Kunnen wij je helpen?

Ja graag Nu niet

Hoe kunnen wij u helpen?

De chat is offline
  • Whatsapp 06 - 19 25 23 39
  • Bel ons 0800 - 290 29 00
  • Maandag t/m vrijdag 08:30 - 21:00 uur Zaterdag 10:00 - 17:00 uur

Evi Defensief

Minder risico

Gemiddeld rendement per jaar

3,70% na aftrek directe kosten, van oktober 2013 t/m oktober 2018


De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ik kies Evi Defensief

U ziet eerst een bevestigingspagina voordat u uw rekening opent.

Wat is Evi Defensief?

Evi Defensief is een van de vijf Evi Fondsen. Evi Defensief belegt in ruim twintig verschillende beleggingsfondsen. En dus indirect in duizenden aandelen en obligaties. Een goed gespreide portefeuille dus.

Dit fonds past bij u als u zich herkent in de volgende punten:

  • U wenst vooral te beleggen in risicomijdende beleggingen, zoals beleggingsfondsen die beleggen in investment grade-obligaties en liquiditeiten. Maar ook deels in risicodragende beleggingen, zoals beleggingsfondsen die beleggen in aandelen, obligaties, onroerend goed en grondstoffen.
  • U streeft naar enige vermogensgroei op de lange termijn, maar stelt vermogensbehoud op de korte termijn voorop.
  • U accepteert een gematigd negatief rendement in een slecht beleggingsjaar.

Rendement Evi Defensief

Bij het kiezen van de juiste Evi Fonds maakt u een afweging tussen risico en rendement. Hogere rendementen gaan gepaard met een hoger risico. Bekijk de rendementen van Evi Defensief.

De rendementen die wij u laten zien zijn altijd netto, dus na aftrek van directe kosten. De indirecte kosten zitten verwerkt in de koers van de beleggingsfondsen.

In de grafiek wordt gebruik gemaakt van gesimuleerde rendementen. Deze rendementen zijn gebaseerd op daadwerkelijk behaalde historische rendementen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bron: Evi, deze rendementcijfers worden maandelijks geactualiseerd.

Vermogensverdeling Evi Defensief

Elk Evi Fonds belegt in meerdere beleggingscategorieen. De verhouding tussen de verschillende beleggingscategorieen voor Evi Defensief ziet u hieronder.

Bron: Evi, juli 2018

Regioverdeling Evi Defensief

Spreiden is ‘key’: het verlaagt het risico. De beleggingen spreiden we wereldwijd. We zijn dus niet alleen maar afhankelijk van de beurzen in Nederland of Europa.

Kosten Evi Defensief

Evi is transparant over de kosten. Hieronder tonen we de totale kosten. Elk kwartaal ontvangt u een uitgebreid overzicht van de resultaten en de gemaakte kosten.

  • Direct: servicefee Evi (incl btw) 0,33%
  • Indirect: gemiddelde kosten fondsen 0,65%
  • Gemiddelde totale kosten (incl btw) 0,98%

Per 1 juli 2018 gelden bovenstaande servicefee van Evi Go, uitgedrukt in een percentage van het beheerd vermogen.

Meer info over de Evi Go tarieven

1,5miljard

€1,5 miljard

aan toevertrouwd vermogen in Nederland en België.


Beleggingsmatch waardeert Evi met 5 sterren

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.