Kunnen wij je helpen?

Ja graag Nu niet

Hoe kunnen wij u helpen?

De chat is offline
  • Whatsapp 06 - 19 25 23 39
  • Bel ons 0800 - 290 29 00
  • Maandag t/m vrijdag 08:30 - 21:00 uur

Waardeoverdracht

Is waardeoverdracht altijd verstandig? Lees hieronder wat het is en waar u op moet letten.

Wat is waardeoverdracht?

Veranderen van werkgever betekent vaak ook veranderen van pensioenregeling en -aanbieder. Als u pensioen heeft opgebouwd bij een werkgever en u stapt over naar een nieuwe werkgever, krijgt u vaak ook de vraag of u het pensioen dat u bij de pensioenaanbieder van uw oude werkgever heeft opgebouwd wilt overdragen naar de pensioenaanbieder van uw nieuwe werkgever. Dit proces noemen we waardeoverdracht.

 

Tweede pijler

Of het verstandig is om de waarde van uw in de tweede pijler opgebouwde werkgeverspensioen over te dragen naar uw nieuwe pensioenaanbieder is een lastig vraagstuk. Bij Evi kunnen we u daar eigenlijk ook niet bij helpen.

Derde pijler

Maar: er is ook sprake van waardeoverdracht wanneer u het aanvullend pensioen dat u opgebouwd heeft in uw derde pijler overdraagt naar een andere aanbieder. En daar vertellen we u wel graag meer over

Waardeoverdracht van lijfrenteverzekeringen of bancaire lijfrentes

Heeft u een aanvulling op uw pensioen geregeld in de vorm van een lijfrenteverzekering of een bancaire lijfrente? Dan staan deze financiële producten op uw eigen naam en zijn ze niet afhankelijk van waar u werkt. U mag de opgebouwde waarde van deze producten dan ook overdragen, bijvoorbeeld als u niet tevreden bent over de hoogte van de kosten of de hoogte van het rendement.

Waar let u op bij waardeoverdracht van uw aanvullend pensioen?

Kosten

De kosten van lijfrenteverzekeringen of bancaire lijfrentes kunnen per aanbieder nogal variëren. Dat kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door de manier waarop het pensioeninkomen dat u met het financiële product opbouwt wordt belegd. Meer informatie over de kosten van uw product staat in het jaarlijks waardeoverzicht van uw polis.

Balans tussen risico en rendement

Ook bij het opbouwen van aanvullend pensioen kunt u keuzes maken op het gebied van risico en rendement. Misschien wilt u meer risico nemen, en zo de kans op een mooier rendement vergroten. Of misschien wilt u uw risico juist geleidelijk af (laten) bouwen.

Mogelijkheden en regels

Voor lijfrenteverzekeringen en bancaire lijfrentes gelden bepaalde (fiscale) mogelijkheden en regels. Heeft u een premiebetalende lijfrenteverzekering afgesloten voor 16 oktober 1990 of een koopsompolis afgesloten voor 1 januari 1992 ? Dan geldt nog een zogenoemd ‘oud regime’ met meer (fiscale) mogelijkheden. Voordat u overgaat tot waardeoverdracht van een product dat in een oud regime valt, is het belangrijk om u goed over de consequenties te (laten) informeren.

Overstaptarieven

Tot slot: als u besluit om de waarde van uw lijfrenteverzekering of bankspaarproduct over te dragen, kunt u te maken krijgen met overstapkosten. Voorkom een teleurstelling achteraf en controleer voordat u overgaat tot waardeoverdracht of hiervan sprake is bij uw huidige financiële product.

Evi helpt u graag

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met een Evi coach.

Ton Scheel

0800 290 29 00

  1. Vul uw naam in.
    Vul uw telefoonnummer in.
  2. Vul uw e-mailadres in.
  3. Selecteer een datum.
    Selecteer een dagdeel waarop u gebeld wilt worden.

Evi Pensioen is een bankspaarproduct

Dat betekent dat u bij Evi een geblokkeerde spaarrekening heeft met een daaraan gekoppelde beleggingsrekening. Met Evi Pensioen bouwt u uitsluitend vermogen op voor de aanvulling van uw pensioeninkomen. Mocht u voortijdig overlijden dan ontvangen de erfgenamen het opgebouwde bedrag. Voor een eventueel nabestaandenpensioen kunt u een aparte verzekering afsluiten.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.