Zzp'er? Zo bouw je slim pensioen op

Zzp'er? Zo bouw je slim pensioen op

Pensioen opbouwen als zzp'er

Als zelfstandig ondernemer zonder personeel (zzp'er) is het extra belangrijk om stil te staan bij de opbouw van je inkomen na pensionering. Dat moet je namelijk voor een groot deel zelf opbouwen.

Als je dit niet (voldoende) doet, krijg je later te maken met een daling van je inkomen. Tijdens je pensioenis er dan te weinig inkomen om je huidige levensstijl te behouden. Daarom is het belangrijk om een plan te maken voor je pensioenopbouw. Evi legt uit hoe je dat slim aanpakt.

Je inkomen na pensionering wordt opgebouwd uit:
  • Pijler 1: Je AOW-uitkering van de overheid
  • Pijler 2: Je pensioen vanuit je werkgever
  • Pijler 3: Het aanvullend pensioen dat je zelf opbouwt 

Hoeveel AOW krijg je?

Het kabinet en de vakbonden hebben in 2019 een principeakkoord gesloten over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Daarin is vastgelegd dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt, en de komende twee jaar zelfs bevroren wordt. Daarna stijgt de AOW-leeftijd tot en met 2024 langzaam naar 67 jaar. Vanaf 2024 hangt de AOW-leeftijd af van de gemiddelde levensverwachting. Ga je dus later dan 2025 met pensioen? Dan is het nog niet zeker wanneer je een AOW-uitkering krijgt. 

Voor elk jaar dat je in Nederland woont of werkt, bouw je 2% per jaar op voor jouw AOW tot een maximum van 100%. Hiervoor gelden wel wat uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld als je in het buitenland werkt of gewoond hebt. De hoogte van je AOW-uitkering hangt ook af van je woonsituatie. Ben je alleenstaand? Dan krijg je in 2020 €1.2707,67 bruto per persoon per maand. Woon je samen of ben je getrouwd? Dan krijg je dit jaar €870,03 bruto per persoon per maand. Bij deze bedragen is nog geen vakantiegeld opgeteld.

Aanvullend pensioen opbouwen

De AOW-uitkering alleen is vaak bij lang na niet toereikend om je van voldoende inkomen te voorzien na pensionering. Je hebt daarnaast dus ook een aanvullend pensioen nodig. Het kabinet heeft plannen om zzp’ers de mogelijkheid te geven om vrijwillig pensioen op te bouwen via een pensioenregeling, maar die zijn nog niet definitief.

Voor het zover is moet je dus zelf zorgen voor aanvullend pensioen. Door vermogen op te bouwen dat kan worden gebruikt voor een aanvulling op je inkomen na pensionering. Dit kun je doen door te beleggen op een beleggingsrekening. Je kunt ook kiezen voor een een lijfrenterekening. Dan profiteer je mogelijk van fiscale voordelen. Het is in ieder geval verstandig om op tijd te beginnen met het opbouwen van vermogen. Als je over een langere periode vermogen opbouwt, heeft je vermogen langer de kans om te renderen en kun je eventuele schommelingen in de markt opvangen.

Slim je jaarruimte benutten

Gelukkig komt de overheid je als zzp’er wel tegemoet met een fiscale regeling waarmee je voordelig aanvullend pensioen kunt opbouwen. Die regeling houdt in dat de inleg op een lijfrenterekening aftrekbaar is tot maximaal je jaarruimte. Je jaarruimte is het verschil tussen wat je in één kalenderjaar aan pensioen hebt opgebouwd en wat je maximaal zou mogen opbouwen.

Afhankelijk van je inkomen, mag je een deel van die jaarruimte fiscaal benutten als je dat bedrag inlegt in een financieel product zoals een lijfrenterekening. Beleg je dit bedrag voor 31 december? Dan mag je dit volgend jaar bij je belastingaangifte aftrekken van je belastbaar inkomen in box 1. Daarnaast hoef je over het vermogen dat je op deze manier opbouwt ook geen vermogensrendementsheffing te betalen in box 3. Hoeveel van je jaarruimte je fiscaal mag benutten, bereken je gemakkelijk met de rekentool.

Je kunt als zzp’er op deze manier dus voordelig aanvullend pensioen opbouwen. Heb je je jaarruimte de afgelopen jaren nog niet gebruikt? Dan kun je een van je jaarruimte van de afgelopen zeven jaar alsnog belastingvrij beleggen. Dit noemen we je reserveringsruimte, hiervoor gelden dezelfde belastingvoordelen als voor je jaarruimte. Ook je reserveringsruimte kun je gemakkelijk via onze tool berekenen. 

Pensioen opbouwen met Evi

Wil je als zzp’er aanvullend pensioen opbouwen door te beleggen? Dan kun je je jaarruimte inleggen in Evi Pensioenbeleggen. Je inleg wordt dan op een geblokkeerde beleggingsrekening gestort en belegd door de experts van Evi. Zij bouwen het beleggingsrisico af naarmate je AOW-datum dichterbij komt. Als je met pensioen gaat, wordt met het opgebouwde vermogen een lijfrente aangekocht. Deze uitkeringen worden belast voor de inkomstenbelasting.

De periodieke uitkering uit de pensioenpot zorgt voor een aanvulling op je inkomen vanaf je AOW-datum. Wil je het vermogen op de rekening alsnog voor je AOW-datum opnemen? Dan vervalt het belastingvoordeel in box 1 en box 3. Wil je liever persoonlijk advies? Wil je liever persoonlijk advies? Dan kun je altijd een afspraak maken met onze pensioenexpert.

Leestips van Evi