Hoe werkt een schenking op papier?

Schenken met behoud van zeggenschap: schenking op papier

In de maand november besteedt Evi van Lanschot in een aantal blogs aandacht aan het onderwerp ‘schenken’. Dit keer staat het thema ‘schenken met behoud van zeggenschap’ centraal. 

Schenken met behoud van zeggenschap: schenking op papier

Een bijzondere manier om te schenken met behoud van zeggenschap is de schenking onder schuldigerkenning ofwel ‘schenken op papier’. Hierbij boekt u geen vermogen over naar uw kind of kleinkind, maar u creëert een schuld. Zo houdt u zelf de beschikking over het vermogen.

U kunt hiervoor kiezen als het vermogen bijvoorbeeld in onroerend goed zit, of als u het vermogen op latere leeftijd zelf nodig heeft bijvoorbeeld voor zorg. Evi heeft de vijf belangrijkste punten bij ‘schenken op papier’ voor u op een rijtje gezet.

1. Notariële akte

In een notariële akte legt u vast dat u een bepaald bedrag aan uw kind of kleinkind schenkt. U blijft deze schenking echter schuldig en uw kind of kleinkind krijgt een vordering op u. De vordering is pas opeisbaar bij uw overlijden. Als u een partner heeft, wordt de opeisbaarheid meestal uitgesteld naar het overlijden van de langstlevende.

Overigens bent u vrij om de schuld eerder geheel of gedeeltelijk af te lossen, bijvoorbeeld als u uw kind of kleinkind wilt helpen om een woning te kopen of een studie te volgen. Of als er bij u vermogen vrijkomt uit verkoop van bijvoorbeeld onroerend goed. Deze resterende schuld komt bij uw overlijden in mindering op uw nalatenschap. Daar is dan geen erfbelasting meer over verschuldigd. Let op: als de schuldigerkenning niet in een notariële akte is overeengekomen, dan vervalt die schuld bij uw overlijden en moet uw kind of kleinkind alsnog erfbelasting betalen.

2. Rente 6%

In de notariële akte legt u ook vast dat u minimaal 6% rente gaat betalen over de schuld. Deze rente moet u ook daadwerkelijk ieder jaar betalen en mag u niet optellen bij de schuld. De jaarlijkse rentebetaling is vrij van schenkbelasting, en gezien de hoogte van 6% is dat een ‘gratis’ manier van vermogensoverheveling. Betaalt u de rente niet, dan moet uw kind of kleinkind bij uw overlijden alsnog erfbelasting betalen over de vordering.

De ‘papieren’ schuld en dus ook de rentebetaling kunnen echter fors oplopen, zeker als u in een schenkingsplan over meer jaren een schuldigerkenning doet. Het is verstandig om hier in uw eigen financiële planning rekening mee te houden.

3. Schenking vrij van recht

Aangezien u met een papieren schenking wel degelijk schenkt, is ook schenkbelasting verschuldigd als de schenking meer bedraagt dan de vrijstelling. Omdat uw kind of kleinkind geen geld in handen krijgt, maar alleen een vordering op u, wordt meestal afgesproken dat de schenkbelasting voor uw rekening komt. U schenkt dan ‘vrij van recht’ en daarover betaalt u weer schenkbelasting.

Voorbeeld
Stel u doet een schuldigerkenning van € 100.000 aan uw kind. Als we de vrijstelling even buiten beschouwing laten, zou uw kind hier € 10.000 (10%) schenkbelasting over moeten betalen. U neemt dit bedrag nu voor uw rekening, zodat dit ook weer een schenking is etc. Per saldo moet u dan € 11.111 schenkbelasting betalen.

4. Box 3

Hoe pakt schenken op papier fiscaal uit? Uw kind of kleinkind krijgt een vordering op u en moet de waarde van die vordering opgeven als bezitting in box 3. Zolang uw kind of kleinkind minderjarig is, wordt dat bij een van de ouders aangegeven. Afhankelijk van de hoogte van het overige box 3-vermogen is uw kind of kleinkind maximaal 1,76% box 3-heffing verschuldigd. Dit kunnen ze betalen uit de 6% rente die u jaarlijks betaalt.

De schuld aan uw kind brengt u in mindering op uw box 3-vermogen. Afhankelijk van uw overig box 3-vermogen is de besparing dan maximaal 1,76%. Let op: heeft u geen box 3-vermogen? Dan levert dat geen besparing op terwijl uw kind of kleinkind wel belasting betaalt.

5. Ook zeggenschap over rentebetaling houden?

Uw minderjarige kind of kleinkind kan niet zelfstandig beschikken over de 6% rente die u betaalt. Dat verandert zodra het 18 jaar wordt. Om te voorkomen dat het dan de beschikking over de rente krijgt, zien we in de praktijk soms dat de schuldigerkenning direct bij het begin in een Stichting Administratiekantoor (STAK) ondergebracht wordt. U betaalt de rente dan aan de STAK. Uw kind of kleinkind krijgt van de STAK certificaten die het economisch belang van de schuldigerkenning vertegenwoordigen.

U vormt samen met uw vertrouwenspersonen het bestuur van de STAK en beslist of er rente op de certificaten wordt uitgekeerd. Omdat aan de schenking voorwaarden zijn verbonden, moet u wel toestemming aan de kantonrechter vragen als uw kind of kleinkind minderjarig is. In de praktijk blijkt dat de toestemming niet altijd wordt verkregen.

Meer weten?

Wilt u vermogen overdragen naar de volgende generatie of heeft u vragen over schenken aan kinderen of schenken aan kleinkinderen? Doe de schenkentool en zie in vijf stappen welke schenkingsmogelijkheden passen in uw financiële situatie.

Evi van Lanschot biedt geen oplossing voor schenken op papier. U kunt hiervoor eventueel terecht bij Van Lanschot. Om in aanmerking te komen voor Van Lanschot dient u minimaal € 500.000 aan eigen vermogen direct te beleggen.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

44.200.82.149