Kunnen wij je helpen?

Ja graag Nu niet

Hoe kunnen wij u helpen?

De chat is offline
  • Whatsapp +31203544545
  • Bel ons 0800 - 290 29 00
  • Maandag t/m vrijdag 08:30 - 21:00 uur

Evi Zeer Defensief

Minste risico

Gemiddeld rendement per jaar

3,92% na aftrek directe kosten, van november 2016 t/m november 2021


De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ik kies Evi Zeer Defensief

U ziet eerst een bevestigingspagina voor dat u uw rekening opent.

Wat is Evi Zeer Defensief?

Evi Zeer Defensief is een van de vijf Evi Fondsen. Evi Zeer Defensief belegt in ruim twintig verschillende beleggingsfondsen. En dus indirect in duizenden aandelen en obligaties. Een goed gespreide portefeuille!

Dit fonds past bij u als u zich herkent in de volgende punten:

  • U vindt vermogensbehoud op de korte termijn erg belangrijk en u hecht minder aan vermogensgroei op de lange termijn.
  • Met Evi Fonds Zeer Defensief belegt u grotendeels in risicomijdende beleggingen zoals geldmarktinstrumenten en obligaties investment grade, en veel minder in risicodragende beleggingen zoals aandelen, obligaties high yield, onroerend goed en grondstoffen.
  • U accepteert een klein negatief rendement in een slecht beleggingsjaar en een beperkte kans op vermogensverlies aan het einde van uw beleggingshorizon. U bent zich bewust van de risico’s die aan beleggen verbonden zijn.

Rendement Evi Zeer Defensief

Bij het kiezen van het juiste Evi Fonds maakt u een afweging tussen risico en rendement. Hogere rendementen gaan gepaard met een hoger risico. Bekijk de rendementen van Evi Zeer Defensief.

De rendementen die wij u laten zien zijn altijd netto, dus na aftrek van directe kosten. De indirecte kosten zitten verwerkt in de koers van de beleggingsfondsen.

In de grafiek wordt gebruik gemaakt van gesimuleerde rendementen. Deze rendementen zijn gebaseerd op daadwerkelijk behaalde historische rendementen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bron: Evi, deze rendementcijfers worden maandelijks geactualiseerd.

Vermogensverdeling Evi Zeer Defensief

Elk Evi Fonds belegt in meerdere beleggingscategorieën. De verhouding tussen de verschillende beleggingscategorieën voor Evi Zeer Defensief ziet u hieronder.

Bron: Evi, juni 2021

Regioverdeling Evi Zeer Defensief

Spreiden is ‘key’: het verlaagt het risico. De beleggingen spreiden we wereldwijd. We zijn dus niet alleen maar afhankelijk van de beurzen in Nederland of Europa.

Noord-Amerika

24,19%

Europa

66,34%

Azië

4,07%

Japan

1,25%

Overige

4,15%

Bron: Evi, juni 2021

Kosten Evi Zeer Defensief

Evi is transparant over de kosten. Hieronder tonen we de totale kosten. Elk kwartaal ontvangt u een uitgebreid overzicht van de resultaten en de gemaakte kosten.

  • Direct: servicefee Evi (incl btw) 0.26%
  • Indirect: gemiddelde kosten fondsen 0.64%
  • Gemiddelde totale kosten (incl btw) 0.90%

Per 1 april 2021 geldt bovenstaande servicefee van Evi Go, uitgedrukt in een percentage van het beheerd vermogen.

Meer over de Evi Go tarieven

1,2miljard

€1,2 miljard

aan toevertrouwd vermogen in Nederland


Finner waardeert Evi met 5 sterren

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. Maak een afspraak met een van onze beleggingscoaches.

Second opinion?

Een frisse blik op uw beleggingen? Ontvang vrijblijvend een second opinion op uw vermogen.

Overstappen naar Evi?

Wilt u uw beleggingen overboeken naar Evi? Dan is dat zo geregeld met de Evi Overstapservice.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.