Beleggen in voor- en tegenspoed

Door zorgen over stijgende inflatie, rente en geopolitieke spanningen zijn de markten behoorlijk volatiel. Hoe houdt u het hoofd koel?
Het negatieve beurssentiment en de angst voor een recessie zorgen ervoor dat bijna alle grote beursindices in het rood staan. Toch is het niets nieuws onder de zon. Het klinkt misschien cru, maar in tijden van onrust is vasthouden aan uw plan en belegd blijven de beste strategie.

Reacties op koersdalingen

De manier waarop u omgaat met tegenslag op de beurs is cruciaal voor uw rendement op lange termijn. Vaak is er focus op het (potentieel) hoge rendement. Dat besef komt soms pas als zich flinke koersbewegingen of scherpe dalingen voordoen. Dan kijken beleggers vooral gedesillusioneerd naar hun verlies. Misschien overweegt u om uw strategie te herzien of de beleggingen te verkopen. Zo’n reactie is emotioneel volkomen normaal, maar op basis daarvan verkopen is geen goed idee.

Werkt markttiming?

Veel beleggers geloven dat goede timing bepalend is om succesvol te beleggen. Toch is de tijd in de markt belangrijker dan het timen van de markt. Het lijkt aantrekkelijk een groot deel van uw beleggingen te verkopen en weer in te stappen op een lager niveaus. Maar om het op lange termijn beter te doen dan de markt, moet u altijd twee keer de juiste keuze maken: u moet consistent de slechte dagen mijden én mag de beste dagen niet missen.
Een onderzoek door JPMorgan illustreert wat de kostprijs is van het missen van een paar zeer goede dagen over 20 jaar door (tijdelijk) uit de markt te stappen. Wie de 10 beste beursdagen miste, zag zijn rendement over de jaren halveren. Wie de 30 beste dagen miste, draaide zelfs negatief. En 7 van de 10 beste beursdagen vielen binnen 15 van de 10 slechtste dagen. De geschiedenis toont dus aan dat de allerbeste beursdagen vaak kort volgen op de slechtste dagen.

Beleggen op de lange termijn

Kortom, er gaat meer geld verloren met het voorspellen van marktcorrecties dan door de correcties zelf. Tijd is een goede vriend van de belegger die met gemoedsrust zijn vermogen wil zien groeien. Er waren in het verleden tussentijdse correcties en die zullen er ook zijn in de toekomst. Een lange beleggingshorizon en een goed gediversifieerde portefeuille is het juiste medicijn om onrustige tijden goed te doorstaan.

8 Tips om het hoofd koel te houden

Het is menselijk om onrust of zelfs angst te voelen bij de huidige marktturbulentie. En koersdalingen voelen nooit prettig. Zeker voor de ‘nieuwkomers’ die de markt alleen maar hebben zien stijgen of voor beleggers die aan de vooravond van hun pensioen staan.

Hoe bewaart u dan toch de rust in deze lastige periode? Met focus op meer rationele aandachtspunten:

  1. Er is onrust in de wereld, maar vergeet niet dat de wereld al immense schokken heeft doorstaan. Van oorlogen tot zéér diepe recessies. Onze geschiedenis laat zien dat wij uitdagingen overwinnen én dat markten doorgaans herstellen.

  2. Realiseer u dat u belegger bent, géén speculant. Beleggen is vermogensopbouw op de lange termijn, geen middel om snel rijk te worden. Periodes van voor- en tegenspoed zijn onvermijdelijk en een goed lange termijnplan kan dan dienen als kompas. Een houvast om turbulente perioden in het juiste perspectief te plaatsen.

  3. U belegt om ambities te realiseren. Stoppen met beleggen betekent vaak ook stoppen op de weg richting de verwezenlijking van die ambities.

  4. Met grote bedragen in- en uitstappen in stijgende of dalende periodes is verleidelijk. Maar vergeet niet dat er naast hoogtevrees ook laagtevrees bestaat. ‘Alles is te duur, de markt kan vanaf hier alleen maar zakken’ versus ‘Ik stap zeker nog niet in, het wordt nog veel erger’. Onthoud dat tijd in de markt vaak meer oplevert dan de markt timen.

  5. Spaarders hebben op lange termijn vaak moeite om de inflatie bij te houden. Zo verliezen ze terrein en lopen ze een groot risico om ambities niet te realiseren. Aanvaardt u beleggingsrisico’s en bent u bereid de tijd in uw voordeel te laten werken? Geef uw vermogen de kans om te groeien en zo uw ambities te realiseren.

  6. Het is goed om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van uw rendement. Maar een goed gespreide portefeuille met een gezonde afweging tussen risico en rendement kan best eens een dagje zonder u. Op slechte dagen naar uw rendement blijven kijken, maakt dat u wellicht eerder op de paniekknop drukt – vaak op het slechtst denkbare moment...

  7. Spreiden is belangrijk. Allereerst over verschillende beleggingen. Dit jaar vallen zowel rendementen voor aandelen, vastgoed als obligaties zeker niet mee. Gelukkig zijn jaren als 2022 niet illustratief voor de rendementen van een gebalanceerde portefeuille op langere termijn.
    Daarnaast is spreiding over tijd belangrijk. Als u een bedrag wilt beleggen, verdeel dit dan over verschillende instapmomenten. Met Periodiek Beleggen gaat dit nog gemakkelijker. Dan legt u elke maand automatisch een bedrag naar keuze in. Dat gaat heel eenvoudig via de Evi App of MijnEvi.

  8. Een les in turbulentie: vertrouw op uw 'financiële piloot'. Financiële experts vertrouwen op instrumenten, training, kennis, ondersteuning én een goed opgesteld plan om beleggers door dit soort momenten heen te loodsen.


De geschiedenis leert dat betere tijden volgen. Wees dus een realistische optimist. Houd koers, om zo uw ambities te realiseren. En neem gerust contact op met een Evi vermogenscoach om van gedachte te wisselen op het moment dat u daar behoefte aan heeft.

3.215.186.30