Eindelijk een regeerakkoord. Welke fiscale voorstellen zijn belangrijk voor u?

De formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben eindelijk een akkoord op hoofdlijnen bereikt. Op 16 mei jl. is het hoofdlijnenakkoord met de titel ‘Hoop, lef en trots’ gepresenteerd. Deze hoofdlijnen moeten nog verder worden uitgewerkt en omgezet naar wetgeving. In het akkoord zijn ook een aantal concrete fiscale maatregelen opgenomen. Wij bespreken in deze blog vier fiscale voorstellen die voor de vermogende particulier en directeur-grootaandeelhouder van belang zijn.

1. Het hoge box 2-tarief wordt verlaagd naar 31%

De huidige box 2-tarieven voor inkomen uit aanmerkelijk belang bedragen 24,5% over de eerste € 67.000 (voor fiscale partners € 134.000) en 33% voor het meerdere. Voorgesteld wordt om het hoge box 2-tarief per 2025 te verlagen naar 31%. Hiermee wordt de eerdere verhoging, een amendement dat is aangenomen bij het Belastingplan 2024, weer teruggedraaid.

2. Het box 3-tarief wordt verlaagd

Het huidige box 3-tarief bedraagt 36%. Voorgesteld wordt om dit tarief te verlagen. Hiervoor wordt structureel 100 miljoen per jaar beschikbaar gesteld. In het akkoord worden verder geen nieuwe box 3-tarieven genoemd.

Uit eerdere budgettaire ramingen blijkt dat een aanpassing van het box 3-tarief met 1%-punt ongeveer € 171 miljoen kost. Als wij dit doortrekken, dan zou dit betekenen dat het box 3-tarief met ruim 0,5%-punt kan worden verlaagd.

3. De giftenaftrek wordt beperkt

Voorgesteld wordt om de fiscale regelingen voor giften te beperken in de komende jaren. Het gaat om de giftenaftrek in de inkomstenbelasting, de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting en de vrijstelling in box 2 voor het geven uit de vennootschap. In 2025 moet de eerste stap worden gezet. Niet duidelijk is wat deze stap precies inhoudt.

Per 2028 moet de giftenaftrek in de inkomstenbelasting worden geüniformeerd waarmee verschillende giften gelijk worden behandeld. De bedoeling lijkt om het verschil tussen eenmalige giften en periodieke giften te laten vervallen. Dit zou betekenen dat periodieke giften minder fiscaal interessant worden.

4. De hypotheekrenteaftrek blijft ongewijzigd

In het hoofdlijnenakkoord staat dat de fiscale positie van de eigen woning niet wordt gewijzigd. De hypotheekrenteaftrek blijft in stand en het eigenwoningforfait blijft onveranderd. Dit om onzekerheid op de woningmarkt tegen te gaan.

Wat kan Evi van Lanschot voor u doen?

Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. De volgende stap in de formatie is dat de bewindspersonen (ministers en staatssecretarissen) van het nieuwe kabinet worden gezocht en aangesteld. Dit nieuwe ‘programkabinet’ kan vervolgens het hoofdlijnenakkoord verder uitwerken en omzetten in wetgeving. Wij verwachten dat de eerste fiscale voorstellen al zullen worden opgenomen in het Belastingplan 2025 die op Prinsjesdag (17 september 2024) wordt gepresenteerd. Via onze blogs houden wij u op de hoogte.

 

Deze blog is geschreven naar de stand van zaken op 17-05-2024. Evi geeft geen fiscaal advies. Fiscale mogelijkheden en eventuele voordelen zijn afhankelijk van uw individuele omstandigheden en kunnen in de toekomst wijzigen. Raadpleeg daarom uw fiscaal adviseur bij het maken van fiscale keuzes.

Wilt u ons persoonlijk spreken?

Hebt u ergens vragen over? Onze vermogenscoaches staan klaar om met u te sparren of u te begeleiden bij uw keuze.

Maak nu vrijblijvend een afspraak

Gerelateerd

Nieuws

Webinar: Beleggingsvisie 2024

Productmanager beleggen Remment-Jan Bakker gaat in gesprek met beleggingsstrateeg Joost van Leenders. Tijdens dit webinar blikken we kort terug op het beweeglijke jaar 2023. Daarna gaan we ons richten op 2024. 

Nieuws

Beleggingsvisie 2024

Wilt u weten wat onze verwachtingen zijn voor de economie, politiek en beleggingen in 2024 en wat dit betekent voor u? Bekijk onze video’s met hoofdeconoom Luc Aben.

100.28.132.102