Rendement bij beleggen

De winst die u met beleggen kunt maken noemen we rendement. Voor beleggers draait alles om rendement. Maar wat is rendement eigenlijk precies? Wat telt er allemaal mee bij het berekenen van rendement? Hoe wordt het berekend? En ook niet onbelangrijk: welk rendement kunt u verwachten wanneer u begint met beleggen? Evi geeft antwoord op de belangrijkste vragen.

 

Wat is rendement?

Het rendement op beleggingen bestaat uit het verschil tussen de koers van een belegging bij aankoop en de huidige koers. Dit verschil wordt uitgedrukt in procenten. De koers is de prijs die de markt een belegging waard vindt, bijvoorbeeld op basis van de prestaties van de onderneming of door het marktsentiment. Het is een momentopname dus, die maar weinig zegt over de verwachte prestaties in de toekomst.

Waaruit bestaat het rendement bij beleggen?

Maar: het gaat bij rendement niet alleen over de koers. In het totaalrendement tellen naast de koerswinst ook de uitgekeerde dividenden (aandelen) of renteopbrengsten (obligaties) over een bepaalde periode mee. En bij een aandelenbelegging kan ook sprake zijn van het rendement-op-rendement-effect.

Het rendement-op-rendement-effect vindt plaats bij stock dividend of bij fondsen waar dividend wordt herbelegd. Bij deze beleggingen wordt over het uitgekeerde dividend dan óók weer dividend uitgekeerd, waardoor het rendement exponentieel groeit.

Een simpele rekensom maakt het resultaat van dit effect duidelijk:

Stel een belegging van € 10.000 behaalt netto 6 procent rendement per jaar. Dat levert een rendement op van € 600. Aan het eind van het eerste jaar is de belegging dan € 10.600 waard. Blijft hetzelfde bedrag tien jaar staan en blijft het netto rendement 6 procent per jaar, dan levert dat geen € 16.000 op (10.000 + 10 x 600) maar € 17.908. Over het herbelegde rendement wordt immers ook weer dividend ontvangen. Door het rendement-op-rendement-effect is de opbrengst van de belegging dus bijna € 2.000 hoger.

 

Hoe wordt het beleggingsrendement berekend?

Het berekenen van het rendement van een afzonderlijke belegging – zoals hierboven - is simpel. Maar wat als u meerdere beleggingen in één beleggingsportefeuille heeft? Of zelfs meerdere beleggingsfondsen in één portefeuille?

Bij Evi belegt u in zo’n portefeuille met verschillende beleggingsfondsen, die op hun beurt weer voor u beleggen in honderden aandelen en obligaties. Het rendement van zo’n gespreide portefeuille berekenen we door het rendement van de afzonderlijke beleggingen samen te nemen. Heeft u extra vermogen ingelegd in uw portefeuille of heeft u beleggingen verkocht? Dan passen we het overzicht van uw rendement direct aan. Zo weet u precies wat beleggen bij Evi aan rendement oplevert. Wel zo handig en overzichtelijk.

 

Wat is een gemiddeld rendement bij beleggen?

Het realistisch rendement dat u kunt verwachten is afhankelijk van de beleggingscategorieën die u kiest, bijvoorbeeld aandelen, obligaties of grondstoffen. Elke categorie heeft zijn eigen risico en potentieel rendement. Het rendement van uw beleggingen is uiteraard ook mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten.

Bij Evi belegt u in beleggingsfondsen die passen bij uw beleggingsprofiel. Het verwachte rendement van de profielen varieert tussen de 2 en 8 procent gemiddeld op jaarbasis *. De rendementscijfers van elk fonds worden maandelijks geactualiseerd. En deze cijfers zijn altijd netto, dus na aftrek van directe kosten.

* Dit is een prognose. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. Maak een afspraak met een van onze beleggingscoaches.

Second opinion?

Een frisse blik op uw beleggingen? Ontvang vrijblijvend een second opinion op uw vermogen.

Overstappen naar Evi?

Wilt u uw beleggingen overboeken naar Evi? Dan is dat zo geregeld met de Evi Overstapservice.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

3.230.143.213