Evi van Lanschot blijft voorzichtig met aandelen

We blikken terug op de economie en de financiële markten en kijken vooruit in ons beleggingsbeleid. 

Hoe presteerden aandelen en obligaties in de eerste helft van 2023?

Aandelen hebben een degelijke stijging achter de rug in de eerste helft van dit jaar, met name in ontwikkelde markten. Europese aandelen (vertegenwoordigd door de brede aandelenindex MSCI Europe) stegen 11,1%. Amerikaanse aandelen plusten 13,9% (de brede aandelenindex MSCI USA, rendement in euro).

In opkomende markten was de prestatie van aandelen minder goed. De heropening van de samenleving en economie in China na de coronalockdowns viel tegen. De brede index voor aandelen in opkomende landen MSCI Emerging Markets noteerde een winstje van 2,6%. Chinese aandelen doken in de min en de MSCI China Index verloor 7,3%.

Obligatiemarkten kwamen na een turbulent 2022 tot rust. Zowel in de eurozone als in de Verenigde Staten daalde de langetermijnrente licht. Risico-opslagen voor bedrijfsobligaties gingen omlaag. 

De gedaalde rente en risico-opslagen leidden tot een positief rendement (rente en koerseffect) voor een mandje EMU-staatsleningen (looptijd 1-10 jaar) van 1,4% en voor wereldwijde bedrijfsobligaties van 1,8% (euro hedged).

Wat waren en zijn de hoofdlijnen van ons beleggingsbeleid?

Evi hád en hééft in haar beleggingsbeleid een accent gelegd op ‘voorzichtigheid’. Dat manifesteert zich met name in een licht onderwogen positie in aandelen. De belangrijkste redenen voor onze voorzichtigheid waren én blijven de vraagtekens bij de economische groei. Nu centrale banken de rente fors hebben opgetrokken, sijpelt het effect daarvan geleidelijk door in de economie. 

Het afgelopen half jaar toonden ontwikkelde economieën zich tamelijk weerbaar tegen het scherpere monetaire beleid. Maar we verwachten dat de remmende effecten van de hogere rente zich meer laten gelden. Bijvoorbeeld omdat de hogere rente leidt tot minder vraag naar krediet van bedrijven en consumenten en banken ook terughoudender worden met het verstrekken van leningen. Bovendien is er de mogelijkheid dat centrale banken de rente vérder zullen optrekken dan momenteel de verwachting is. De (kern-)inflatie blijkt namelijk hardnekkig en daalt maar langzaam. 

Ondanks het vooruitzicht van een afgenomen economisch momentum en de hogere rente stellen analisten hun verwachtingen voor bedrijfswinsten opwaarts bij. Dit ondersteunde de aandelenkoersen, maar is volgens ons op termijn niet houdbaar. 

Wat zijn de meest cruciale factoren voor de komende maanden?

Wij houden voorlopig vast aan onze ietwat voorzichtige houding bij aandelen. Kritische factoren die ons beleggingsbeleid eventueel kunnen veranderen, zijn een overtuigende normalisering van de inflatie. Dat zou centrale banken kunnen bewegen hun beleid van renteverhogingen te stoppen. 

Een economie die weerbaar blijft is een andere factor die kan leiden tot aanpassing van ons beleggingsbeleid. We zijn sceptisch over de verwachte bedrijfswinsten, maar misschien worden die verwachtingen toch waargemaakt.  

Altijd op de hoogte zijn van de visie van Evi? Lees het in onze maandupdate.

3.238.121.7