Omgaan met emoties bij beleggen

Als uw beleggingen in waarde toenemen is dat prettig. Gaat het tijdelijk minder goed op de beurs en daalt de waarde van uw beleggingen? Dan is dat natuurlijk minder leuk. Emoties horen bij beleggen. Het is wel belangrijk dat uw emoties uw beleggingsbeslissingen niet beïnvloeden. Want beleggers die het hoofd koel houden bij stijgende én dalende beurzen behalen op termijn een beter resultaat.

Drie wetenschappelijke inzichten die uw beleggingsresultaat kunnen verbeteren

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat beleggers zich vaak ongemerkt laten leiden door hun emoties. Dus hoe voorkomt u dat uw emoties uw beleggingsbeslissingen beïnvloeden? Inzichten op het gebied van behavioral finance, de gedragswetenschap op het grensvlak van de economie en psychologie, kunnen u daarbij helpen. In behavioral finance is namelijk onderzoek gedaan naar het gedrag van beleggers. En daar zijn drie zaken uitgekomen die direct uw beleggingsresultaat kunnen verbeteren.

1. Een logische kijk op geld

Emoties spelen een grote rol in de manier waarop we naar ons vermogen kijken. Zo is het voor ons brein lastig om het nadelige effect van abstracte zaken als inflatie en belastingen te bevatten. Het resultaat: we laten flinke bedragen op onze betaal- en spaarrekening staan. Dat doen we omdat onze kijk op geld niet helemaal logisch is: we denken dat het op die betaal- of spaarrekening altijd zijn waarde behoudt of zelfs in waarde groeit.

En dat is zonde want door bijvoorbeeld inflatie wordt geld op een betaal- of spaarrekening meestal juist minder waard, en loopt u daardoor de kans financiële doelen in de toekomst niet te behalen. Een oplossing kan daarom zijn om door middel van automatische overschrijvingen geld naar uw beleggingsrekening over te maken. Om zo automatisch vermogen op te bouwen.

Meer over vermogensbeheer

2. Voorkom overoptimisme

Een belangrijke valkuil bij beleggen is overoptimisme: de neiging om de kans op succes te overschatten. De risico’s van beleggen worden dan onderschat en verlieslijdende beleggingen worden soms te lang in de beleggingsportefeuille gehouden. En ook dat is zonde want het vermogen kan in een meer kansrijke belegging wel renderen.

Bent u wel eens overoptimistisch? Overweeg dan uw beleggingen uit te besteden aan experts. Zij volgen de financiële markten op de voet en vervangen achterblijvende beleggingen in de beleggingsportefeuille snel door beleggingen met meer opwaarts potentieel.

3. Focus niet te veel op het nu

Ons brein kent veel gewicht toe aan recente gebeurtenissen en veel minder aan belangrijke informatie die al langer bekend is. Dat heeft effect op onze beleggingsbeslissingen. Heftige marktbewegingen zorgen bijvoorbeeld voor veel stress bij beleggers.

Heeft u weleens de neiging om uw beleggingen te verkopen of helemaal uit de markt te stappen bij een dalende beurs? Dat zou ook zonde zijn. Want zo’n tijdelijk dalende beurs heeft op lange termijn vaak weinig invloed op het langetermijnresultaat van uw beleggingsportefeuille. En geduld wordt beloond. Focus daarom niet te veel op het nu en laat u ook niet te veel leiden door het dagelijkse nieuws bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

Vrouwelijke vs. mannelijke beleggers

Tot slot: beleggers die het hoofd koel houden bij stijgende én dalende beurzen behalen op termijn een beter resultaat. En die beleggers zijn opvallend vaak vrouwen. Zij zijn bewezen betere beleggers dan mannen omdat ze minder vaak handelen en minder risico nemen. En dat draagt bij aan een beter beleggingsresultaat.

Vermogen opbouwen met beleggen

Wilt u graag vermogen opbouwen? Dan heeft u misschien nog een hoop vragen. Moet u gaan sparen of beleggen? Welke andere keuzes moet u maken en waar moet u rekening mee houden als u kiest voor beleggen? En hoe zit het met bijvoorbeeld zakelijk of duurzaam beleggen bij Evi?

Start met vermogensbeheer

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. Maak een afspraak met een van onze beleggingscoaches.

Second opinion?

Een frisse blik op uw beleggingen? Ontvang vrijblijvend een second opinion op uw vermogen

Overstappen naar Evi?

Wilt u uw beleggingen overboeken naar Evi? Dan is dat zo geregeld met de Evi Overstapservice.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.