Zo schenkt u fiscaal aantrekkelijk met onroerend goed

Sinds 2018 besteedt Evi van Lanschot in de maand november in een aantal blogs aandacht aan het onderwerp ‘schenken’. Dit jaar gaat de blogserie over fiscaal aantrekkelijk schenken.

In deze tweede blog leest u over het schenken van onroerend goed, bijvoorbeeld aan uw kind of kleinkind. Het gaat dan om één of meerdere panden die u reeds in uw bezit heeft en die u schenkt of verkoopt tegen een lagere waarde dan de werkelijke waarde.

Woning schenken

Als u een woning schenkt of verkoopt aan uw (klein)kind tegen een lagere waarde dan de werkelijke waarde, dan is voor de berekening van de schenkbelasting de WOZ-waarde het uitgangspunt. Verhuurt u de woning die u schenkt en geniet de huurder huurbescherming, dan wordt de WOZ-waarde nog eens verlaagd met een bepaald percentage (de leegwaarderatio). Dat percentage is afhankelijk van de hoogte van de huur. Die verlaging op de WOZ-waarde is minimaal 15% en kan oplopen tot 55%.

Stel u verhuurt een woning met een WOZ-waarde van € 300.000 (en een vrije verkoopwaarde van € 350.000) voor € 1.000 per maand, dan wordt de WOZ-waarde met 38% verlaagd. Als u deze woning aan uw (klein)kind schenkt, is het uitgangspunt voor de berekening van de te betalen schenkbelasting een waarde van € 186.000. Als u de woning niet schenkt, maar verkoopt tegen een lagere prijs dan € 186.000, dan wordt over het verschil schenkbelasting geheven.

In het Belastingplan 2023 is voorgesteld om de leegwaarderatio met ingang van 2023 aan te passen. De korting op de WOZ-waarde loopt dan van 0% tot maximaal 27%. Daarnaast geldt de leegwaarderatio niet meer voor woningen met een huurcontract korter dan twee jaar en bij verhuur aan gelieerde partijen (bijvoorbeeld familie).

Woning schenken: jubelton

Bij een schenking van de woning die uw (klein)kind als eigen woning gaat gebruiken, kunt u ook nog de zogenoemde jubelton gebruiken. Dat is een vrijstelling van de schenkbelasting die dit jaar nog € 106.671 bedraagt. Vanaf 2023 is deze nog maar €28.947 (gelijk aan de eenmalige hoge vrijstelling voor kinderen). In 2024 wordt deze vervolgens helemaal afgeschaft. Wilt u de jubelton nog gespreid over de komende twee jaar schenken? Dan moet volgens de Belastingdienst de schenking in 2022 minimaal de gewone vrijstelling plus €1 zijn. Voor een schenking aan een kind dat dan minimaal €6.678 en voor een schenking aan anderen €2.275. In 2023 kunt u nog een aanvullende schenking doen tot maximaal €106.671

Niet-woningen schenken

Voor niet-woningen (bijvoorbeeld kantoor-/bedrijfspand, winkelpand, grond) geldt voor de berekening van de schenkbelasting de werkelijke waarde (en dus niet de WOZ-waarde).

Overdrachtsbelasting en schenkbelasting: hoe zit dat?

Als u onroerend goed schenkt of verkoopt is er ook overdrachtsbelasting verschuldigd over de werkelijke waarde (en niet de WOZ-waarde). Om dubbele heffing – van zowel schenkbelasting als overdrachtsbelasting – te voorkomen, mag de betaalde overdrachtsbelasting over het belaste deel van de schenking afgetrokken worden van de schenkbelasting. De overdrachtsbelasting is in principe 8%. In 2023 stijgt het percentage naar 10,4%. Alleen voor woningen die door de ontvanger gebruikt gaan worden als hoofdverblijf is dat 2% (en voor starters onder voorwaarden 0%).
Het schenken van onroerend goed is complex. Laat u goed adviseren door uw fiscalist en notaris.
Dit is de tweede blog in de blogserie over fiscaal aantrekkelijk schenken. In de eerste blog leest u hoe u vrijstellingen en tariefverschillen kunt benutten. De laatste blog in deze serie gaat over schenken vlak voor overlijden.


Geschreven naar de stand van zaken op 16 november 2022.

Bekijk de schenkenvideo Download de schenkenwijzer
100.28.132.102