Kun je nog wel met pensioen?

Misschien denk je nog niet vaak na over pensioen, omdat stoppen met werken nog ver weg is. Toch hebben de veranderingen van dit jaar en de ophanden zijnde veranderingen van volgend jaar wel degelijk invloed op jouw inkomen voor later. De vraag is kan je nog wel met pensioen op een leeftijd die je zou willen? Wat staat je te wachten?

Vijf aandachtspunten om je pensioen te regelen

Wanneer met pensioen?

1. De pensioenrichtleeftijd gaat dit jaar in één keer naar 67 jaar. Ook de ingangsdatum van de AOW wordt in stapjes verhoogd naar 67 jaar.

Pensioenleeftijd

2. In 2014 zijn de maximaal toegestane opbouwpercentages van pensioen verlaagd. In 2015 worden, als het wetsvoorstel wordt aangenomen, deze percentages nog verder verlaagd.

Pensioenregeling Tot 2013 Tot 2014* Vanaf 2015**
Eindloon 2,00% 1,90% 1,66%
Middelloon 2,25% 2,15% 1,875%

* Wet Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (VAP)
** Wetsvoorstel versobering Witteveenkader (33.610)

Pensioen opbouwen

3. Vanaf volgend jaar is het maximaal pensioengevend salaris € 100.000. Wanneer je een inkomen boven € 100.000 hebt én een pensioenregeling via je werkgever, kan dit dus betekenen dat je minder pensioen gaat opbouwen. Bekijk hier uit welke pijlers je pensioen bestaat. Wel heb je de mogelijkheid om op vrijwillige basis te gaan sparen via een zogenoemde ‘netto-lijfrente’ die is vrijgesteld in Box 3.

Pensioen berekenen

4. Met een rekenvoorbeeld laten we je concreet zien wat de impact is voor iemand met een middelloonregeling. Dit voorbeeld is doorgerekend met een gemiddeld bruto jaarsalaris van € 119.300.

  2013 2014 2015
Pensioengevend salaris € 119.300 € 119.300 € 100.000
Af: AOW-franchise € 19.300 € 19.300 € 19.300
Pensioengrondslag € 100.000 € 100.000 € 80.700
Pensioenopbouw per jaar 2,25% 2,15% 1,875%
Leeftijd in dienst 30 jaar 30 jaar 30 jaar
Pensioenleeftijd 65 jaar 67 jaar 67 jaar
Op te bouwen pensioen € 78.750 € 79.550 € 55.986

Pensioen DGA

5. Tot slot geldt voor de DGA die pensioen in eigen beheer opbouwt, dat de pensioenbrief op tijd aangepast moet zijn aan al deze actualiteiten. Als de pensioenbrief niet is aangepast, kan dit ertoe leiden dat de commerciële waarde van het pensioen in één keer wordt belast met 72% belastingheffing.

Omdat het pensioen via de werkgever versobert, kan het verstandig zijn om zelf je pensioen te regelen.

Via Evi kun je sparen en beleggen, voor later en zo kan je jezelf de mogelijkheid geven om eerder te stoppen met werken.

Groet,
Evi

N.B. Geschreven naar de stand van zaken op 13 maart 2014

3.230.143.213