Kunnen wij je helpen?

Ja graag Nu niet

Hoe kunnen wij u helpen?

De chat is offline
  • Whatsapp 06 - 19 25 23 39
  • Bel ons 0800 - 290 29 00
  • Maandag t/m vrijdag 08:30 - 21:00 uur

Evi Neutraal

Gemiddeld risico

Gemiddeld rendement per jaar

3,73% na aftrek directe kosten, van augustus 2015 t/m augustus 2020


De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ik kies Evi Neutraal

U ziet eerst een bevestigingspagina voordat u uw rekening opent.

Wat is Evi Neutraal?

Evi Neutraal is een van de vijf Evi Fondsen. Evi Neutraal belegt in ruim twintig verschillende beleggingsfondsen. En dus indirect in duizenden aandelen en obligaties. Een goed gespreide portefeuille!

Dit fonds past bij u als u zich herkent in de volgende punten:

  • U wenst te beleggen in zowel risicomijdende beleggingen, zoals beleggingsfondsen die beleggen in obligaties investment grade en liquiditeiten, als risicodragende beleggingen, zoals beleggingsfondsen die beleggen in aandelen, obligaties high yield, onroerend goed en grondstoffen.
  • U vindt zowel vermogensbehoud op de korte termijn als vermogensgroei op de lange termijn belangrijk.
  • U accepteert een negatief rendement in een slecht beleggingsjaar en u bent zich bewust van de risico’s die aan beleggen verbonden zijn.

Rendement Evi Neutraal

Bij het kiezen van het juiste Evi Fonds maakt u een afweging tussen risico en rendement. Hogere rendementen gaan gepaard met een hoger risico. Bekijk de rendementen van Evi Neutraal.

De rendementen die wij u laten zien zijn altijd netto, dus na aftrek van directe kosten. De indirecte kosten zitten verwerkt in de koers van de beleggingsfondsen.

In de grafiek wordt gebruik gemaakt van gesimuleerde rendementen. Deze rendementen zijn gebaseerd op daadwerkelijk behaalde historische rendementen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bron: Evi, deze rendementcijfers worden maandelijks geactualiseerd.

Vermogensverdeling Evi Neutraal

Elk Evi Fonds belegt in meerdere beleggingscategorieen. De verhouding tussen de verschillende beleggingscategorieen voor Evi Neutraal ziet u hieronder.

Bron: Evi, december 2019

Regioverdeling Evi Neutraal

Spreiden is ‘key’: het verlaagt het risico. De beleggingen spreiden we wereldwijd. We zijn dus niet alleen maar afhankelijk van de beurzen in Nederland of Europa.

Noord-Amerika

26,43%

Europa

61,20%

Azië

4,08%

Japan

3,41%

Overige

4,88%

Bron: Evi, december 2019

Kosten Evi Neutraal

Evi is transparant over de kosten. Hieronder tonen we de totale kosten. Elk kwartaal ontvangt u een uitgebreid overzicht van de resultaten en de gemaakte kosten.

  • Direct: servicefee Evi (incl btw) 0,33%
  • Indirect: gemiddelde kosten fondsen 0.71%
  • Gemiddelde totale kosten (incl btw) 1.04%

Per 1 augustus 2020 geldt bovenstaande servicefee van Evi Go, uitgedrukt in een percentage van het beheerd vermogen.

Meer over de Evi Go tarieven

1,5miljard

€1,5 miljard

aan toevertrouwd vermogen in Nederland en België.


Finner waardeert Evi met 5 sterren

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. Maak een afspraak met een van onze beleggingscoaches.

Second opinion?

Een frisse blik op uw beleggingen? Ontvang vrijblijvend een second opinion op uw vermogen.

Overstappen naar Evi?

Wilt u uw beleggingen overboeken naar Evi? Dan is dat zo geregeld met de Evi Overstapservice.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.