Prinsjesdag 2014

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de plannen voor 2015 aangekondigd. Naast het voordragen van de Troonrede door Koning Willem Alexander, is de Miljoenennota en de Rijksbegroting voor het komende jaar bekendgemaakt. Onderdeel van de Rijksbegroting is het Belastingplan voor 2015. Dit plan bevat meerdere wijzigingen op fiscaal gebied.

Ik zal je de vijf meest opvallende wijzigingen toelichten:

1.   De zogenaamde verhuisregeling gaat permanent naar drie jaar. Dat betekent dat je ook vanaf 2015, drie jaar lang de hypotheekrente voor een lege te koop staande voormalig eigen woning of een leegstaande toekomstige eigen woning, mag aftrekken.

2.   Wanneer je een restschuld hebt doordat je na 28 oktober 2012 een eigen woning hebt verkocht met verlies én wanneer dit verlies gefinancierd is, is de rente toch aftrekbaar in Box 1. In het Belastingplan is voorgesteld dat deze periode van renteaftrek wordt verlengd van 10 naar 15 jaar. Dit geeft jou een langere periode extra financiële ruimte.

3.   Op dit moment is het verlaagde BTW- tarief van toepassing op arbeid bij verbouwingen van bestaande woningen (ouder dan twee jaar). Deze maatregel wordt met een half jaar verlengd tot 1 juli 2015. Dit geeft je extra tijd om eventuele verbouwingsplannen te realiseren.

4.   Heb je nog een bestaande levensloopregeling? Dan kun je ervoor kiezen om deze in 2015 in één keer af te kopen. Je hoeft dan maar over 80% van het levenslooptegoed Box 1-belasting te betalen. Deze regeling geldt voor het op 31 december 2013 aanwezige tegoed.

5.   Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heb je bij het vaststellen van je salaris te maken met de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling houdt in dat je jezelf als dga een loon moet toekennen dat gebruikelijk is voor iemand in dezelfde functie en sector waarin je  werkt. De huidige marge daarbij is 30%. Eén van de aanpassingen in de gebruikelijkloonregeling is dat deze marge verlaagd wordt naar 25%. Het is belangrijk om samen met de fiscalist na te gaan of je huidige salaris nog binnen de nieuwe bandbreedte valt.

Het Belastingplan is nog niet aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Het is dus mogelijk dat er nog wijzigingen komen.

Ik houd je op de hoogte!

Groet,
Evi

Geschreven naar de stand van zaken, september 2014

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64