Niet tevreden?

Wij streven ernaar onze klanten kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en persoonlijke aandacht te bieden. Bent u toch niet tevreden? Laat het ons weten! Wij nemen uw vraag, suggestie of klacht zeer serieus en zoeken graag naar een oplossing. Én u helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren.

Waar kunt u terecht met uw vraag, suggestie of klacht?

Ons team staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor uw probleem of klacht.

  • Belt u ons op werkdagen tussen 8.30 en 21.00 uur en wij staan u graag te woord: 0800 290 29 00
  • Of misschien maakt u liever gebruik van het contactformulier onderaan deze pagina

Binnen een week ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw klacht. Wij streven ernaar uw klacht binnen twee weken na datum van ontvangst af te handelen. Als uw klacht ingewikkeld is of extra aandacht nodig heeft, is het verstandig om uw klacht direct schriftelijk in te dienen. Bij voorkeur met kopieën van alle relevante documenten. Goed gedocumenteerde klachten kunnen wij sneller behandelen. Mailt u alle stukken naar info@evivanlanschot.nl of stuurt u ze per post aan: Evi van Lanschot, Leonardo da Vinciplein 60, 5223 DR ’s-Hertogenbosch. U kunt ze ook als bijlagen toevoegen aan het Contactformulier.

Wanneer dient u uw klacht in?

U kunt uw klacht indienen binnen één jaar nadat het feit waarover u klaagt zich heeft voorgedaan of u er redelijkerwijs van op de hoogte had kunnen zijn. Hoe eerder u een klacht indient, hoe makkelijker het is om de benodigde informatie te achterhalen.

Niet tevreden over de behandeling van uw klacht?

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht? Neem dan contact op met de afdeling Klachtenmanagement:

Onafhankelijke bemiddeling

Als u het niet eens bent met de uitkomst van de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich binnen drie maanden wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dit onafhankelijke instituut is speciaal in het leven geroepen om klachten van consumenten over financiële dienstverleners te behandelen.

Heeft u 6 weken na dagtekening van onze ontvangstbevestiging nog geen inhoudelijke reactie van ons ontvangen? Dan kunt u uw klacht indienen bij het Kifid. U hoeft dan niet langer te wachten op het standpunt van de bank. Heeft u onverhoopt geen ontvangstbevestiging ontvangen? Dan komt de termijn waarop u zonder standpunt van de bank uw klacht bij het Kifid kunt indienen, neer op 8 weken na dagtekening van uw brief.

Als wij u bij de behandeling van uw klacht om extra informatie vragen, worden voorstaande termijnen verlengd met de termijn waarop u ons deze informatie verstrekt.

In eerste instantie kijkt de Ombudsman van het Kifid of hij kan bemiddelen. Als dat niet mogelijk is, kunt u binnen drie maanden na de aanbeveling van de Ombudsman uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie van het Kifid. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn in principe bindend. Voor meer informatie verwijzen we naar www.kifid.nl.

Uiteraard kunt u uw klacht ook voorleggen aan de bevoegde civiele rechter. Indien deze instantie uw klacht behandelt, is het niet meer mogelijk om uw klacht bij het Kifid aanhangig te maken. Andersom bestaat deze mogelijkheid wel.

Neem direct contact op

Bent u al klant bij Evi van Lanschot? *
Heeft u bijlage(n)?
  1. Kies een bestand

  2. Maximaal 5 MB. Toegestane bestandsformaten: Microsoft Word .doc, .docx, Portable Document Format .pdf of plaatjes zoals .jpg en .png.

Hoe wilt u dat wij contact opnemen?