Waaruit bestaat uw pensioen

Wanneer u met pensioen bent, ontvangt u geen inkomen meer zoals u dat nu ontvangt via uw werkgever (als u in loondienst bent) of op een andere manier (als u bijvoorbeeld zzp’er of directeur-grootaandeelhouder bent). In plaats daarvan bestaat uw inkomen na pensionering uit vier zogenaamde ‘pijlers’.

Pijler 1: AOW-uitkering

De AOW-uitkering is een uitkering die u ontvangt in het kader van de AOW (Algemene Ouderdomswet). De AOW-uitkering wordt soms ook het AOW-pensioen of het basispensioen vanuit de overheid genoemd. Deze uitkering is een basisuitkering per maand voor iedereen die in Nederland heeft gewerkt of gewoond.

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van of u alleenstaand bent of een partner heeft. Als u een periode in het buitenland heeft gewoond wordt uw AOW-uitkering mogelijk gekort. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u zien hoe hoog de huidige AOW-uitkeringen zijn. 

De leeftijd waarop u een AOW-uitkering krijgt is voor iedereen verschillend. Op de website van Wijzer in geldzaken kunt u uw verwachte AOW-leeftijd berekenen.

Pijler 2: Pensioen

De tweede pijler van uw inkomen na pensionering is het pensioen dat u eventueel via uw werkgever opbouwt. Dit pensioen is al een aanvulling op uw AOW-uitkering (het basispensioen dat u van de overheid ontvangt).

Veel Nederlandse werknemers bouwen pensioen op via hun werk. Maandelijks wordt dan een bepaald bedrag aan premie op het (bruto) salaris ingehouden. De werkgever betaalt vaak het grootste deel van deze premie, maar het komt ook voor dat werkgever en werknemer ieder de helft betalen. De ingelegde premie wordt vaak belegd. En wanneer de werknemer met pensioen gaat, ontvangt hij of zij het vermogen wat ze op deze manier hebben opgebouwd in de vorm van een maandelijkse uitkering. Het pensioen wordt daarom ook vaak als uitgesteld salaris gezien.

Op Mijnpensioenoverzicht vindt u een overzicht van alle pensioenaanspUniform Pensioenoverzichtraken die u tot nu toe bij uw werkgever(s) heeft opgebouwd. U ontvangt ook regelmatig een  (UPO) met daarin informatie over uw al opgebouwde pensioen.

Pijler 3: Aanvullend pensioen uit lijfrenteproducten

De derde pijler van uw inkomen na pensionering is aanvullend pensioen wat u zelf opbouwt met behulp van lijfrenteproducten zoals een lijfrenteverzekering of een bancaire lijfrente.

Met lijfrenteproducten bouwt u aanvullend pensioen op tot een vooraf bepaalde einddatum. Deze einddatum is meestal de datum vanaf waarop u uw AOW-uitkering ontvangt (of vlak daarna). Het aanvullend pensioen wat u tot die tijd opbouwt, wordt bij lijfrenteproducten gebruikt om een uitkering aan te kopen. Via deze uitkering wordt uw opgebouwde aanvullende pensioen periodiek uitgekeerd.

Het verschil tussen het werkgeverspensioen en het aanvullend pensioen wat u met lijfrenteproducten opbouwt, zit in het feit dat u zelf verantwoordelijk bent voor het eventueel afsluiten van lijfrenteproducten. Het werkgeverspensioen wordt voor u geregeld. Daar staat tegenover dat lijfrenteproducten op uw eigen naam staan. U kunt deze afsluiten waar u wilt en meestal ook weer meenemen (overdragen) naar een andere partij als u dat wilt.

Pijler 4: Vrij vermogen

Tot slot kunt u ook nog op andere manieren vermogen opbouwen of beschikbaar maken voor later. Deze vierde pijler noemen we vrij vermogen. Dit is eigenlijk al het geld dat u op ieder moment vrij te besteden hebt. Een spaarpotje dat u altijd kapot kunt slaan, ook als u geld nodig hebt voordat u met pensioen bent. Vrij vermogen kunt u bijvoorbeeld opbouwen door te sparen, te beleggen buiten een speciaal pensioenproduct of door te besparen door uw verwachte uitgaven te verlagen.

Contact met onze pensioenspecialist?

Maak een afspraak

Evi Pensioenbeleggen

Met Evi Pensioenbeleggen belegt u tot een vaste streefdatum. U belegt  met belastingvoordeel. Dit voordeel hangt af van uw jaarruimte over het deel van uw salaris tot € 114.866.


Meest gekozen

Evi Pensioenbeleggen

Met Evi Pensioenbeleggen bouwt u door middel van beleggen fiscaal vriendelijk vermogen op voor aanvullend inkomen na uw pensioen.

  • Fiscaal vriendelijk beleggen voor een goed pensioen
  • Uw inleg is aftrekbaar van uw bruto inkomen
  • U betaalt geen rendementsheffing over uw opgebouwde vermogen
Ton Scheel

“Heeft u ergens hulp bij nodig, dan kunt u mij direct bellen.”
Ton Scheel – Pensioen specialist

020 - 354 4545

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. U heeft direct contact met een van onze medewerkers. Evi helpt u graag.

Afspraak maken?

Heeft u een vraag over een specifiek onderwerp? Maak een afspraak en Evi neemt contact met u op!

Evi Pensioen rekening openen?

Vul de vragenlijst in, ontvang een persoonlijk voorstel en open uw Evi Pensioen rekening

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64