Waarom spreiden zo belangrijk is

gespreid beleggen

Gespreid beleggen is een van de belangrijkste regels bij beleggen. Een gespreide portefeuille kan het effect van koersschommelingen beter opvangen. Wat houdt dit in?

Ze zeggen wel eens dat gespreid beleggen drie belangrijke regels kent: spreiden, spreiden en niet alle eieren in 1 mandje. Oftewel, als belegger is het niet verstandig om al je geld in één aandeel, obligatie of grondstof te investeren. Als het goed gaat, maak je een flinke sprong, maar als het misgaat is de pijn groot. Beursontwikkelingen en koersen zijn beweeglijk. Dat is de afgelopen tijd wel gebleken.

Iedere categorie zijn eigen risico

Spreiden dus, maar hoe doe je dat? Als belegger kun je investeren in verschillende mogelijkheden. Aandelen zijn het meest bekend, maar er bestaan ook obligaties, grondstoffen, vastgoed en cash. De verschillende beleggingscategorieën kennen ook weer subcategorieën. Zo heb je aandelen uit verschillende regio’s en in verschillende sectoren. Bij obligaties maken we onderscheid tussen staats- en bedrijfsobligaties.

Elke beleggingscategorie en subcategorie kent ook zijn eigen risico. De koers van een aandeel is bijvoorbeeld veel volatieler dan die van een obligatie. Een aandeel kan je dus op de korte termijn een mooi rendement opleveren, maar het kan ook grote uitschieters naar beneden kennen. De kans dat een obligatie in korte tijd veel waarde verliest, is over het algemeen kleiner. Daar staat tegenover dat het in die korte periode waarschijnlijk ook minder op zal leveren.

Dit verschil in risico zie je ook terug in sectoren en regio’s. Een ervaren belegger zal altijd een goede afweging maken in de beleggingscategorieën, regio’s en sectoren waarin hij investeert. Als het bijvoorbeeld even tegenzit in de aandelen, kan zijn portefeuille deze klap opvangen door de obligaties.

Welke verdeling is goed?

Op die vraag bestaat eigenlijk geen goed antwoord. De vraag is hoeveel risico je wilt en kunt nemen bij jouw beleggingen. Ben je bereid veel risico te nemen, met de kans dat het niet goed afloopt? Dan kun je ervoor kiezen om een groot percentage aandelen op te nemen in je portefeuille. Ben je voorzichtiger ingesteld? Dan doe je er goed aan om dit percentage lager te houden. Uiteraard kan ook een defensieve portefeuille in waarde dalen.

Hoe Evi spreidt?

Bij Evi geloven we niet in succes op de korte termijn, maar in beleggen voor een doel in de toekomst. Een stabiel rendement over een langere periode is eigenlijk alleen mogelijk met een goede risicospreiding. Daarom is voor alle Evi Fondsen een zorgvuldige afweging gemaakt tussen risico en rendement.

Heel zwart-wit maken we onderscheid tussen risicodragende beleggingen en risicomijdende beleggingen. Hoe offensiever het Evi Fonds, hoe groter het aandeel aan risicodragende beleggingen. In goede tijden zal een offensief Evi Fonds een hoger rendement behalen dan een defensief fonds. Het omgekeerde geldt wanneer het tegenzit.

Hoe jij risico's kunt spreiden

Als belegger in Evi Fondsen heb je geen invloed op de samenstelling van het fonds. Heel precies een risicospreiding maken is daarom lastig. Toch heb ook jij invloed op het beleggingsrisico dat je neemt. In de eerste plaats door een keuze te maken uit de Evi Fondsen. Maar ook door je inleg te spreiden. Periodiek beleggen noemen we dat. Daarmee investeer je niet in een keer een groot bedrag, maar elke maand een bedrag naar keuze. Je stelt het makkelijk in of past het aan in de Evi app of in Mijn Evi.

3.214.184.223