkocht? Dan passen we het overzicht van uw rendement direct aan. Zo weet u precies wat beleggen bij Evi aan rendement oplevert. Wel zo handig en overzichtelijk.

 

Wat is een gemiddeld rendement bij beleggen?

Het realistisch rendement dat u kunt verwachten is afhankelijk van de beleggingscategorieën die u kiest, bijvoorbeeld aandelen, obligaties of grondstoffen. Elke categorie heeft zijn eigen risico en potentieel rendement. Het rendement van uw beleggingen is uiteraard ook mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten.

Bij Evi belegt u in beleggingsfondsen die passen bij uw beleggingsprofiel. Het verwachte rendement van de profielen varieert tussen de 2 en 8 procent gemiddeld op jaarbasis *. De rendementscijfers van elk fonds worden maandelijks geactualiseerd. En deze cijfers zijn altijd netto, dus na aftrek van directe kosten.

* Dit is een prognose. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. Maak een afspraak met een van onze beleggingscoaches.

Second opinion?

Een frisse blik op uw beleggingen? Ontvang vrijblijvend een second opinion op uw vermogen.

Overstappen naar Evi?

Wilt u uw beleggingen overboeken naar Evi? Dan is dat zo geregeld met de Evi Overstapservice.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.239.152.207