Hoe kies ik een beleggingsfonds?

Wanneer u zelf gaat beginnen met beleggen in beleggingsfondsen is het belangrijk om na te denken over welke fondsen u kiest. Maar hoe kiest u de beste beleggingsfondsen en waar moet u op letten? We zetten een aantal factoren voor u op een rij.

Factor 1: Historisch rendement 

Het historisch rendement van een beleggingsfonds is een eerste aspect om rekening mee te houden. Dit rendement is meestal online te vinden, bijvoorbeeld op de onafhankelijke website www.morningstar.nl. U weet dan dat u een belegging koopt die zich heeft bewezen. Maar let op: resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Kijk ook goed naar het historisch rendement. Soms zijn de kosten nog niet van het rendement afgehaald en dat kan een vertekend beeld geven.  Aanbieders van fondsen aan particulieren moeten altijd alle kosten meenemen in de rendementsberekening (netto rendementen). Bij een assetmanager is dat niet zo. 

Factor 2: Kosten 

De kosten van een beleggingsfonds kunnen relevant zijn bij uw keuze, ze kunnen immers variëren per beleggingsfonds. U vindt een uitgebreide kostenweergave in de Essentiële Beleggingsinformatie (EBi) of het Essentieel-informatiedocument (Eid) en in de prospectus van een beleggingsfonds. Deze informatie is meestal ook online te vinden. Het is belangrijk dat u zich hierover goed laat informeren.  Daarnaast betaalt u nog kosten voor de dienstverlening. Als u via een bank of broker belegt wordt meestal een beheervergoeding of servicefee in rekening gebracht (vaak een percentage van het vermogen). Bovendien betaalt u vaak transactiekosten als u beleggingen aan- of verkoopt.  

Factor 3: Risico 

Historische rendementen dienen als uitgangspunt voor het verwachte rendement. Het ligt vaak voor de hand dat u kiest voor een fonds met een hoge rendementsverwachting. Maar wees u ervan bewust dat dit meestal gepaard gaat met een hoog risico.  Elk beleggingsfonds moet in het Essentieel-informatiedocument (Eid) de risicometer opnemen. Dit is een gestandaardiseerde grafische weergave van het beleggingsrisico van het beleggingsfonds. De risicometer bestrijkt het spectrum van laag naar hoog risico op een schaal van 1 tot 7. Het risico wordt aangegeven door een taartpunt die de bandbreedte weergeeft tussen het laagste en hoogste berekende risico van een risicoprofiel. 

Wees u dus bewust van het risico dat u wilt en kunt lopen. Een obligatiefonds kent over het algemeen een lager risico dan een aandelenfonds. Mixfondsen spreiden veelal het risico over verschillende categorieën. 

Factor 4: Type fondsen 

Het type fonds waar u in wilt beleggen kan een belangrijk aspect zijn in uw keuze. Er zijn verschillende typen fondsen, bijvoorbeeld fondsen die zijn ingedeeld naar regio, thema of sector. We lopen ze even kort langs. Beleggen beperkt zich overigens niet tot Nederland. Er zijn ook beleggingsfondsen die wereldwijd beleggen. U spreidt uw beleggingen dan over verschillende regio’s. Verwacht u veel groei in een bepaalde regio? Dan kunt u kiezen voor een fonds dat zich in die regio heeft gespecialiseerd. Blijft u zich er wel van bewust dat spreiding belangrijk blijft. Opkomende markten zijn bijvoorbeeld vaak minder stabiel, waardoor u een groter risico loopt. Als u wereldwijd spreidt, kunt u eventuele tegenvallende prestaties van een bepaalde regio opvangen. Naast regio’s kunt u ook beleggen in thema’s of sectoren. Dit doet u omdat u bijvoorbeeld gelooft dat zo’n beleggingskans een aantrekkelijk rendement laat zien. Maar ook ethische overwegingen of duurzaamheid kunnen een rol spelen. Ook hier geldt: hoe meer u spreidt, hoe lager u het risico houdt. 

Factor 5: Dividend uitkerend of niet 

U kunt ook kiezen voor beleggingen waarbij u tussentijds een deel van de bedrijfswinst krijgt uitgekeerd. Zo’n periodieke uitkering aan de aandeelhouders noemen we dividend. Bij cashdividend wordt een deel van de bedrijfswinst in contanten uitgekeerd. Bij stockdividend gebeurt het in aandelen.  

Dit zijn slechts vijf van de mogelijke factoren die meespelen bij de keuze van een beleggingsfonds. In ieder geval geldt: laat u vooraf goed informeren. En probeer uw vermogen zoveel mogelijk te spreiden, want spreiding zorgt voor meer stabiliteit. 

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

100.28.132.102