Waarom spreiden zo belangrijk is

gespreid beleggen

Spreiden is een van de belangrijkste regels bij beleggen. Een gespreide portefeuille kan het effect van koersschommelingen beter opvangen. Wat houdt dit in?

Ze zeggen wel eens dat gespreid beleggen drie belangrijke regels kent: spreiden, spreiden en niet alle eieren in 1 mandje. Oftewel, als belegger is het niet verstandig om al uw geld in één aandeel, obligatie of grondstof te investeren. Als het goed gaat, maakt u een flinke sprong, maar als het misgaat is de pijn groot. Beursontwikkelingen en koersen zijn beweeglijk.

Iedere categorie zijn eigen risico

Spreiden dus. Als belegger kunt u investeren in verschillende categorieën. Aandelen zijn het meest bekend, maar er kan ook belegd worden in bijvoorbeeld obligaties, grondstoffen, vastgoed en cash. De verschillende beleggingscategorieën kennen ook weer subcategorieën. Zo zijn er aandelen uit verschillende regio’s en in verschillende sectoren. En bij obligaties kan onderscheid gemaakt worden tussen staats- en bedrijfsobligaties.

Elke beleggingscategorie en subcategorie kent ook zijn eigen risico. Aandelenkoersen zijn vaak volatieler dan die van een obligatie. Een aandeel kan dus op de korte termijn een mooi rendement opleveren, maar het kan ook grote uitschieters naar beneden hebben. De kans dat een obligatie in korte tijd veel waarde verliest, is over het algemeen kleiner. Daar staat tegenover dat het in die korte periode waarschijnlijk ook minder zal opleveren.

Dit verschil in risico ziet u ook terug in sectoren en regio’s. Een ervaren belegger zal altijd een goede spreiding in de portefeuille aanbrengen over beleggingscategorieën, regio’s en sectoren. Als het bijvoorbeeld even tegenzit in de aandelen, kan deze portefeuille de klap opvangen door de obligaties.

Welke verdeling is goed?

Op die vraag bestaat eigenlijk niet één goed antwoord. De vraag is hoeveel risico u wilt en kunt nemen bij uw beleggingen. Bent u bereid veel risico te nemen, met de kans op waardedaling? Dan kunt u ervoor kiezen om een groot percentage aandelen op te nemen in uw portefeuille. Bent u voorzichtiger ingesteld? Dan doet u er goed aan om dit percentage lager te houden. Uiteraard kan ook een defensieve portefeuille in waarde dalen.

Hoe spreidt Evi risico's?

Bij Evi kijken we naar de lange termijn. We streven naar een stabiel rendement over een langere periode en dat is alleen mogelijk met een goede risicospreiding. Evi heeft 5  Fondsen, ieder met een eigen verhouding tussen beleggingsrisico en verwacht rendement.

Heel zwart-wit maken we onderscheid tussen risicodragende beleggingen en risicomijdende beleggingen. Hoe offensiever het Evi Fonds, hoe groter het aandeel aan risicodragende beleggingen. In economisch goede tijden zal een offensief Evi Fonds daarom een hoger rendement hebben dan een defensief fonds. Het omgekeerde geldt wanneer het tegenzit.

Hoe u risico's kunt spreiden

Als belegger in Evi Fondsen hebt u geen invloed op de samenstelling van het Evi Fonds. Heel precies een risicospreiding maken is daarom lastig. Toch hebt ook u invloed op het beleggingsrisico dat u neemt. In de eerste plaats door een keuze te maken uit één van de 5 Evi Fondsen. Maar ook door uw inleg te spreiden. Periodiek beleggen noemen we dat. Daarmee investeert u niet in een keer een groot bedrag, maar elke maand een bedrag naar keuze. U bouwt ongemerkt aan uw vermogen en door vaste momenten aan te kopen middelt u uw aankoopprijs. Eventuele koersdalingen hebben daarmee een minder grote invloed op uw totaalrendement. U stelt het makkelijk in of past het bedrag aan in de Evi App of in Mijn Evi.

 

Heeft u nog vragen? Onze vermogenscoaches staan voor u klaar. Beleggen kent risico’s, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Deze tekst is geschreven met de kennis van 19 oktober 2023 en is geen advies.

Ontdek onze beleggingsoplossingen
3.238.121.7