Waarin beleggen? De opties op een rij

U wilt starten met beleggen. Maar waar moet u in beleggen? Op de financiële markten vindt u uiteenlopende beleggingsproducten. De vraag is echter of u ze nodig hebt om uw financiële doelen te behalen. Veel beleggingsproducten zijn bedoeld om actief in te spelen op marktkansen.

Beleggingsfondsen, een aantrekkelijk alternatief

Een beleggingsfonds belegt het geld van verschillende beleggers in een breed gespreide beleggingsportefeuille. Die portefeuille kan bijvoorbeeld aandelen, obligaties of beleggingen in vastgoed bevatten. Of een combinatie van verschillende beleggingen. Met een beleggingsfonds belegt u eenvoudig en gespreid in bedrijven in een bepaalde regio of sector. Of in een bepaald thema. Ook zijn er beleggingsfondsen die zijn afgestemd op het maximale risico dat u met uw beleggingen wilt lopen. Dit noemen we profielfondsen.

De beheerder van het fonds kiest binnen een regio, sector of thema voor de aandelen, obligaties of beleggingsfondsen waar hij op termijn de grootste rendementskansen ziet. Een portefeuille die bestaat uit beleggingsfondsen is mede daardoor efficiënt: u bent weinig tijd kwijt aan het beheer van uw beleggingen. De kosten van zo’n portefeuille zijn laag. Door de omvang van het fonds kan de beheerder tegen lage tarieven transacties op de beurs uitvoeren. U betaalt wel een vergoeding voor het beheer.

Spreiden is belangrijk

Spreiding is belangrijk bij het behalen van uw financiële doelen. Met een goed gespreide beleggingsportefeuille kunt u de tussentijdse koersschommelingen van beleggingen beter opvangen.

U kunt spreiden over bijvoorbeeld:

  • Beleggingscategorieën
  • Regio’s
  • Sectoren
  • Beleggingsthema’s

U maakt zo slim gebruik van het feit dat beleggingen verschillend reageren op bijvoorbeeld economische en politieke ontwikkelingen. Door spreiding verlaagt u het risico van uw portefeuille zonder dat dit ten koste van het rendement hoeft te gaan. Een goede spreiding zorgt in de regel voor een stabieler verloop van de waarde van uw beleggingen.

Is een portefeuille niet evenwichtig opgebouwd, dan is het risico groot dat het rendement van de portefeuille wordt bepaald door het rendement van één aandeel of obligatie. Het rendement wordt dan zeer onvoorspelbaar.

Een voorbeeld:

Belegt u in de aandelen of obligaties van onderneming A, dan bent u afhankelijk van de prestaties van deze onderneming. Wordt A deze getroffen door een prijsverhoging van de belangrijkste grondstof of een grote fraudezaak dan kan de koers dalen en daarmee de waarde van uw belegging. Door te spreiden over diverse beleggingen beperkt u het risico dat het juist met uw gekochte aandeel of obligatie slecht gaat. Dit noemen we het specifieke risico.

Mogelijkheden waarin u kunt beleggen:

Beleggen in aandelen

Een aandeel is een deel van het eigendom van een onderneming. U krijgt door de u aankoop van een aandeel bepaalde rechten bij een onderneming. Dit recht heeft een bepaalde waarde. Die waarde stijgt als de onderneming meer waard wordt, of als beleggers verwachten dat de onderneming in de toekomst meer waard wordt. Dan stijgt de koers van het aandeel. Het rendement op een aandeel bestaat uit koersrendement; het verschil tussen de prijs bij koop en de prijs bij verkoop. Daarnaast keren veel ondernemingen dividend uit, per aandeel wordt een deel van de winst aan de aandeelhouder uitgekeerd.

graph-screen

 

 

Beleggen in obligaties

Een obligatie is een lening uitgegeven door de overheid of door een onderneming. In ruil voor de lening krijgt de houder van de obligatie periodiek een vooraf afgesproken rentepercentage. Aan het einde van de looptijd van de lening krijgt de houder van de obligatie in principe het geleende bedrag terug. Het rendement op een obligatie bestaat uit het koersrendement: de huidige koers en de koers op moment van uitgifte of aankoop. Daarnaast krijgt de obligatiehouder periodieke rentebetalingen gedurende de looptijd.

Bmb Beheerd Beleggen

 

 

Beleggen in vastgoed

Vastgoedfondsen zijn fondsen die investeren in onroerende goederen zoals woningen, kantoren of winkels. De belegger in een vastgoedfonds krijgt een aandeel in een mandje met diverse panden. Het rendement bestaat uit de waardestijging van de panden op termijn. Daarnaast keren veel vastgoedfondsen een deel van de huurinkomsten uit de panden als dividend uit aan de belegger.

Final B 35V1

 

 

Beleggen in cash

Cash is vermogen dat is belegd en wordt aangehouden op een beleggings- of spaarrekening. Ook geldmarktfondsen kunnen voor dit doel worden gebruikt. U ontvangt een beperkt rendement op deze belegging, vergelijkbaar met de spaarrente.

Pexels Karolina Grabowska 4386158

Vermogen opbouwen met beleggen

Wilt u graag vermogen opbouwen? Dan heeft u misschien nog een hoop vragen. Moet u gaan sparen of beleggen? Welke andere keuzes moet u maken en waar moet u rekening mee houden als u kiest voor beleggen? 

Alles over beleggen
Evi Avatar 1

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. Maak een afspraak met een van onze beleggingscoaches.

Second opinion?

Een frisse blik op uw beleggingen? Ontvang vrijblijvend een second opinion op uw vermogen

Overstappen naar Evi?

Wilt u uw beleggingen overboeken naar Evi? Dan is dat zo geregeld met de Evi Overstapservice.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

44.200.82.149