Waardeoverdracht

Is waardeoverdracht altijd verstandig? Lees hieronder wat het is en waar u op moet letten.

Wat is waardeoverdracht?

Veranderen van werkgever betekent vaak ook veranderen van pensioenregeling en -aanbieder. Als u pensioen heeft opgebouwd bij een werkgever en u stapt over naar een nieuwe werkgever, krijgt u vaak ook de vraag of u het pensioen dat u bij de pensioenaanbieder van uw oude werkgever heeft opgebouwd wilt overdragen naar de pensioenaanbieder van uw nieuwe werkgever. Dit proces noemen we waardeoverdracht.

Tweede pijler

Of het verstandig is om de waarde van uw in de tweede pijler opgebouwde werkgeverspensioen over te dragen naar uw nieuwe pensioenaanbieder is een lastig vraagstuk. Bij Evi kunnen we u daar eigenlijk ook niet bij helpen.

Derde pijler

Maar: er is ook sprake van waardeoverdracht wanneer u het aanvullend pensioen dat u opgebouwd heeft in uw derde pijler overdraagt naar een andere aanbieder. En daar vertellen we u wel graag meer over

Waardeoverdracht van lijfrenteverzekeringen of bancaire lijfrentes

Heeft u een aanvulling op uw pensioen geregeld in de vorm van een lijfrenteverzekering of een bancaire lijfrente? Dan staan deze financiële producten op uw eigen naam en zijn ze niet afhankelijk van waar u werkt. U mag de opgebouwde waarde van deze producten dan ook overdragen, bijvoorbeeld als u niet tevreden bent over de hoogte van de kosten of de hoogte van het rendement.

Meer weten over waardeoverdracht? Neem contact op

Waar let u op bij waardeoverdracht van uw aanvullend pensioen?

Kosten

De kosten van lijfrenteverzekeringen of bancaire lijfrentes kunnen per aanbieder nogal variëren. Dat kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door de manier waarop het pensioeninkomen dat u met het financiële product opbouwt wordt belegd. Meer informatie over de kosten van uw product staat in het jaarlijks waardeoverzicht van uw polis.

Balans tussen risico en rendement

Ook bij het opbouwen van aanvullend pensioen kunt u keuzes maken op het gebied van risico en rendement. Misschien wilt u meer risico nemen, en zo de kans op een mooier rendement vergroten. Of misschien wilt u uw risico juist geleidelijk af (laten) bouwen.

Mogelijkheden en regels

Voor lijfrenteverzekeringen en bancaire lijfrentes gelden bepaalde (fiscale) mogelijkheden en regels. Heeft u een premiebetalende lijfrenteverzekering afgesloten voor 16 oktober 1990 of een koopsompolis afgesloten voor 1 januari 1992 ? Dan geldt nog een zogenoemd ‘oud regime’ met meer (fiscale) mogelijkheden. Voordat u overgaat tot waardeoverdracht van een product dat in een oud regime valt, is het belangrijk om u goed over de consequenties te (laten) informeren.

Overstaptarieven

Tot slot: als u besluit om de waarde van uw lijfrenteverzekering of bankspaarproduct over te dragen, kunt u te maken krijgen met overstapkosten. Voorkom een teleurstelling achteraf en controleer voordat u overgaat tot waardeoverdracht of hiervan sprake is bij uw huidige financiële product.

Op uw gemak nalezen hoe Evi Pensioen werkt?

Mail me het introductiepakket

Evi Pensioenbeleggen

Met Evi Pensioenbeleggen belegt u tot een vaste streefdatum. U belegt  met belastingvoordeel. Dit voordeel hangt af van uw jaarruimte over het deel van uw salaris tot € 114.866.


Meest gekozen

Evi Pensioenbeleggen

Met Evi Pensioenbeleggen bouwt u door middel van beleggen fiscaal vriendelijk vermogen op voor aanvullend inkomen na uw pensioen.

  • Fiscaal vriendelijk beleggen voor een goed pensioen
  • Uw inleg is aftrekbaar van uw bruto inkomen
  • U betaalt geen rendementsheffing over uw opgebouwde vermogen
Ton Scheel

“Heeft u ergens hulp bij nodig, dan kunt u mij direct bellen.”
Ton Scheel – Pensioen specialist

020 - 354 4545

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. U heeft direct contact met een van onze medewerkers. Evi helpt u graag.

Afspraak maken?

Heeft u een vraag over een specifiek onderwerp? Maak een afspraak en Evi neemt contact met u op!

Evi Pensioen rekening openen?

Vul de vragenlijst in, ontvang een persoonlijk voorstel en open uw Evi Pensioen rekening

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64