Prinsjesdag 2014

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de plannen voor 2015 aangekondigd. Naast het voordragen van de Troonrede door Koning Willem Alexander, is de Miljoenennota en de Rijksbegroting voor het komende jaar bekendgemaakt. Onderdeel van de Rijksbegroting is het Belastingplan voor 2015. Dit plan bevat meerdere wijzigingen op fiscaal gebied.

Ik zal je de vijf meest opvallende wijzigingen toelichten:

1.   De zogenaamde verhuisregeling gaat permanent naar drie jaar. Dat betekent dat je ook vanaf 2015, drie jaar lang de hypotheekrente voor een lege te koop staande voormalig eigen woning of een leegstaande toekomstige eigen woning, mag aftrekken.

2.   Wanneer je een restschuld hebt doordat je na 28 oktober 2012 een eigen woning hebt verkocht met verlies én wanneer dit verlies gefinancierd is, is de rente toch aftrekbaar in Box 1. In het Belastingplan is voorgesteld dat deze periode van renteaftrek wordt verlengd van 10 naar 15 jaar. Dit geeft jou een langere periode extra financiële ruimte.

3.   Op dit moment is het verlaagde BTW- tarief van toepassing op arbeid bij verbouwingen van bestaande woningen (ouder dan twee jaar). Deze maatregel wordt met een half jaar verlengd tot 1 juli 2015. Dit geeft je extra tijd om eventuele verbouwingsplannen te realiseren.

4.   Heb je nog een bestaande levensloopregeling? Dan kun je ervoor kiezen om deze in 2015 in één keer af te kopen. Je hoeft dan maar over 80% van het levenslooptegoed Box 1-belasting te betalen. Deze regeling geldt voor het op 31 december 2013 aanwezige tegoed.

5.   Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heb je bij het vaststellen van je salaris te maken met de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling houdt in dat je jezelf als dga een loon moet toekennen dat gebruikelijk is voor iemand in dezelfde functie en sector waarin je  werkt. De huidige marge daarbij is 30%. Eén van de aanpassingen in de gebruikelijkloonregeling is dat deze marge verlaagd wordt naar 25%. Het is belangrijk om samen met de fiscalist na te gaan of je huidige salaris nog binnen de nieuwe bandbreedte valt.

Het Belastingplan is nog niet aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Het is dus mogelijk dat er nog wijzigingen komen.

Ik houd je op de hoogte!

Groet,
Evi

Geschreven naar de stand van zaken, september 2014

Leestips van Evi