Waarom spreiden zo belangrijk is

gespreid beleggen

Gespreid beleggen is een van de belangrijkste regels bij beleggen. Een gespreide portefeuille kan het effect van koersschommelingen beter opvangen. Wat houdt dit in?

Ze zeggen wel eens dat gespreid beleggen drie belangrijke regels kent: spreiden, spreiden en niet alle eieren in 1 mandje. Oftewel, als belegger is het niet verstandig om al je geld in één aandeel, obligatie of grondstof te investeren. Als het goed gaat, maak je een flinke sprong, maar als het misgaat is de pijn groot. Beursontwikkelingen en koersen zijn beweeglijk. Dat is de afgelopen tijd wel gebleken.

Iedere categorie zijn eigen risico

Spreiden dus, maar hoe doe je dat? Als belegger kun je investeren in verschillende mogelijkheden. Aandelen zijn het meest bekend, maar er bestaan ook obligaties, grondstoffen, vastgoed en cash. De verschillende beleggingscategorieën kennen ook weer subcategorieën. Zo heb je aandelen uit verschillende regio’s en in verschillende sectoren. Bij obligaties maken we onderscheid tussen staats- en bedrijfsobligaties.

Elke beleggingscategorie en subcategorie kent ook zijn eigen risico. De koers van een aandeel is bijvoorbeeld veel volatieler dan die van een obligatie. Een aandeel kan je dus op de korte termijn een mooi rendement opleveren, maar het kan ook grote uitschieters naar beneden kennen. De kans dat een obligatie in korte tijd veel waarde verliest, is over het algemeen kleiner. Daar staat tegenover dat het in die korte periode waarschijnlijk ook minder op zal leveren.

Dit verschil in risico zie je ook terug in sectoren en regio’s. Een ervaren belegger zal altijd een goede afweging maken in de beleggingscategorieën, regio’s en sectoren waarin hij investeert. Als het bijvoorbeeld even tegenzit in de aandelen, kan zijn portefeuille deze klap opvangen door de obligaties.

Welke verdeling is goed?

Op die vraag bestaat eigenlijk geen goed antwoord. De vraag is hoeveel risico je wilt en kunt nemen bij jouw beleggingen. Ben je bereid veel risico te nemen, met de kans dat het niet goed afloopt? Dan kun je ervoor kiezen om een groot percentage aandelen op te nemen in je portefeuille. Ben je voorzichtiger ingesteld? Dan doe je er goed aan om dit percentage lager te houden. Uiteraard kan ook een defensieve portefeuille in waarde dalen.

Hoe Evi spreidt?

Bij Evi geloven we niet in succes op de korte termijn, maar in beleggen voor een doel in de toekomst. Een stabiel rendement over een langere periode is eigenlijk alleen mogelijk met een goede risicospreiding. Daarom is voor alle Evi Fondsen een zorgvuldige afweging gemaakt tussen risico en rendement.

Heel zwart-wit maken we onderscheid tussen risicodragende beleggingen en risicomijdende beleggingen. Hoe offensiever het Evi Fonds, hoe groter het aandeel aan risicodragende beleggingen. In goede tijden zal een offensief Evi Fonds een hoger rendement behalen dan een defensief fonds. Het omgekeerde geldt wanneer het tegenzit.

Hoe jij risico's kunt spreiden

Als belegger in Evi Fondsen heb je geen invloed op de samenstelling van het fonds. Heel precies een risicospreiding maken is daarom lastig. Toch heb ook jij invloed op het beleggingsrisico dat je neemt. In de eerste plaats door een keuze te maken uit de Evi Fondsen. Maar ook door je inleg te spreiden. Periodiek beleggen noemen we dat. Daarmee investeer je niet in een keer een groot bedrag, maar elke maand een bedrag naar keuze. Je stelt het makkelijk in of past het aan in de Evi app of in Mijn Evi.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64